Citroën CX mekartips -> Bromsar -> ABS
ABS-bromsar:
  uppdaterad 2006-09-25
ABS-enheten under reservhjulet
ABS-enheten sitter monterad under reservhjulet.
Är ABS standard på CX?
  LeCapot 2005-11-13:  I en försäljningsbroschyr för CX serie 2 tryckt juli 1987 står det i utrustningslistan att abs är standard på alla utom TRE, familiale och RD break. Kan detta verkligen stämma?   Millgard:  Ja, det kan stämma. Däremot så är ABS-bromsarna ofta "disabled" medelst bortklippandet av kablage osv för att bilprovningen anmärkt på lysande lampa och bilen varit för billig för att man skulle lägga ned pengar på att fixa ABS-en.

Beskrivning
Beskrivning:
ABS är tyska och betyder "Anti-Blockier-System", på svenska låsningsfria bromsar. ABS infördes som tillval på CX serie 2, alltså hösten 1985. Det är vanligt förekommande extrautrustning på GTi och Turbo-modellen i Sverige.
  ABS fungerar så att varje hjul har en avkännare (se bild nedan) som ger signal till en elektronikenhet, ABS-datorn, när hjulet låser sig. Då kopplar datorn in ABS-enheten som sänker trycket i bromsledningen tills hjulet åter rullar. ABS-enheten ökar åter bromskraften men avbryter igen om hjulet låser sig igen, bromsar igen och så vidare tills låsningen upphör. Det känns som ett pulserande mottryck i bromspedalen och bilens tvärbromsning ändras till en hackande inbromsning. Finessen är att bromssträckan blir kortare i halt väglag och du kan fortsätta styra bilen under en panikbromsning.
  Våra CX börjar bli något till åren, och en del typfel visar sig på ABS-systemet. Om ABS-datorn upptäcker fel i systemet kopplas ABS-funktionen ur och bilen uppför sig som vilken vanlig bil som helst utan låsningsfria bromsar. Dock tänds en gul varningslampa för att ABS-systemet är urkopplat, och detta godkänns inte vid bilprovningen - inga varningslampor får vara tända på instrumentpanelen. Det betyder att ett trasigt ABS-system måste repareras alternativt måste lampan släckas.
  Länk till elschema över ABS-systemet i en CX -86. ABS-datorn är monterad till vänster under baksätet och hydrauliska styrenheten under reservhjulet (se bild ovan till höger).
ABS-sensor
Funktionsbeskrivning:
  Paul 2000-10-10:   "När ABS introducerades presenterades det med förklaringen att systemet trycker och släpper på bromsen snabbare än någon människa kan. Detta skulle dock betyda att bilen bara bromsade 50% av tiden och på så sätt fördubblade bromssträckan och därmed motverkade sitt syfte. En skicklig förare med en bil utan ABS-system bromsar tills just innan bromsarna låser sig - och det är exakt vad ABS-systemet är byggt för att göra.
  Jag har ofta läst att ABS:en pulserar vilket är en vanlig missuppfattning, åtminstone på CX och XM. Jag tror det kommer från förvirringen runt ordet "modulera". ABS-systemet är mycket likt flygplans-ABS på så sätt att det ökar bromskraften upp till maxpunkten, vilken avgörs av relativa hastigheten. Vid denna punkt låses bromstrycket (men inte hjulen) så att ökat tryck på bromspedalen inte ökar bromstrycket. Om, på något sätt, hjulen fortsätter att visa tecken på att låsa sig, släpps bromstrycket helt och låter hjulen få fäste igen. Sedan startar hela cykeln igen. Om cykeln är snabb nog kan man få någon form av pulserande. Jag tror inte det finns någon koppling mellan hur bra ett ABS-system är och hur snabbt det pulserar.
  Vidare har alla CX ett inbyggt ABS-system på bakhjulen i form av en bakre bromskraftsbegränsare. Eftersom bromsning förflyttar bilens vikt över till framhjulen, ser denna bromskraftsbegränsare till att framhjulen alltid låser sig före bakhjulen och förhindrar CX:en att snurra runt sin axel. CX:en har förresten en maximal sladdvinkel på över 80°, vilket betyder att CX:en fortfarande är stabil när den går nästan på tvären.
  Citroën har arbetat på mängder av avancerade hydrauliska system sedan 1940-talet, ABS och aktiv fjädring är bland dem, men lade dessa projekt på is i mitten av 1960-talet för att invänta den elektroniska utvecklingen."

  Från Mark’s CX-page:   Failure of the ABS system is very common on series 2 ABS-equipped cars. It is indicated by a small orange lamp illuminating in the instrument panel.
Fuses and Relays. Check these first as they are obviously easier to replace than anything else. The fuse is in the fuse box with the others and covers lots of things like wipers, windows and horn so you'll know if its gone. There are two relays associated with the ABS and they are situated under the bonnet (hood) underneath the spare wheel. You'll have to remove the cover plate which protects the steering governor and associated pipework (2 x 10mm bolts). The two relays should be bolted back to back on the chassis cross-member. The small one is the overload protection relay which protects the ECU in case of a voltage spike. The larger one is the fast acting relay which operates the hydraulics solenoid which is also under the spare wheel. This is to the right and mounted further down on the cross member. These relays should be kept clean and dry - use some WD40 if necessary. Also the relays can be internally inspected by opening the covers. On mine the large one was repaired when the retaining spring on the actuating contact broke.
Sensors. The front wheel sensors are the ones most likely to give problems. They have to turn left and right with the steering of the front wheels and so are subject to more stress than the rears. On mine, the wiring actually broke inside the insulation which had to be traced with a multimeter and then re-soldered. This can only be done with the sensor removed from the car. Whilst this is done, check the contact point within the Bosch plugs connecting the sensor to the loom. Also check that the swivel clips holding the sensor wires in place on the metal part of the flexible brake hoses are present. If not, they can be carefully replaced with a tie wrap positioned so as to keep the wire out of harms way, but still movable enough to cope with the turning of the wheels.
The ECU. Hope and pray that this doesn't break! Even a second hand one from a breaker's yard (if you can find one!) will cost you £200 or more. It is out of harm's way however, under the rear seat squab. I suspected mine at one point, but after having it inspected by an electronics engineer, he said it looked fine. And if it looks fine (not burnt or physically damaged) it generally is fine. No-one knows how to repair these except Bosch and they will only want to sell you a new one. Never believe a Citroen dealer who tells you this is the problem. They don't know what it is and they're clutching at straws. There is only one (as far as I know) dealer who has the correct equipment for diagnosing CX ABS faults and they're in Aberdeen.

Fel på ABS-systemet Till toppen av sidan
Vad gör man när ABS-lampan lyser?
   Bosse Bildoktorn 2005-03-21: Att lampan lyser är en indikation på att ABS-systemet inte fungerar. ABS-bromsarnas datorsystem kan du inte felsöka utan specialverktyg. Däremot kan du kontrollera att givarna ute vid hjulen fungerar.
    Gör så här: Hissa upp bilen. Tag av hjulet. Lossa kabeln vid givaren. Det finns nästan alltid en kabelskarv i närheten av givaren. Kolla att felet inte beror på glappkontakt i denna skarv – väldigt vanligt att det kommer in smuts och vatten och kontakterna oxiderar. Givaren är en s k induktiv givare – den är en liten permanentmagnet som ger ifrån sig en svag ström när hjulets abs-krans roterar förbi den. Dess funktion kan kontrolleras med en enkel multimeter. Ställ in multimetern på milliamperemätning, koppla den till givarens sladdar och snurra på hjulet. Mätaren skall ge utslag med några milliampere. Jämför med mätvärdet från givarna på de andra hjulen, alla fyra hjulen ska ge ungefär samma milliamperevärde. Byt den givare som inte ger något utslag eller som ger ett helt annorlunda värde än de andra. När du sätter ihop kontakten igen sprayar du i ordentligt med kontaktspray så ev. oxid försvinner.
    Bosse visade denna reparation i sitt TV-program 2005-03-21 och texten är till stor del hämtad från SVT:s hemsida.
Foto: Bosse Andersson
  Lars P: Hur var det Bosse gjorde när han använde en voltmeter och kollade givarna vid hjulen till ABS bromsarna?    Rodder: Lossa kontaktstycket till sensorn, koppla en kabel till vardera anslutning i kontaktstycket som leder ut till givaren, ställ in multimetern på växelspänning, snurra till på hjulet i färdriktningen och läs av vad du får för värde. Brukar ligga på ca 1-5v beroende på hur fort man orkar snurra till på hjulet. Jämför nu vänster och höger givare så dom visar ungefär lika mycket vid samma snurrning på hjulet. Får max skilja på 0,5v. Däremot kan fram och bakgivarna ge olika spänning på vissa bilar. Men vänster och höger på samma axel måste vara lika.
   Pontiac: Om du mäter enligt ovanst. och du inte får någon spänning eller mycket låg spänning från sensorn så kan du ställa om multimetern till "K-ohm" utan att snurra på hjulet och då ska multimetern visa ca; 1,1 K-ohm. Om den gör det så är sensorn med dess kabel ok. och felet är då att sensorn sitter för långt från det roterande tandhjulet. Om du däremot får 0 ohm på multimetern så är det avbrott på sensorn eller dess kabel.

Fel på ABS-systemet 1
   Bengt K 2000-02-14: Har en T2-88. ABS-systemet funkar inte. Kopplat ur kontrollampan för att slippa. Bytt en givare fram (beg), nu krånglar det igen. På morgonen, vid normal bromsning, pumpar pedalen och bromsverkan är dålig. Efter 1-2 pumpningar av mig är allt OK. Sedan funkar det till nästa morgon. Fråga: hur, i detalj och rent praktiskt, kollar man ABS-systemet? Att givarna funkar etc etc. Kör visserligen inte på vintern, men vill att det skall fungera.   Henrik A:
Vanliga fel:
* Avbrott i kabeln till någon av givarna fram.
* Fukt eller oxid i kabelskarven i framvagnen.
* Säkringen i skyddsrelät har gått (eller ärgat av). Reläet sitter under reservhjulet. Säkringen går även om det av någon anledning blir för hög spänning i elsystemet. Då lyser lampan konstant.
Felsökning:
Givarna kan ohmmätas, gör detta från ABS-datorn under baksätet. Cirka 1 kohm resistans. Det är också viktigt att oljetrycksgivaren och kontakten till bromsljusen fungerar.
   Anders (DK): Det er mest sandsynligt at kabel/stik/giver er kass ved fremhjul. Også et meget vanligt problem på alle andre PSA-biler, specielt BX. Du kan måle med et simpelt voltmeter, når du har plukket især stikket til giveren. Giveren skal have ca. 1000 ohm, og samtidigt må den absolut IKKE have forbindelse til jord (chassis/stel), hvilket desværre ofte er tilfældet. Det som sker er, at plastkappen rundt giveren trykkes sønder af rust i giverens montagehul, og dermed opstår en kortslutning mellem giverens hus og jord. Når det hænder, får datorn falsk signal fra giveren, pga fejl jordpotentiale, og datorn kobler ud ABS funktion og tænder lampen. Datorn er kendt for at være meget holdbar, samme sag for kontrolenheden.
  Tore T: ABS-datorn under baksätet (i alla fall på Berline-modeller) startar om när man slår av och på tändningen; kontrollampan tänds och slocknar sedan samtidigt som oljetryckslampan slocknar. ABS-funktionen fungerar sedan upp till ca 40 km/tim. Hittar ABS-datorn då något fel slår den från ABS-funktionen och kontrollampan tänds. Man kan återstarta ABS:en under färd genom att snabbt slå av och på tändningen (lampan tänds och slocknar förhoppningsvis igen...). Till 90% är det fel på kablagen till sensorerna, men om de verkligen är justa kan det vara laddningsregulatorn som spökar och gör så att matningen till modulen med elspolarna som styr ABS-bromsventilerna (sitter under reservdäcket) blir ojämn. ABS-datorn får då en felsignal och tycker att livet är pest.
  Kalle: Brusten kabel till ABS-givarna är en ganska vanlig åkomma. Kolla givarna fram först, ta loss och kolla att kabeln är hel, dvs själva innanmätet, du måste alltså mäta. Oftast ser man inget fel utanpå utan den brister av olika orsaker inne i plasthöljet.
  Lenart W: På min XM TD12 -93 lade abs-funktionen av samt att lampan lyste. Jag plockade isär kontakterna till givarna vid varje hjul, sprejade med 5-56 och skrapa lite oxid. Sedan funkade de klanderfritt!
  Erik A: Vill du veta om hjulsensorerna är hela så mäter du på dem. Först mäter du om det är avbrott i dem eller kontakt med jord. Är det det så är något fel. Passerar denna test så hissa upp bilen och snurra på ett hjul i taget under det att du mäter växelspänning från givaren. Får du utslag så fungerar givaren och annars inte. Det finns visst mer som kan strula. Om datorn inte får ström går det dåligt. Om någon utgång på datorn är trasig lär det inte heller gå bra. Börja med att mäta sensorerna eftersom dessa är vanligaste felkällan.

Fel på ABS-systemet 2
  Matt Roberts 2000-01-19:
The ABS light indicates a fault in the system. There's a 'usual' reason why CX ABS does this, can anyone refresh my memory as to the first plan of action? It's something to do with the wheel sensors if my memory serves me right.
ABS-sensor
  A Chapman: Wheel Sensors. Almost certainly front. Check all contacts and clean them, anyway. If your ABS doesn't work, it is 99% certain the front sensors - they crack in the wires where they flex all the time. You can fix them, by replacing the wire with flexible wire, but I'd replace. Not cheap, but they should last years.
  Mike B: My experience is that non-functioning of ABS is due to dirty connectors at the wheel units but more often at the connectors on the inner wheel arches and under the spare wheel.
  Gerry D: On the GTi Turbo with ABS there are 2 relays underneath a cover plate which itself is underneath the spare wheel. On two of my cars the ABS warning light comes on occasionally & stays on. In all cases so far all I did was to remove the spare wheel, remove the cover plate, and disconect & reconnect the relays. I should really do it again but this time clean up the various terminals & connections!
  Alan D: If you have had work done on the front hubs/shafts/balljoints be aware of the danger of someone damaging the front sensor cables by supporting the weight of the hubs from them. The wire cores fracture, but when it is all back together again, the silicone rubber outer pulls the wires back into some sort of contact, till vibration/flexing breaks them intermittently. A similar thing may happen at the rear, during trailing arm bearing work, for instance. An open-circuit sensor or cable will light the lamp.
  Iain: The MOT doesn't test the actual operation of the ABS, it relies on the ABS self-test to show that it is working correctly. The test sheet for the CX says that "the ABS warning light should come on with ignition and then go off with the oil pressure warning light once the engine is started". So... (as I was once told by a MOT tester who would bend the rules on non-crucial items on the test if the car needed it) all you've got to do if you want to disconnect the ABS, is to wire the ABS light to the oil pressure light instead of to the ABS circuit. That way, all would appear well. Personally, I'd fix it though, because it's so damned useful!
  David G: In general it is the front sensors that give the most trouble. Try disconnecting both sensors at the connectors under the bonnet just behind the suspension supports and check the resistance with an ohmmeter. From memory this should be around 800 - 1000 ohms. With the meter still connected turn the wheels from lock to lock, raise and lower the suspension all the time watching the meter for any variance. If it remains steady then you will have to look elsewhere. In my case the needle move when ever the wheel was turned showing that the sensor lead was breaking down. I managed to get a second-hand one - not recommended but it is still working.
  Pontus: As others have told you, check the resistance of your sensors. I had exactly the same symptom on my car as you have. But my problem didn't seem to be a faulty sensor since all sensors gave a correct reading of about 900-1000 ohm. It wasn't until I measured between the sensor connector and earth I found that one of the sensors was actually connected to earth/ground. Insulating the sensor with a piece of milk bottle solved it. So do check the sensor for any connection to earth as well as measure the resistance of the internal coil.
  Alan D: The oil-pressure switch can fail with no other symptom than intermittent ABS lights. If the oil light and gauge is working it does not mean that the switch is not faulty, just that it is only a little faulty, and the ABS circuits demand a *perfect* oil-pressure switch. Renew it with a switch with the pressure rating in Haynes (on page 16) and the right thread and connector. It is not a special Citroen part, just an ordinary engine oil pressure switch. (Citroen switches seem unreliable, I use non-Citroen parts for replacement.) It is on the back of the engine below the rear engine mounting. It has a push-on spade connecter (Thank you, A.).
  Only after you have fitted a new oil-pressure switch should you consider the sensors, unless a continuity check of the sensors shows one to be open-circuit, especially when the cable is flexed (see below). There is one on each front hub connected by a *round* cable which is near the top ball-joint. The cable is clamped to allow it to flex with steering and suspension motion. Sometimes the flexed part of the cable is faulty. Follow the cable to find the sensor. The sensor is a magnetic pick-up which is near a toothed wheel on the hub, and is similar to the famous fly-wheel sensor (not the same) held by an socket-head screw. The only other cables in this area are brake-wear indicators, and can not be confused with round ABS cables. No special tools are needed and they are easy to change. Cable routing may be fiddly, but not difficult, I can't remember. Other end is a two-pin plug/socket near the top suspension support, inside the engine bay. Look for the characteristic soft round cable.
  If your Haynes has a chapter number 13, the ABS system is described in there, if not you need a later edition (same book number - 528).
   (Engine oil-pressure is used as a check that the engine has not stopped. If the engine stops the ABS is deliberately switched off to avoid waste of reserve braking pressure.)

Fel på ABS-systemet 3
  Stefan N 2002-03-27:
ABS-lampan tänds, har prövat att slå av motorn när jag kör på raksträcka och sen vrida på tändningen och släppa upp kopplingen så motorn går igång igen då slocknar lampan .Vad kan detta betyda?
ABS-sensor
  Anders (DK): Det er yderst vanligt med pajende - eller glapp i - hjulsensor og kablage. Det sidder jo meget utsatt. Inte et specielt problem på PSA biler, men vanligt på alle biler med ABS. Årsagen er ganske enkelt manglende ordentlig service. Tyvärr er sensorerne även svinedyre, og det finnes ingen andre billigere som passer. Paj i én eller flere hjulsensorer, får datorn til at tænde ABS lampan, og koble ur ABS-funktionen pga sikkerhed. Om ABS-en inte fungerer korrekt, kan den virklig gøre skade og totalt forstörre bremsernes funktion. Og da er man prisgivet. Du har 3 vanlige feltyper i hjulsensorerne:
1) Glapp i kablage og kontaktdorn. Pluk af kontaktdorn på ABS datorn og hitta stifterne til hvert hjuls sensor. Du skal kunne mäta en resistans rundt 1000 ohm til hver sensor.
2) Rost eller ärj i monteringshullet til sensoren. Det trykker igennem isolationen på sensorens hus, og sensorens hus får da chassis forbindelse. Det er FATALT, da det giver utroligt meget elektrisk stöj til datorn, og den kobler ur funktion. Pluk af kontaktdorn til ABS datorn, og kolla resistans fra sensorens stifter til chassis. Du skal have oendelig stor mottstand.
3) Tvärrdöd sensor pga rost/ärj. Hitta kontaktdorn när sensoren i sensorens kablage, og pluk især. Mäta ud i sensoren, om du har 1000 ohm. Mäter du ingenting (eller kortslutning) er sensoren kass. Förend du arbejder på ABS systemet, skal du hitta säkringen til ABS'en i säkringsboxen, og plukke ud den, at du ikke skader datorn.
  Håkan: Det kan vara så enkelt att bara blåsa rent givare och tandkrans (alla 4 hjul) och problemet blir bortblåst - det har funkat för mig!

Svårfunnet fel
  Lars H 2000-05-07: Förra sommaren hade jag intermittenta ABS-problem som nu blivit permanenta efter vinterns förvaring. Jag har mätt mina givare följande värden: 990, 1138, 998 och 990 ohm. Motstånd mot jord = över 200 kohm på samtliga. Alla kontaker ser ut som nya! Bilen har gått som sommarbil sedan 1990 och bara 13200 mil. Min misstanke gäller nu själva "ABS-klumpen" under reservhjulet eftersom jag vet att tidigare gav den i från sig ett karaktäristiskt ljud vid start av motor. Nu är den tyst. Hur felsöker jag den? Eller kan det vara ett annat fel? Dessutom så slocknar aldrig lampan; om det vore en givare borde lampan tändas först när bilen börjar rulla. Bra ideer mottages tacksamt!   Tore T: För det första: har du provkört och kollat att ABS-bromsarna verkligen inte fungerar? Det kan ju vara falsklarm... ABS-kontrollampan är "parallellkopplad" med oljetryckslampan, och skall slockna när den slocknar efter motorstart. Jag förutsätter att oljetryckslampan fungerar på normalt sätt, annars får Du börja med oljetrycksgivaren. Har Du kollat att det finns liv i ABS-datorn under baksätet och att multikontakten där är fräsch? Om det är fel på "ABS-klumpen" under reservhjulet torde detta ge sig tillkänna först vid farter över 40 km/tim eftersom det är först då som ABS-datorn kollar status på den och slår ifrån ABS-funktionen samt tänder lampan om något inte stämmer. Har Du en dålig laddningsregulator (= ojämn matningsspänning) kan ABS-klumpen må dåligt eftersom spolarna i den är beroende av "bra" ström för att fungera balanserat.

ABS-blocket, kablar av
  GTV6 2004-12-01: Det har uppkommit ett märkligt fel på min CX. Direkt efter start fungerar allt som den ska men vid första inbromsningen oavsett tid eller körsträcka vibrerar bromspedalen till och ABS lampan tänds. Därför misstänker jag att blocket har någon inverkan i felet, just av vibrationen som är mest tydlig vid svag inbromsning. Alla givara är ok och datorn är också kollad. Kan det vara någon ventil i blocket som hängt sig? Har någon haft liknande problem?   Ole M S:  Netop det at dit ABS system fejlagtigt aktiveres ved en svag nedbremsning tyder på en periodisk afbrydelse af en af følerne! Prøv på en p-plads at dreje imod højre og venstre og samtidigt bremse svagt ! Herved påvirkes ledningerne til de forreste følere forskelligt, og hvis der er en svigtende forbindelse i en af disse, netop i forbindelse med en nedbremsning, så træder ABS'en i funktion. Jeg tror ikke at ventilerne i blokken kan sætte sig. Hvis dette sker så mangler du helt bremseevnen på enten et forhjul eller begge baghjul! Jeg har aldrigt hørt om en sådan fel, men den periodisk afbrudte føler her jeg prøvet flere gange. Søkning efter felet gøres lettest ved at afbryde følerne en af gangen, og så måle modstanden i den enkelte føler (via stikket)samtidigt med at man stikker en arm ind bag ved forhjulet og flytter lidt rundt på ledningen (med bilen i højeste stilling).
  GTV6:  Jo jag trodde att det givarna oxå men dom visar 1000ohm vid mätning och när jag snurrar hjulen så genereras även lite ström eller spänning vilket det nu var. Så dom verkar vara hela. Men jag har ett par liggande som jag kan prova med ändå förstås.   Ole M S:  Sensorerne kan virke som OK, men en periodisk afbrydelse under netop en nedbremsning er desværre en almindelig fel på de forreste sensorer. Afbrydelsen opstår som følge af de vibrationer i hjul-ophænget der dannes under bremsningen. NB! Dette er farligt !!! Bilen kan komme i skred hvis ABS systemet felagtigt aktiveres under en kraftig nedbremsning.
  Sten B:  Jeg været ude for samme problem med et par kundebiler (cx) ABS lampen lyste ikke.. Ved afmomt. af for. bremseklodser var der ca. 1/4 belægning tilbage. Nye bremseklodser mont. og bremserne virker perfekt.
  Andreas:  Jag hade exakt samma fel som du GTV6, lampan tänds vid start sen slocknar den vid första bromsning. Abs jobbar i ca 1-3 sekunder, sen tänds lampan. Jag har kollat datorn + alla sensorer + alla kablar + reläer, även provat att byta dator - samma resultat. Bytt alla givarna - samma resultat. Provade att montera alla i min andra CX, då fungerade ABSen. Hittade felet! Det var kablarna som går in i ABS-blocket som var av (kontakt ibland å ibland inte) kablarna hade gått av inuti höljet, lödde dit nya kablar så nu fungerar det

Svårfunnet fel 2
   Harald K 2001-04-29: Most of us know that the oil-pressure switch plays an important role in the whole ABS-game. So I replaced that damned switch. But no change. ABS light still steady on. Hmmm... Checked all cables, sensors, relays, replaced relays. The CX even got another ABS-ecu. Measured directly at the connector of the ecu. Everything seemed fine. Sensors worked. No idea how to cure the problem. Finally, I gave up.
   Yesterday I replaced the starter motor because the old one got slower and s l o w e r ... Surprise, surprise! ABS is working again!!! What happened? I think there are three possible explanations:
1. The ecu checks the presence of the oil-pressure switch and its function at power-on. As soon as the motor starts running, the oil pressure switch should open, i.e. oil-pressure light goes off. Could be that the ecu makes some assumptions about how the transition from "closed" to "open" should be seen (flickering at a certain frequency given by the speed of the starter motor) and if these assumptions are not met the ecu goes into a "failed" status.
2. The worn-out starter motor drained the battery so much that the ecu failed in its startup sequence.
3. It's a citroen ;-)
Anyway, if one of you ever runs into the same problem - check the battery, the oil-pressure switch and ... the starter motor!
  Minikini: Point 3 seems to be right to me - in most cases! But to be serious: maybe you tightend the groundcable when changing the starter! A bad ground-connection could cause a drop in voltage and that a malfunktion.

Varningslampan lyser då och då
  Lars J 2000-08-13: Min Citroënverkstad säger att problemet med att ABS-lampan lyser då och då kan åtgärdas med en tämligen dyr operation. Finns det någon som har en lösning på detta?   Leif: Jag hade samma problem med min T2:a. Om du tar bort givarna vid hjulen så ser du en kugghjulsliknande krans. Den rostar lite i topparna och ger en ojämn eller utslätad signal till ABS:en. Jag tog helt sonika och knackade med en dorn på kransen genom hålet för givaren. Blåste rent så att inga rostflagor låg kvar. Efter det sprutade jag "antikärvningsmedel" saltvattenbeständigt fått från sotaren. Eftersom jag inte visste vilken som var kass tog jag alla fyra. Numera ingen rost och fungerande ABS-givare.
  Hela lådan som styr ABS:en ligger under baksätet. Kontrollera att alla kontakter sitter i och att dom inte oxiderat. Det gäller även kablarna mellan givarna och anslutningarna till boxen. Varje kabel har minst en skarv på vägen till boxen. Avståndet mellan givaren och kuggarna får inte vara mer än 0.8 - 1.2 mm. Kontrollera också att slitagevarnaren inte ger signal, vid något tillfälle verkade det ge varning på ABS:en. Jag klippte därför av alla kablar för slitagevarning. Dessa kablar jordar via bromskivan då beläggen blivit slitna.

Varningslampan lyser – besiktningsanmärkning?
  Lars 2006-09-11: Hur är det nu då, många bilar har ju inte ABS. Kan de kräva på SBP att ABS-systemet fungerar och att varningslampan inte får lysa?   RynkSm: Jag kan lugnt säga att det blir tjafs på besiktningen om detta. Är själv till yrket lastbilschaufför, och vet av erfarenhet att inga lampor får lysa på besiktningen. På jobbet finns en oskriven lag: ”Är lampan gul - fortsätt köra dagen ut. Är lampan röd - stanna och kliv ur!” Rök ihop med en besiktningsman en gång om att min ABS-lampa blinkade till. Jag menade att en 70-tals-Volvo som stod intill mig inte hade någon ABS, och att den ju går igenom utan ABS, men det hjälpte inte mig. Han sa att "om det finns ABS på bilen, så ska det fungera", och så gäller det för alla "extra"-prylar. Kan berätta en hemlighet: min ABS fungerar ännu inte. Däremot är ABS-lampan ihopkopplad med någon annan som slocknar efter ett par sekunder. Försökte först med att koppla ur ABS-lampan, men när jag körde in på besiktningen, satte sig killen i bilen, vred om nyckeln och frågade: "var fan är ABS-lampan då?"? Men ABS:en blir ett senare projekt.

Pedalen pulserar 1
  Matt i Schweiz 2000-09-25: Under first application of the brakes (if not hard braking), then the brake pedal will feel like it is jumping gently under my foot, no ABS light, but almost 100% sure after this first braking/stop the ABS light will come on after coming out of the corner or just under acceleration.   Adrian: That's definitely a front sensor. The feedback from the pedal is the system thinking that a wheel has locked, and cutting the brakes in/out/in/out. Scary as hell, and I had a couple of close ones where something solid was getting closer as the car was sure we were sliding.....
  Iain: Haven't plugged my ABS loom wiring back in fully yet, because in driving with it un-plugged, I've discovered there was a fault with the ABS - I was getting pulses through the pedal before, which I put down to a flat sphere and the pump going, but since the ABS has been disconnected, I haven't had th pulses. Must be a knackered sensor somewhere (which wouldn't actually surprise me).

Pedalen pulserar 2
  Fredrik T 2001-08-27: Lately my brakes have started to act strangely. Sometimes it feels like there's no pressure in the system and thus I have no brakes. Very poor braking and I can feel the ABS working (hammering in the pedal). This usually only lasts about a second or so, but during that time I tend to press rather hard on the pedal, which means that when it returns to normal it's a HARD brake. I've also noticed the warning light for the ABS coming on from time to time, but it goes off again the next time I restart the engine. I've seen no correlation between those two fenomenons other that they have appeared lately and are becoming more frequent.   Iain W: I had what sounds like the exact same thing start happening on one of mine once (once it caught me unawares when I was approaching a roundabout fast and scared the shit out of me!). I didn't get to the bottom of it because I stopped driving that car soon after (purely because I got a second CX which SEEMED to need less work), so I haven't investigated it properly yet... I thought it might be because of a fault with an ABS sensor making the system think the wheels were locked and thus not applying the brakes momentarily, air in the system or a flat accumulator and brake sphere (certainly I thought the accumulator needed replacing anyway and I'd tried but couldn't get the thing un-done and just kept breaking strap wrenches!). Does this phenomenon happen on your car immediately after or during steering? If so, it could point to the two accumulator spheres being flat (do you think they need replacing anyway?) - in that case the juddering you feel could be due to the HP pump kicking in and in effect feeding straight into the system? Otherwise, I'd suggest giving the brakes a good long bleed (all four calipers and the compensator valve) and trying to trace the ABS fault - try the wires and connectors around the relays as well as the usual sensor wires.
  Gary M: It seems people with ABS might think it is that when they have low pressure in the system sometimes.
  Scott R: Well, on a DS (no ABS, of course), air in the brakes will cause a delay of nearly a second and a funny feeling pedal if it's really bad. You might do a complete brake bleeding and see if that fixes it.

Avbrott i sensorer
   Gustaf E 2001-05-16: Jag är deprimerad, det är avbrott i båda mina främre sensorer och reservdelspriset är 2.090 kr per styck. Jag är nöjd med bromsförmågan som den är men vad säger man på besiktningen? Behöver man verkligen ABS - ingenstans på "besiktningsinstrumentet" står det nämnt att min bil skall ha ABS. Lampan sitter dock där så förargligt på instrumentpanelen. Jag kan naturligtvis släcka den alternativt lägga dit en styrkrets som gör att allt ser schysst ut. Kan besiktningsmannen ändå känna att ABS-en inte finns inkopplad?    Jörgen: Jag har för mig att inga varningslampor får lysa i panelen, enligt de nya EU-anpassade regler som gäller. När jag besiktade min XM nyligen följde jag naturligtvis nyfiket hela processen. Ingenstans kunde jag märka att besiktningsmannen prövade om ABS fungerade. Du kan nog lugnt släcka lampan om du inte kan hitta sensorer på skroten.
  Mikael: ABS måste fungera om bilen är utrustad med det. Den enda koll som görs på bilprovningen är att lampan tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn startas. På min GTi hade tidigare ägaren löst detta med att koppla ABS-lampan till oljetryckslampan. Det vanligaste problemet med givarna verkar vara att dom leder över till jord vilket kan lösas genom att isolera givarna.

Felsökning Till toppen av sidan
ABS-givare
  Mikael A 2005-01-05:
När det var dags för besiktning i december hade jag (som vanligt...) maximal otur. Dagarna innan besiktning börjar ABS-lampan lysa ibland. Givetvis tvåa vid besiktning! Tog isär konakterna fram och såg att höger fram var helt slut. Tänkte då köpa en ny men den är ju hutlöst dyr...över 3000spänn! En begagnad går ej heller att frambringa!
  Helge S: Om det er skjøtekontakten på ledningen til ABS-føler som e slut så lodder du bare sammen ledningene og isolerer ledningene godt etterpå. Flere Norske Citroenverksted utbedrer dårlige kontakter til ABS-følere på detta sett.
  Millgard: Enligt uppgift finns det billiga givare att köpa i Tyskland.
  Mikael A:
Problemet är inte kontakten eller kabeln. Jag har nämligen klippt kabeln nära givaren och mätt motståndet men det är noll. Givaren är dessutom spräckt i änden mot navet, så den är nog tvärslut. Nästa steg är att såga isär den och försöka laga, men det går nog inte så bra...
  Helge S: Hva med www.eurocarparts.com?
Citroen XM 1992, ABS SENSOR:
ABS SENSOR FRONT XM £69.99
ABS SENSOR REAR XM £141.71
All prices shown exclude VAT.
  Mikael A:
Tack för tipsen! Det löste sig ändå igår. Fick tag i en givare i Nyköping. Bara att hoppas att det räcker med att byta givaren. På fredag eller måndag blir det besiktning...
ABS-sensor
  Roger W: Att ohm-mäta en spole är inget bra sätt att kolla den då spolen generar ett magnetfält när det lägs spänning på och magetfältet varierar med strömstyrka och omgivning. Noll ohm på en spole kan endast ses som en fingervisning om att spolen antagligen är hel eller kortsluten! Det är bättre att voltmäta - koppla in en voltmätare och snurra hjulet, ges det nån liten spänning är spolen hel! Vid ohm-mätning kan alltså 0-25 ohm vara helt ok (obs generelt sett), vi elektriker ohm-mäter INTE en spole för att se att den är korrekt, det är som jag tidigare sagt bara i bästa fall en fingervisning!
  Thomas: Tror inte det skall vara några problem att ohmmäta en ABS-givare. Resistansen skall ligga någonstans mella 700 och 2000 ohm, beroende på fabrikat. Resistans mot jord skall vara oändlig, som jag skrev i ett tidigare inlägg (för någon månad sedan) är det bästa sättet att kolla givaren gentemot jord är att mäta med förhöjd spänning, allra helst "Megga" den. Samtidigt kan man spraya saltvatten på den, då avslöjjas obarmhärtigt eventuella sprickor mm.
Givaren kan i princip ha 3 fel:
1 Avbrott (Vanligt). (kan vara periodiskt, Vicka och lea på kabeln).
2 Kortslutning (ovanligt).
3 Överslag mot jord (rätt så vanligt) (sprucken givare, kan vara periodiskt återkommande vid blött/fuktigt väder).
Fel nummer 1 kan vara kabelbrott eller glappkontakt i kontaktdon. Ofta räcker det med att rengöra kontaktdon, skarva om eller fixa en ny kabel. Räcker inte det så är det givarbyte som gäller. Fel nummer 2 och 3: Byt givare

Felsökning
   Thomas B 2004-08-17: Jeg har som alle andre problem med ABS out of use. En almindelig kendt fejl på XM og desværre meget almindelig på min XM 3.0 V6. Jeg har skiftet alle abs følere, målt alle ledninger igennem, ingen fejl og renset alle stik og samlinger, samt renset stikket til ABS computeren. Men jeg får stadig ABS Out Of Use.... Jeg skal til syn (besigtningen) om en uge og ville derfor lave en anden løsning for at få bilen godkendt. Jeg tænkte på om det var muligt at kople ABS computeren bort og snyde bilen så ABS lampen stadig tændes når nøglen drejes om på tænding og derefter slukke når motoren startes. Skal fungerer helt normalt. Er der nogen af jer der kender til sådan et trick?   Pierre F: ABS är väldigt bra att ha på vintern. Min gissning är att någon av abs-sensorerna är monterade på fel avstånd, det kan du kolla på följande sätt palla upp bilen, koppla ur batteriet, koppla loss ABS-datorn, ta reda på vilka kablar som går till en viss abs-givare, anslut en analog multimeter dit, be en assistent rotera hjulet i fråga med jämn fart, nu ska visaren på multimetern slå fram och tillbaka. Testa alla fyra givare. Är alla okay, mät upp anslutningarna till hydrualblocket. Är även det okay, åk till Citroen och be dom ta fram felkoderna ur abs-datorn. Komplett beskrivning på engelska finns på http://citroen.fagrell.net under servicemeddelande ABS.

Alternativ felsökningsmetod
   Från http://www.citroen.mb.ca/CXfaq/#xtocid32: Connect an audio amplifier on to the plug which comes from the sensor (found under the bonnet). With the amplifier in the passenger compartment, connected to the plug via a long screened, or twisted cable, listen to the output whilst you drive down the road. (You may find that the amplifier isn't necessary, and that the signal is strong enough on its own.) Do several right and left turns, drive over humps, listening all the time. You should hear an unbroken tone, varying in pitch in accordance with car speed. Any crackles or sudden break ups suggest that it's the sensor and/or lead.   Ian: Or it could be what it is on both my old CX and my dads new one - namely, one of the wires near the relays under the spare wheel is broken internaly (either that, or one of the contacts is dodgy). Best test for this is to take the spare wheel and tray out and waggle the relays around and listen to see if you can hear them clicking on and off (I can't remember if the engine has to be on for this or just the ignition, so try both?)

ABS-givare, felsökningsmetod
  Mark K 2001-03-29:
Does anyone out there know the correct method of testing these for resistance using a digital voltage tester with a setting for ohms? The probes are insulated in red and black respectively. Testing on a CX25 familiale 1988.
  Alan D: First, change the engine oil-pressure switch, because if it is not intermittent now it probably will be soon, and if it is then you have fixed the problem.
It doesn't matter which way round the probes go. Connect them across the contacts at the end of the round cable near the top of the suspension inside the engine bay, rear ones are accessible at the ABS box below the rear seat. The resistance is a few hundreds of ohms (the book says 600 to 1600 which is a huge latitude). It must not vary while wiggling the cables. Make a good connection by using a couple of spade connectors or some such method so that you can fiddle/flex the wires around the steering and suspension joints and be sure that any variation is caused by damaged cables, not by the meter connections being doubtful. The sensors themselves rarely fail, it is always(???) the cables which fail through flexing or impact/stretching damage, but the rotors may be damaged by stones/grit. Check the gaps - front 0.8 to 1.2mm, rear 0.1 to 0.8mm.
  David G: To test, locate the connector around the top of the suspension mount (just behind) and disconnect. Put an ohmmeter on and check the resistance to the sensor, it should be around 1000 ohms, but more importantly you should find that it does not vary. When checking, raise and lower the suspension, and turn from lock to lock whilst watching the meter. The one that varies is the faulty one. If you are on a budget you can repair the cable if you can locate the break. I have been told that satellite cable is compatible with it - not sure how true that is. A new sensor is expensive but I managed to get a secondhand one from Europarts in Tavistock with a 3 month guarantee. Worked treat, and still is.
  Mike: To test, locate the connector around the top of the suspension mount (just behind) and disconnect. I suspect it may be the actual connetors that are the problem due to corrosion. Try cleaning both these connectors and filling them with electrical grease and refitting.
  Iain: By accident when I was looking for the gearbox dipstick one day (still haven't ever found it!!!) I nudged the wires that run to the ABS relays under the spare-wheel and they started clicking on and off (the ignition was on - can't remember now why this was necessary for checking the oil in the gearbox ;-) ). It turned out that there was a break in the wiring loom somewhere around the relays (NOT at the wheel sensors!). Having already pulled most of the wiring loom apart not long before, I couldn't be bothered to do it a second time there and then, so I just twisted the wires until the relays stopped clicking when they were moved (a temporary measure). Hey-presto I got a years-worth of ABS fault-free running! I guess it's just a matter of doing all the things everybody's advised - check the sensor wires, check the relays under the spare-wheel and their associated wiring (with the ignition on, so you can hear if the relays change with the wire wiggling - they shouldn't) and check the oil-pressure switch? Good luck. It's great when it works, it's a pig when it doesn't (sometimes).

Felsökning
  Henryk: Är det någon som har erfarenhet av felsökning på ABS-systemet? ABS-lampan har under flera år lyst sporadiskt men sällan. Nu lyser den jämt... Hur kollar man om en sensor är okej?   Annika: ABS-lampan började lysa på vår T2 efter ett större verkstadsjobb (efter dikeskörning på blankis) hos Autogruppen. Dessa såg dock inget samband mellan bilens månad i deras verkstad och bromsfelet. Motvilligt tog man dock in bilen 2 ggr för felsökning och luftning av bromsar, men inget fel fann man.. "stor felsökning är vansinnigt dyrt och inget vi tar på oss eftersom felet ej uppkom hos oss". Körde så i 2 år med lysande lampa - tills reglerna hos Svensk Bilprovning hårdnade och felet måste avhjälpas till vilket pris som helst. Kollade själv med ficklampa under bilen, mest för att kolla "hur ABS-systemet ser ut" och hittade en avsliten kabel vid ena framhjulet.. Helt säkert avsliten vid dikeskörningen. Lite vulktejp, sen var ABS-bromsarna hela!
  Bert: Du mäter resistansen ut mot varje hjul. Skall vara knappt en kilo-ohm. Det som händer är avbrott i sensor, kortis i sensor mot jord (som du också skall mäta) och intermittent avbrott i kabeln in mot bilen vid hjulen (vanligt). Koppla på ohm-mätaren och ruska lite i kabeln. Det finns också en (skarv)-kontakt på insidan hjulhus fram, som kanske är oxiderad, kolla. Bak vet jag inte på rak arm var den sitter, men säkert nåt liknande. Ett annat vanligt fel är en avbränd "säkring" i ett relä, går att laga med en kardel från en koppartråd, finns ett servicemeddelande om det. Sensorer går att laga, man behöver inte nödvändigtvis köpa nya, men det beror på hur händig du är (och hur modig?) Det går att mäta alltihop från ABS-datorn.
  Robert H: Kablarna i sig kan se bra ut, men det kan vara glapp i skarvdonet. Vid framhjulen sitter donen innanför/vid hjulhuset. Följ kabeln, och kontrollera densamma att den inte är av eller skadad eller dylikt, från givaren som sitter innanför bromskivan och hela vägen inåt motorn tills du träffar på skarvdonet. Dra isär donet (tryck på spärren) och spreja/gör rent (dra isär och sätt ihop ett antal ggr för att får bort oxiden). Passa på att mäta (resistansmätning) över givarens kontakter samt mellan givare och jord/chassi. Mellan givarens kontakter ska det vara runt 1 kohm, mot jord oändligt. Om givaren är trasig är det bara att byta och då ingår kabel fram till skarvdonet. (Någon här på sidan har visst lagat en givare, så det kanske går det också, men är pilligt.) Vid bakhjulen sitter skarvdonet på bärarmarna om jag inte missminner mig - följ kabeln från givaren här också på samma sätt. PS: Innan du slänger "trasig" givare och köper ny kan det vara idé att kapa kabeln nära givaren och mäta därifrån - om hel skarva kabel igen om det skulle vara vara ett "osynligt" kabelbrott
  Lasse: Vill tipsa om en spray för att rengöra elektriska kontakter. Somliga använder 5-56 eller liknande, det är inte så bra då dessa medel lämnar kvar "skräp" från oljan etc. CRC som gör 5-56 har en spray som heter Elektronikrengöring som avdunstar helt. Funkar mycket bättre än andra jag provat!
  Mikael: Besiktingsanmärkningen löste förra ägaren genom att koppla lampan parallellt med oljetryckslampan, för kontrollampan för ABS måste lysa innan motorn startas och sedan slockna.
  Bert: Ett vanligt fel, förutom sensorerna, är att säkringen i ABS-skyddsreläet har brunnit av. Reläet sitter under reservhjulet. Säkringen består av en bit av foliet på kretskortet. Den går att reparera med en tråd från en 8 amp säkring, som löds över det avbrända stället. Om säkringen är trasig lyser ABS-lampan hela tiden.
  Tore T: I korthet är det så här: ABS-lampan skall tändas när du slår på tändningen för att sedan slockna tillsammans med oljetryckslampan. ABS:en är först "inaktiv" tills du kommer upp i ca 40 km/tim. Tänds lampan då har du med största sannolikhet någon kabel till någon av givarna vid hjulen ("kuggkransen" bakom bromsskivorna) som är felaktig. Lyser lampan hela tiden från start ligger felet i datorn eller el/hydrauldelen (dyrt...). Kablarna till framhjulen är de som är mest utsatta och därför brukar felet uppträda just när man svänger eller att framhjulet går över någon ojämnhet. Givarna brukar också ge upp, dessutom korroderar de fast så att de är praktiskt taget omöjliga att få loss, det är alltså utbyte som gäller för det mesta. ABS-datorn ligger under baksätet, men börja INTE riva i kablagen eller mäta på datorns kontakt om Du inte absolut vet vad du gör. El/hydrauldelen till ABS:en sitter under reservhjulet (en "ask" med plastkåpa på), även den kan gå sönder (avbrott i elspolarna), men även här gäller att inte pilla om man inte är 100% på vad man gör.

Givare Till toppen av sidan
Demontera ABS-givare
  Jan Ö 2004-04-30:  När jag skulle byta plåten som kyler bromsskivan måste jag ta bort givaren. Det var ingen enkel "operation" hur jag än försökte med olja spray mm. satt den fast. När jag hade hamrat, borrat, slagit fick jag ut den från min bil - den hade "ärgat" fast och det hade bildats massor av vitt pulver mellan givaren och fästet - (funderade om detta pulver kunde expandera och klämma sönder aluminiumhöljet på givaren och trycka in mot lindningarna?). Nåväl - väl ute med den gamla givaren köpte jag en beg på skroten och den har fungerat perfekt i många år nu. Tror inte att det är "problem" att köpa en beg. givare. Fungerar den när man sätter dit den kan den fungera i många år till. Jag tror man måste vara noga med är att ledningen till givaren är väl klammrad där den ska sitta så belastningen på kablaget inte blir för stort.
ABS-sensor
  PÅ:  Hjulnavet bak är olika för bilar med resp. utan ABS. Bilden nedan visar skillnaden. På nav för ABS finns en kuggkrans som ABS-sensorn kännner av, utan denna krans funkar inte ABS-systemet. Att använda hjulnav från bil med ABS på bil utan ABS går dock bra.

Baknavet
Hjulnav. Till vänster för bil utan ABS och till höger för bil med ABS. Kuggkransen skiljer.

Reparera givare Till toppen av sidan
ABS-givare - reparera själv?
  Stefan 2000-05-03:
Har en ABS-givare som gett upp (avbrott). Läste tidigare att någon skulle ha lindat en ny spole. Skulle vilja prova detta själv, men givaren är inkapslad och det verkar vara noga med passformen när den ska återmonteras. Har någon några tips att bidra med?
  Bert: Jag lindade om en till min CX en gång, inte särskilt svårt. Givaren var kapslad i en aluminiumburk som jag sågade upp. Felet på den givaren var att någon hade försökt vrida loss den med en polygrip och bucklat till burken så att det blev kontakt mot jord från lindningen, vilket det inte får vara. Givaren består av en spole på järnkärna, väldigt simpelt. Jag lindade upp tråden på något jag satte i en batteriborrmaskin. Tog bort skadade delar, satte spolen i maskin och lindade tillbaks. Det blev 60-70% av ursprunglig tråd. Sedan lindade jag på självvulkande tejp (ser ut som gummi på rulle) och satte tillbaks givaren. Ingen plåtburk längre. Allt fungerade bra. Är tråden av på mitten så kan man säkert löda ihop den igen och isolera lite. Vanlig kontorstejp går bra inne i spolen, men utanpå är vulktape bättre för vatten och så. Lindningen är tydligen inte kritisk, originalet är ruslindat (huller om buller) så det behöver inte vara varvrätt och snyggt. CX givare håller cirka 1000 ohm, min lindade höll 600-700 efter vilket tydligen ABS-datorn accepterade. Annars kan man säkert skarva på nån tråd från ett gammalt relä eller så.
Om tråden inte går att återanvända: Det är en sannolikt lackisolerad koppartråd, kanske 0,3 mm diameter eller så. Sådan kan man köpa på t.ex. Elfa i Stockholm, om man vill köpa den. Det vill man nu inte som en sann Citropat, så man tar lämpligen en gammal transformator, kanske en sådan där liten 12-volt som man sätter i vägguttaget, eller ett gammalt relä, typ mindre, som man har över. Kanske en gammal laddare till en telefon kan behöva ett nytt och bättre liv? När man hittat ett lämpligt objekt så slaktar man genast det och lindar av tråden. På trafon är det nog primärsidan som är aktuell. På relät är det spolen, ett bilrelä kanske har för grov tråd, jag vet inte exakt. Det går ingen större ström genom givaren, antal varv är nog viktigare för att få rätt storlek på pulserna. Du får vara lite försiktig med lacken på tråden, så att du inte får kortslutna varv, det gynnar inte pulsernas storlek.
  Jonas H: Ett litet tips om du inte kollat detta redan: prova att byta kabeln så långt det går, d.v.s. så nära givaren som möjligt och en bit förbi fästet i hjulhuset.

Laga givare, Berts metod
  Bert:  Man kan möjligen, om man inte har annat för sig, reparera den gamla givaren. Så här såg det ut senast, en gammal utbytt givare i delar. Till höger resterna av plåthöljet, i mitten spolen som bröts loss vid demontering av givaren. Till vänster själva givarkroppen med fästhålet. Foto: Bert
Jag lossade den gula plasten och letade reda på trådänden. Tråden är bara 6 hundradels mm tjock, så en bra lupp är en tillgång. Sedan lindade jag upp tråden på en penna, eller snarare på flera pennor, tråden var av på flera ställen. Pennorna sitter i en liten borrmaskin, spolen håller man i andra handen och låter tråden löpa mellan fingrarna. Foto: Bert
För att kunna linda tillbaks tråden så måste jag kunna fästa spolens kärna i borrmaskinen, en M5 bult limmades därför på tillfälligt. Foto: Bert
Sedan återstod att linda på tråden igen. Den är som sagt tunn, och i mitt fall behövde den skarvas på flera ställen. Det går inte att bara löda ihop, tråden formligen försvinner av lödkolvens värme. Jag knöt ihop trådändarna (luppen!) och lödde försiktigt på andra sidan om knuten med ca 325 grader inställt på lödkolven. Foto: Bert
Sedan borrade jag ett nytt hål i plastkroppen till givaren för anslutningstrådarna. Jag använde originalanslutningarna från spolen, de är tvinnade ett flertal gånger och nästan helt hanterliga. Dessa trådar drog jag genom det nya hålet och lödde fast i de framskrapade ledarna från kabeln efter att ha limmat fast själva spolen först. Foto: Bert
Lite epoxi på anslutningarna för att täta. Foto: Bert
Så här blev det, nu återstår att limma eller vulktejpa själva spolen. Senast använde jag vulktejp och det gick bra, men den här gången tror jag att jag skall täcka med epoxi. Haken är att då kan man inte laga den igen, i vart fall inte med samma tråd.

  Förra gången var det en CX-givare och jag gjorde ungefär likadant. Den fungerar än efter bra många år.
Foto: Bert

ABS-givare - reparera själv, korta ledningen!
  Alan D 2004-12-08:
I have repaired sensor cables - two on my every-day CX now - by shortening the cable. There is lots of extra cable. I cut out the bad bit and move the join closer to the sensor. Thus the flexing gets a new bit of cable and the join is in the bit between the sensor and the first clamp. It seems to work OK.

ABS-givare – linda om
  Anders B 2004-01-31:
Efter omlindning fick ABS- givaren en resistans på drygt 600 ohm. Originaltråden hade en diam. på 0,07-0,08 mm. Den nya tråden hämtades från en telereläspole med tråd diam 0,1 mm. Resultatet blev som väntat att givaren fick lägre resistans än original. Frågan var bara, skulle ABS-datorn acceptera detta? Eftersom datorn testar och antingen godkänner eller underkänner systemet redan vid stillastående, med enbart nyckeln på, dök en naturlig fråga upp: Nöjer sig datorn med att göra en enkel kontaktkontroll på givarna? I så fall lägger den bara ut en simpel likström. Om den däremot gör en mera avancerad test som även kollar impedansen på givarna, då måste datorns testsignal vara modulerad. Mätning med oscilloskop visade som väntat att mätsignalen var av den enkla varianten. En likspänning läggs ut på 2,5 volt. Vad mera är, att datorn visade sig ha ett oväntat stort spann på vad den tolererar i givarens resistans. Med en pot. konstaterades att datorn vid sitt test i stillastående godkände allt mellan 0 och 10 Kohm. Den tolererade däremot som väntat inte rent avbrott. Var ovanför 10 Kohm gränsen går är ju ointressant. En givare med resistansen 10 kohm likväl som en med 0 ohm, ger knappast någon signalstyrka tillräcklig för att accepteras av datorn. Mätningen visar alltså att man inte behöver bekymra sig särskilt mycket över resistansen när man reparerar en givare. Det viktiga är att givarens signalstyrka är så pass stor att datorn uppfattar den. Mätningen stöder också Tomas tidigare påstående, att det går att använda vilkendera av Teves eller Bendix givarna, trots den stora skillnaden i deras resistans. Mätningarna är gjorda på en Xantia –96, men eftersom jag tror att det hela är allmängiltigt, lägger jag ut det på den allmänna avdelningen.
  Tobbe: Det viktiga är att den ger strömpulser när hjulet snurrar, inte vad givaren har för resistans.
  Erik A: Spänningen som givaren lämnar ifrån sig är kraftigt varierande med varvtalet. Pulserna kommer när tänderna passerar. Om datorn uppfattar alla eller nästan alla pulser så fungerar systemet. Missar den många så bestämmer den sig för att något är fel och stänger av sig till nästa omstart. En givare som är dålig kan alltså få systemet att stänga av sig ibland, men när det fungerar så fungerar det som det skall. Om lampan tänds ibland kanske man borde se över den lagade givaren, men annars kan man räkna med att det fungerar. ABS är bra, men det inte farligt att vara utan. Stängseltråd och järnsäng verkar dock av andra orsaker olämpligt. Så länge det bara är frågan om låsningsfria bromsar, och inte stabiliseringssystem så är det inte så avancerade beräkningar det är frågan om heller.
  Tomas: Datorn utför ett antal olika kontroller. Först mäter den resistansen för att kolla att givaren finns där och är hel. Sedan när hjulen börjar rulla mäter den frekvensen, detta värde jämförs sedan med givarna på de övriga hjulen, och om alla givare visar ungefär samma värde anser datorn att allt är OK. Skiljer sig frekvensen för mycket mellan hjulen signalerar datorn givarfel och kopplar, beroende på vilken givare det är ur ABS funktionen för det hjulet, alternativt helt och hållet. Följdaktligen så fungerar ABSen om en givare gått sönder på ett av bakhjulen eftersom datorn använder givaren på det fungerande bakhjulet som referens istället.
  Anders B:
Följande uppgifter har empirisk grund och gäller Xantia.
   .1 När nyckeln slås på i stillastående, startar datorn sitt första teststeg i självdiagnosprogrammet. Den kollar då säkringar, relän, elektroventiler och att det inte är avbrott i förbindelsen till någon av givarna. Kopplas någon av givarna ur, för att simulera avbrott, tänds varningslampan. Samtidigt kopplas hela ABS-systemet ur för alla fyra hjulen, oavsett vilken givare som fallerar. Några synpunkter på givarnas resistans har datorn synbarligen inte, eftersom den godtar allt mellan 0 och 10.000 ohm. Om bilen inte rullat, medan givaren varit bortkopplad släcks varningslampan genast när givaren kopplats på igen. Systemet behöver alltså inte något reset, genom att bilen körs. I detta testläge accepterar datorn också fullt ut ett motstånd, som ersättning för givaren.
   .2 Samtidigt med test enl. punkt 1, testar datorn även om någon givare har kontakt mot jord. Jag har konstaterat att datorn tycker lika illa om kontakt till jord, oavsett vilken ände av givarlindningen det uppstår. Även oavsett vilken givare som drabbas. Om datorn löser ut varningslampan p.g.a. jordfel gör den inte reset, med mindre än att bilen körs, sedan felet fixats. Datorn måste känna puls från alla fyra hjulen. Det räcker då gott med en körsträcka på 50m.
   .3 Utöver test 1 och 2 kollar även datorn att alla fyra givarna inducerar pulser, när bilen är i rörelse. Om t.ex. någon givare ersätts av ett motstånd, ger datorn godkänt i test 1 och 2. Lampan lyser alltså inte. Trots det är ABSen genast helt urkopplad. Däremot får man köra bortåt 3 km innan datorn är så övertygad om att nåt är fel, så att den kvitterar med att tända lampan. Lika långt får man köra sedan felet är fixat, för att resetta.
   Jag tolkar observationen i punkt 3 som att datorn har ett ganska generöst utrymme för konstigheter i strömmen av pulser. Möjligen innebär det också att den är ganska förlåtande för intermittenta fel.
   Intermittenta fel beror nästan alltid på dålig kontakt i skarvkontakterna. Alla de elektriska komponenter som drivs med låga spänningar och strömmar, är mycket mer känsliga för oxid i kontakterna än vanliga 12v komponenter. En spänning på 12v ger strömmen betydligt större förmåga att ”bränna igenom” oxidskiktet än de spänningar som förekommer i ABS-givarna. HA ventilerna och Activa ventilerna är också exempel på komponenter som drivs med låga spänningar.
   Läser man avsnittet (sid 10 och 11 tror jag det var) om ABS i denna länk http://peponl.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/elec/ecutest.xls då är det inget snack, XMen har Teves ABS variant och Xantian har Bendix. Allt stämmer både datorplacering och de stift som hör ihop med respektive givare. Tyvärr går detta inte ihop med vad som står på datorerna. På XMens dator står det Siemens/Bendix och på Xantians står det Ate. Xmen är bestyckade med den högohmiga varianten av givare medan Xantian har den lågohmiga varianten. Ate är ju ett känt bromskomponentmärke. Frågan är då. Finns det en tredje självständig leverantör av ABS-system till Citroën? Eller har måhända Ate barn ihop med endera Teves eller Bendix?

ABS-givare, åtgärda kontakt med jord på enkelt sätt
  Från Pontus mek-sida: The ABS system on the CX seems to live a life of it's own. On my CX T2 the warning lamp has been on since I got the car. A few weeks ago I decided to deal with it. The symptom has showed as the lamp coming on after 1 - 5 minutes of driving and then staying on for the rest of the journey. I knew there was a chance of reparing the system since I had tested that it actually did work during those first minutes before the lamp came on. I also knew that a common problem is that the cables to the wheel sensors wear off. So my initial action was to check all four of the sensors. They were allright. All showing a resistance around 900 - 1000 ohm. I then cleaned the connectors, both to the sensor control block and related relays. The relays are also know to cause some trouble but they seemed OK. Still the light came on. Aargh! Then I got the wiring diagram and check precedures sent to me (Thanks Rob!!). With that in my hand I started the fault checking. After some work I found that one of the sensors was connected to earth via it's housing. I jacked the car up and pulled the wheel off. Then I made a plastic shim (or gasket) from an old milk container to insulate the sensor from the spindle and screw. Guess what... it worked! I guess the proper way would have been to replace the sensor but I had tested the sensor and knew it worked as it should.   Adrian C: Alternatively, get a multimeter, and fix it in a nice visible position, wired to a front sensor, and go for a drive. Bet it flickers.

Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan