Citroën CX mekartips -> Hydraulik -> Nivåreglering
Hydraulisk nivåreglering:
      uppdaterad 2007-11-30
Hydraulisk nivåreglering är en del av hydraulsystemet på alla Citroëner med hydraulisk fjädring (DS, GS, SM, CX, BX, XM, Xantia, C5). Nivåregleringen är helt automatisk och ser till att bilen alltid har rätt höjd över marken oavsett last. Nivåregleringen kan också ställas in för att ge förhöjd markfrigång vid dåliga vägar. Dessutom finns två servicelägen, ett där bilen hissas upp till ytterligare höjd över marken och ett där den lägger sig platt ned. Lägsta läget intar bilen också när arbetstrycket i systemet försvinner. En vilande CX står därför inte parkerad – den ligger!

Hur funkar det?
CX har två höjdregulatorer med givarna bultade till mittpunkten på främre respektive bakre krängningshämmaren (krängningshämmaren är det stag som förbinder höger och vänster hjul i syfte att minska bilens lutning vid kurvtagning). Önskat höjdläge ställs in manuellt med en spak mellan framtstolarna på CX serie 1 (1975-1985) och på serie 2 (1986-1990) med en knapp i instrumentpanelen som via en elmotor styr lägesväljaren.
    Det kan nämnas att systemet har vidareutvecklats och för nyare modeller (XM och framåt) erbjuds tilläggssytemet "Hydractive". Då finns flera givare och två extra fjädringsklockor monterade och bilen lutar sig aktivt mot kurvans riktning och håller sig på så sätt horisontell. Detta system styrs av elektronik.
    Dock inget nytt under solen, jag läste en gång om en uppfinnare som på 1950-talet köpte in en Citroën DS för att bygga om dess hydraulfjädring med nivåreglering så att bilen lutade sig mot kurvan för att ge en dosering, ungefär som dagens X2000-tåg. Han lyckades tyvärr inte, kanske för att elektroniken då inte var utvecklad och en så avancerad hydraulisk styrning inte lät sig byggas in i en bil.
Citaerobics
Citaerobics!

Justering av bilens höjdläge: Till toppen av sidan
  Alex 1999-10-25: Har nyss köpt en TRE -87 och undrar följande: Den tidigare ägaren har uppenbarligen varit och pillat på höjdregleringen fram. Detta ger till följd att bilen förvisso är låg och ser tyken ut i bakspegeln, men blir alltför stötig i rejäla gupp. Dessutom dyker den fram ca 5 cm till så snart motorn slås av! Detta känns inte bra alls... Bak har den lite problem att bestämma sig var den rätta höjden är. Alltså: sätter sig någon i baksätet sjunker bilen ihop rejält, för att sedan pumpa upp sig igen. När personen/bagaget försvinner, blir den väl hög en stund innan övertrycket väst ut. Att hydrauliken uppenbarligen inte är i sina original-lägen bekymrar mig som sagt. Känns inte pålitligt. Frågan är: Är det lätt att själv höja den till normal nivå fram?Höjdjusteringsklamp på Citroen DS Bild av klampen som fäster givaren för nivåregleringen vid krängningshämmaren.
  Mats B: Det är ganska enkelt att justera fjädringshöjderna. Det värsta är att palla upp bilen på ett vettigt sätt så man kan krypa under med 100%-ig säkerhet. Har man tillgång till en smörjgrop är det det bästa. I annat fall kan man palla upp bilen på fyra liggande fälgar eller hjul. På dessa lägger man två bräder i bilens tvärrikting. Dessa motsvarar vägbanan mot vilken man mäter in höjderna. Motorn skall vara igång, handbromsen dragen och hjulen klossade. Sen lossar du klampen som sitter runt krängningshämmaren och vrider denna. Det är en ganska kuslig känsla att ligga under bilen och se hur den sakta sjunker mot ens näsa... Korrekt höjd fram är mellan 157 och 173 mm mätt från marken (brädan) upp till framramens underkant.
   Det är viktigt att förvissa sig om att staget från höjdjusterings-spaken ligger i opåverkat läge. Alltså mitt i hålet i armen till höjdregulatorn (sitter inne i en vit plastkåpa).
  Efter justering, belasta framvagnen tills nivåreglering skett. Mät och notera fjädringshöjden. Lyft framvagnen och notera höjden efter nivåreglering. Dessa värden skall ligga inom specifikationen. Glöm ej att spänna klampen runt krängningshämmaren.
  CGat: There is one adjuster per anti roll bar. An 11 mm spanner size bolt is securing the clamp to the bar.
  Shane: För att justera höjden behöver du en smörjgrop. Gå inte under en bil som inte pallats upp korrekt för att justera höjden – bilen kommer att sänka sig ner på dig!
  Bernt: Å justere høyden på en CX er veldig enkelt. Lån en smøregrav på en bensinstasjon, kjør inn bilen og gå ned i graven med motoren i gang. Høyden foran skal være 165 mm +/-8, og måles fra platen der motorfestet er på høyre side. Hvis høyden ikke stemmer, løsnes klemmen midt på stabilisatorstaget hvor den tynne akslingen som går inn til høydekorreksjonsventilen sitter, og vri denne litt i forhold til stabilisatorstaget. Skyv bilen litt opp og ned for at høyden skal sette seg, mål på nytt og gjenta hvis nødvendig.
  Marc: I think the heights are the same for both series 1 and series 2, as they are measured between ground and a tab on the subframe (in normal driving position). Heights: (according to Haynes)
Front: 165 +/- 8 mm (all models).
Rear:   215 +/- 8 mm (saloons) or 228 +/- 8 mm (estates).

Höjdinställning
  Michael H 2002-02-18: Jag har precis höjt min T2:a lite där bak. Den var väldig benägen att bottna, och hade lika svajig gång där bak som en gammal jänk. Nu är den fastare men slår lättare i "taket". Vet någon ett bra sätt att mäta höjden? På paddan är det enklare då man sittande i bagaget sticker ut en tumstock genom golvet när man justerar (krängningshämmaren löper genom bagaget på paddan). Uppenbarligen är det lite pyssligt att justera höjden då det är så litet avstånd som skall justeras vid stagets fäste på krängningshämmaren, samt att minsta felaktighet i höjden resulterar i så felaktiga egenskaper. Jag höjde min bil några centimeter och den är nu kanon i fjädrings- och stötdämpningskänslan men går alldeles för lätt i de övre genomslagsgummina nu. Tidigare gick den alltså i botten över stora vägbulor, nu slår den i taket i stället. Jag har alltså bytt pest mot kolera.
  Förutom en ren upplysning om lämplig mätmetod med rätt mätvärde är jag lite nyfiken på folks omdömen i allmänhet. Tycker folk att CX är en bil som bottnar mycket eller brukar era bilar snarare gå ograciöst utför "nedåtgupp" i hög fart med genomslag i de övre genomslagsgummina? Jag tycker min nyligen inköpta XM är ett föredöme när det gäller att klara stora höjdskillander på motorvägen. Den verkar liksom inte bli lika "överraskad" av ändlägena. Den liksom bromsar fjädringsrörelserna mer och mer tills det bottnar. Där går CX med full karriär med en duns i botten. Paddan å andra sidan är mycket mjukare i grunden, men klarar vägens utmaning tack vare låååång fjädringsväg. Hmm man kanske skulle hänga på XM klockor på en padda.. (undrar om man blir utesluten ur Citroënklubben för ett sådant tilltag..?)
  Lucas: Ett sätt att angripa höjdinställningsproblemet är följande: ställ in höjden fram så att drivaxlarna ligger helt horisontellt. Bilen kan få ligga nån centimeter över horisontalläge om man så önskar, men att ligga under horisontal läge blir för lågt tycker jag. Sen ställer du in höjden på bakvagnen efter framvagnen så att bilen ligger horisontellt. Prova att åka lite upp och ner med höjdreglaget så att du ser hur bilens markfrigång reglerar in sig beroende på om du hissar eller sänker bilen till normal körlägeshöjd. Jag brukar även lyfta/trycka ner bilen när den är igång så jag ser var bilen hamnar inom för höjdintervall. Som parentes kan nämnas att regleringsmekanismen från krängninghämmaren har en viss förmåga att bli glapp vilket gör att regleringen blir mindre känslig. Visst måste det väl vara så att rätt inställning är att mäta från hjulcentrum till nån fast punkt på bilen? På så sätt spelar det inte nån roll för neutralläget på fjädringen om man bytt däcksdimension eller råkar ha fel lufttryck vid inställningen. Att enbart mäta från marken till underredet (som Haynes föreslår) ger ju att fjädringen är närmare "utdraget" läge om man monterat däck med lägre profil och att avståndet från övre däckskanten till skärmen blir orimligt stort, cross country stuk. (Så ser min ut nu, med 205x55x16 på). Vad är då korrekt avstånd från centrum till nån fast punkt, exempelvis skärmkanten, undrar man då?
  Bert: Det verkar ju vara den riktiga metoden. Som någon sade nånstans här på akuten, rätt höjd fram är när drivaxlarna inte arbetar i vinkel och rätt höjd bak är när bilen står vågrätt med rätt höjd inställd fram först. Det stämmer förmodligen, men vilka mått det ger vet jag inte. Verkar som det riktiga instrumentet för att ställa in höjden i så fall inte är en tumstock utan ett vattenpass. Jag ställer alltid in höjden till halvägs upp i normalläge, fram som bak, det har fungerat hittills och det är inte heller däcksberoende. Jag brukar köra med 0-50-75-100 regeln. Med det menar jag att normalhöjden ligger mitt emellan högsta och lägsta läge, och det förhöjda körläget ligger mitt emellan normal och högsta läget. Det brukar stämma rätt bra på alla Citroëner (av de sorter jag haft). Om jag gör någon kompromiss så brukar det vara att jag ser till att det förhöjda läget verkligen skiljer sig från de två lägena på ömse sidor. Lägsta läge är 0, normalläge 50, förhöjt läge 75 och högsta läge 100 procent av tillgänglig höjdskillnad. Jag mäter med tumstock mellan mark och hjulhuskant.
  Johan G: Jag noterade när jag ställde in min GTi att det spelade stor roll om klockorna (alla 6!) är fyllda till rätt tryck eller inte. Responsen är kvickare och något mer exakt om pumpen inte är den som ansvarar för trycksättning (alltså att klockorna gör det som är tänkt; tar smällarna vid snabba förändringar).

Höjden inte rätt
  Eiriks 2001-02-21: Då eg starta opp min CX 2,5 TRDT, 86 mod. i dag blei den ståande på lavaste nivå. Sjekka brytaren, men den stod i rett posisjon. Sette brytaren opp eit hakk og vogna heva seg til noko som virka som normalt nivå. Tok alikevel ikkje sjangsen på å bruka bilen i dag. Eg mistenker motor/overføringar som styrer nivåreguleringa til å ha "gått over stag". Er det nokon som har gode tips?   Anders (DK): Sjekka brytaren i alle positioner, vent til bilen stabiliserer i højden, før ny position. Om det da funker, har du nok det vanlige problem, med at systemet bør "motioneres" med jævne mellemrum. Det er trods alt mekanik, som kan sætte sig med rust og skidt. Har du vedvarende problem skal du først kolla LHM niveau. Det skal være inom 2 røde markeringer, når bilen er i MAX højde. Kolla drivrem på hyd. pumpen, skal være hårdt spændt. Justeres ved at flytte pumpen bagud i dens bespændinger. Observere du ikke har nogen grønne LHM pøler, der bilen har været parkeret. Dernæst må du kolla mekanikken (om du er hemmemekker) eller ha bilen på verksted.
  Eiriks: Feilen er funnen! Armen som set på akslingen til nivåmotoren hadde glidd på akslingen slik at alle posisjonar var forskyvd ca 30 grader. Tok av armen og slo inn små hakk med ein kjørnar rundt akslingsholet for at armen skulle få feste på akslingen. Burde hatt på litt loctite, men hadde ikkje det tilgjegelig. Justerte deretter inn høgda for normal nivå som beskrevet i Haynes Manual. Alt i alt ein enkel jobb i utvendig smøregrav, -2 grader C, snøbyger og vind.... Ein må ofra litt for å sveva.

Höjden inte rätt
  Tommy O 2003-10-13: Det som är viktigt är att man har rätt frigångshöjd. CX har en förmåga att ändra sig själv. Ett vanligt fenomen är att den blir för låg bak och slår igenom och lite för hög fram.   Henrik: Ah, det där hade jag just häromdagen! När jag ställde bilen såg det ut som jag hade "förhöjt körläge" fram. Jag fattade inget för jag hade inte rört höjdinställningen. Varför reglerar den utan att jag vill det? Har det ngt med att göra att min huvudacc antagligen är slut? (ska fylla den på fredag). När man snurrar på ratten vid stillastående tänds stoplampa och hydraullampa. Pumpen kanske går så mkt när man kör att det blir för mkt tryck som resulterar i att bilen blir för hög när man stannar?
  Anders (DK): Nej det har ingen sammenhæng. Det er ganske enkelt stangen (länken) til højderegulatoren frem som over flere år bøjer (vrider) sig en aning og da får du en aning mere højde en originalt med tiden. Men et godt råd til dig som nybliven CX ejer: Først korrigerer du de fejl du med sikkerhed har konstateret på bilen - siden ser vi på hvad som er tilbage (kvarstår) af problemer. Ellers bliver det meget let til et forvirrings niveau på højt plan - med hvad som er årsag - og hvad som er virkning. Tålmodighed er dit bedste værktøj - når du skal bringe en gammel bil tilbage i fin fungerende tilstand (skick). Altså venter vi lidt med andre problemer - og du melder først tilbage - når du har fyldt gaskugler - da ser verden helt sikkert meget anderledes ud.

Vilken höjd är rätt höjd?
  Magnus 2004-07-05: Flera gånger har jag hört nämnas på Citroen-Akuten att normalhöjden är rätt när drivaxlarna är horisontella. Efter att ha gjort en höjdinställning igår, måste jag ifrågasätta detta. Jag har ställt in höjden enligt Haynes, 165 mm fram och 228 mm bak (CX break). Då står drivaxlarna inte alls i horisontellt läge. (Ja, jag har använt rätt mätpunkter, lufttycket i däcken är korrekt, och däcken är standard 195-70-14.) Är det alltså bara strunt att drivaxlarna ska vara horisontella?   Peter Å: Jag ställde in höjden fram på min GTi med riktmärket "vågräta drivaxlar" för några veckor sedan (dock utan vattenpass, endast med ögonmått) Bilen ser betydligt snyggare ut än tidigare - rätt proportioner mellan hjul och hjulhus - och dessutom har oväsendet från drivknutarna försvunnit. Så denna princip kan jag rekommendera! Höjden blir dock inte den i manualer rekommenderade.
Mina mått:
  Normalläge:  110 mm. Drivaxlar horisontella.
  Förhöjt läge: 150 mm. Drivaxlar lutar nedåt (mot hjulen).
Jag har åkt t o r Sthlm-Funäsdalen 120 mil med denna höjdinställning och 4 pers med bagage i bilen. No problems. Inga genomslag. Enda gången jag tyckte bilen var för låg var när vi åkte på en liten grusväg med relativt hög mittvall och det rasslade till lite när ljuddämparen tog i gruset. Men då ställde jag bara in förjhöjt läge och det gick sedan bra. Inga problem heller när man kör ned eller upp för en trottoarkant, inget som tar i. Jag tycker min bil är bra som den är nu!
   En fråga är om man skall kompensera höjden för däckens olika diameter. Däckdimension på min bil är 185x70/14, originaldimension skall vara 195x70/14 på GTi, det blir ju 3,5 mm skillnad. Kanske höjderna i Haynes är avsedda för normalprofildäck? Hjuldimension 185SR14, hur mycket större är dessa än 70-profildäck?
  Mats W: I orginalboken står, 215 +- 8 mm bak mätt vid skarv bakvagnsbrygga. Fram 165 +- 8 mm fram, mätt vid famvagnsbalk.
  Johan G: Varför är det ingen som tror på uppgiften i originallitteraturen? Trots att Mats W citerar kommer det felaktiga påståendet om att drivaxlarna ska stå rakt. Nä, så är det inte. För Serie II gäller;
  Fram 165 +- 8 mm
  Bak Sedan 215 +- 8 mm
  Bak Break 228 +- 8 mm
Tittar man i verkstadshandboken framgår det av bilderna var mätpunkterna är placerade
  Magnus: Tack! Då kan vi konstatera att om man ställer in höjden så att drivaxlarna är horisontella (hur logiskt det än kan verka) så blir bilen för låg.   Peter Å: Inget kan väl ta skada egentligen av för låg höjd (om man nu inte gör CX:en till lowrider och skrapar underredet i brunnslocken förstås...). Jag fortsätter experimentet med 100/150 mm så får vi se hur det går! Jag ser det som "lågt körläge" för motorväg och "förhöjt körläge" för grusvägar!
  Johan G: Gör hur ni vill. Jag är väl fast i de konventioner att jag i mitt jobb (som ansvarig författare av Volvos verkstadslitteratur för transmission/drivlina) skriver vad som gäller baserat poå information från konstruktionsteamen, inte från eftermarknadens egenhändigt framexprimenterade erfarenheter.
  Peter Å: Jo, det är väl där vi har kärnan - hur tänkte konstruktörsteamen och varför? Jag har i mitt yrke som uttänkare av olika lösningar på problem (arkitekt) med åren ändrat uppfattning i att ibland kan något som tänkts ut på ett visst sätt faktiskt användas på ett annat sätt och det kan vara lika bra - i sällsynta fall till och med bättre. Men det är kul med en bil där man kan justera markhöjden så enkelt och dessutom intensivt diskutera hur och varför! Och fortfarande hävdar jag att CX:en är snyggast lite lägre än enligt verkstadsmanualen! Magnus som ställde inledande frågan, har du blivit klokare eller har du tröttnat på tjõtet här?
  Magnus: Jodå, jag har blivit klokare. Jag ställde ju själv höjden efter manualen. Det som fick mig att tivla var som sagt att flera på Citroënakuten sagt att drivaxlarna skulle ligga horisontellt vid rätt normalhöjd. Men så ska det alltså inte vara. Vi kan väl anta att kontruktörsrekommendationerna är utformade för att maximera körkänsla, fjädringsegenskaper, och livslängd på t ex drivknutar. Genom att mixtra med normalhöjden kan man kanske förbättra någon av dessa faktorer, men då lär det ju vara på bekostnad av någon eller några av de andra. Det är i alla fall inget som intresserar mig. Jag ville bara försäkra mig om att jag ställt höjden "rätt", i meningen "konstruktörsrätt".   Mats W: Det finns beräkningar på varför man valt just den höjden. Citroenklubben skall ha en film som skänkts av Citroen från testlabben där tekniker kommer till tals och det visas hur dom jobbar.
  Peter Å: Då är vi överens om att höjdjustering enligt manualen inte ger horisontella drivaxlar! Att min numera lägre och snyggare bil har blivit av med skramlet från 23.000-milsknutarna genom att vinklarna på drivknutarna är annorlunda och de nöts på nya ställen tycker jag är bra. Så gör vi alltså som vi var och en finner bäst med normalhöjden!

Lagring av staget
  Anders S 2003-05-20: Min nya XM -98 H2 hade ett fel när jag köpte den. Problem var med framvagnen, den vill inte ställa in sig i rätt höjd - ibland stod den för högt och ibland i botten och ibland rätt läge. Bak fungerade den perfekt. Åkte till OK igår och tittade på anordningen för höjd regleringen. Ganska snabbt såg jag att staget som går från krängningshämmaren till ett litet glidlager (ser ut som en mutter) hade kärvat ihop. Staget gick inte att rubba i lagret. Så jag sprutade på med 5.56 och började jucka med staget. Pang! härligt ljud ibland, staget släppte i lagret och börjad röra sig fritt igen. Så nu fungerar höjdregleringen fram perfekt igen. Såg också att anordningen bak också var på väg att kärva ihop, smörjde det också med mollyfett. Jag antar att jag inte är ensamm om att haft (eller har) detta fel. Glad att det fungerar nu.     Bert: Å det är ju inte bara på XM det händer att det går trögt just där!
    Andreas: För att hitta dessa mystiska bussningar gör så här: hissa upp bilen (lämpligtvis på en lyft...). Lokalisera krängningshämmaren (fram som bak...) På krängningshämmaren sitter en klampa fastdragen med en bult, och från klampan går en torsionsfjäder (stålstav) till höjdregulatorn via ett antal kopplingar och lagringar (bussningar). I dessa bussningar ska det finnas ett litet axiellt och radiellt glapp. Om glappet inte finns där är det risk för att det kärvar, varvid krängningshämmarens rörelser inte kan fortplanta sig fritt till höjdregulatorn. Gör rent med 5-56 så att allt rör sig lätt och obehindrat, och applicera sedan fett överallt där arrangemanget är lagrat eller ledat! Vagnhöjdsjustering utförs genom att man lossar bulten som håller klampan runt krängningshämmaren och sedan vrider klampan mot- eller medurs. Observera att det bara behövs mycket små förändringar av klampans läge för att åstadkomma stora förändringar i vagnhöjden. Haynes manual är riktigt utförlig i sin beskrivning av detta.

Hur komma åt?
   Leif 2001-07-08: Jag hittar inget vettigt sätt att komma åt bultarna för infästningen av "nivå-pinnen" på krängningshämmaren fram. Är det någon som lyckats?   Anders (DK): Står ganske godt beskrevet i Haynes. Om du tænker gøre det selv, må du have en pit eller smøregrav. Det kan også lykkes ved at løfte bilen op, og da sænke den ned på nogle solide/stabile klodser, mindst 30cm høje. Grundindstillingen af højden foretages med kabinevælgeren i normal højde og motoren på tomgang. Siden må du under fremvognen og finde bolten som holder højderegulatorens forbindelsesstang på krængningshæmmeren. Det er en 11mm bolt, og den skal bare løsnes netop så det er muligt at varve stangen ved at banke let på boltklemmen. Du finder snabbt hvilken vej den skal varves. Fejl retning kendes på at bilen snabbt synker ned mod dig! Så det gælder: lidt men godt! Siden skal du justere den manuelle højde indstilling. Her skal stangen som går i et langhul være ca. midt i langhullet. Justeres ved at flytte klemmen med langhul frem/tilbage på indstillingsstangen.
   Leif: Tack för ditt svar men.. - bak har jag justerat och det funkade fint. Det stora problemet är att hitta något bra sätt att komma åt framjusteringen. Jag hittar inte något bra ställe att komma åt bulten som håller "pinnen". Kan det vara så att man monterat min fel då motorn varit ur eller nåt. På min T2:a går det enkelt men på GTi:n finns det stag för avgassystemet ivägen. Hur jag än vänder och vrider så ligger något ivägen för bultskallen???   Anders (DK): Det kan være en uoriginal afgassystem, som er monteret med de omtalte stag. Jeg forstår ikke, at det kan være "umuligt" at komme til denne bolt. Den må jo være justeret på fabrikken også. Du har vel redan prøvet med lang axel og kardanled på topnøglen? Du kan modificere kardanleddet med et stykke gummislange udover. Da bliver leddet lidt fast, og er lettere at styre. Jeg har ikke selv oplevet problemer med dette, så jeg foreslår du tager kontakt med en anden GTI-ejer og får se/diskutere problemet. Der må jo være en løsning på problemet.
   Leif: Blev tvungen att montera bort avgassystemet. Hemmagjord upphängning av någon. Har monterat ett original och nu kommer det att gå lättare nästa gång. Tack för hjälpen!

Högt normalläge fram + knakar vid höjdändring
  Lennart 2003-06-10: Min CX har tidigare om åren stått i varmgarage, den här vintern har den emellertid stått utomhus. Jag har haft en del elektriska problem som jag löst tack vare Citroenakuten. Nu tycker jag att bilen tenderar att öka i frigångsläge. Vad är det första man skall titta på?   Anders (DK): Du skal checke (kolla) på niveau styringen, som på CX serie II er helt elektrisk. Prøv alle 4 indstillinger på omskifteren (bryderen) til højde indstilling. For hver indstilling prøver du at gynge (gunga) bilen i fjedringen - at højden sætter sig korrekt. Der SKAL være tydelig forskel (skilnad) på hver højde. Evt. kan du simpelt kontrollere mark-frigang med en tomme stok for hver indstilling. Ellers gælder den gamle "tommel" regel:
- bil i laveste højde: mål mark frigang
- bil i højeste højde: mål mark frigang
- kalkulere differencen
- halve værdien af difference + laveste frigang = normal køre højde.
  Lennart: Kollade nivå på de olika lägena. Lägsta nivå 13 cm från mark till sparklåda, normal 23 cm, 27 cm på näst högsta och högsta 31 cm. Jag bytte också hundben i dag. Känslan är vid körning att den är lite stum och skruttig, det känns som att jag åker på näst högsta läget trots att väljaren står i normalläge. När jag beställde hundben från LJ i Göteborg nämnde jag problematiken om hydraulen. Han sade att efter en vinter ute kan mekanismen kärva vilket kan lösas med kontaktspray. Kan det vara så?   Anders (DK): Højderegulatoren frem sidder vældig godt beskyttet i et plasthus under bilen - da den er MEGET vanskelig at komme til. Så det har Citroen helt sikkert tænkt på. På begge mine skrotbiler var højderegulator & stænger (länker) HELT som nye, da de kom frem i lyset - og jeg har bare oplevet problemer med højden frem på min kørende CX ('86er købt i '92 afstillet '02) - 2 gange : højde vælgeren (bryderen) blev defekt - og stangen (länken) på krængningshæmmeren frem blev justeret, da jeg også havde lidt for høj normal højde frem. Kendes din fjedring hård, har du har disse mulige problemer :
   1) Du har luft i hydraul systemet - luften kommer fra det konstant (ganske lidt) lækkende gastryk i gaskuglerne - og kan også komme ind via pumpen hvis du har sprækker i pumpens fødeslange (gummiet er råddent).
  2) Næsten flade gaskugler frem. Gaskugler taber konstant tryk over tid - HELT uafhængig af kørt distance.
   Problem 1 er meget enkelt: "Citaerobics" - op og ned med højde fra min til max - hvor du tillader bilen at indstille sig HELT på den valgte højde - FØR du skifter højde igen. Gentag 5 gange - så er al luft HELT sikkert ude af fjedringens hydraul system. Denne metode har en anden fordel : enhver mekanisk fejl i fjedringen burde høre af sig ganske tydeligt.
  Problem 2 er endda mere enkelt : gynge (gjunga) teste hvert hjørne af bilen i normal højde - motor på tomgang. Det skal være let at trykke ned hvert hjørne flere cm - er det hårdt (stumt) har du flad gaskugle
  Lennart: Tack för dina klockrena lösningar. Jag förstod ditt första förslag och tyckte att frigången såg okej ut. Emellertid när jag då kände på fjädringen var den mer stum fram. Nu har jag som du nämnde höjt och sänkt fem gånger ”Citaerobics” (kul - många är stärkta nu i sin uppfattning om att man är galen) och det blev en markant förändring, jag tryckte också ned varje hörn och den fjädrande mycket bra runt om. Dock reser den sig bak först, mot fram tidigare. Jag skall i kväll se igen om fenomenet kvarstår. När jag de 5 gångerna ställde på högsta läget knakade det lite grand innan den stabiliserade sig, det knakandet avtog mer och mer och sista gången var det knappt hörbart. Ned till lägsta läget hördes ingenting.
Citaerobics

”Hugg” i hydrauliken vid höj- och sänkövning
  Lewa 2006-06-11: XM V6 Exclusive -98. När man motionerar hydraulen genom att höja och sänka hugger det till när man går från verkstadsläge till normalläge. Vad kan det vara?   Nisk: Torra packningar, speciellt på främre fjäderben. Kör upp bilen i högsta läge, dra upp plastskyddsdamask och smörj in kolvstången med LHM eller något annat. Jag försökte sist med Biltema's teflonsprej och det verkar fungera ännu efter 6 månader. MEN jag vet inte vad den kan har för inverkan på packningen på sikt.

Höjdreglering bak
   Lars W 2000-12-15: Min CX lyfter inte automatiskt bak i körläge men det går att köra till högsta och lägsta läget ..vad är felet?   Anders (DK): Kolla indstillings länkerne omkring højde regulatoren bag. Bruger ofte at ruste fast.

  Hasse W: CX20 -86. Har problem med höjden bak. Om den överhuvudtaget reser sig tar det en evinnerlig tid. Har hört att länköverföringen till bakre styrdon kan ha fastnat?   Anders (DK): Precis..... Er jo udsat for skidt og rust der i bag. Er bare at adskille og rengøre/smøre og indjustere igen.

  Lars 2000-11-23: Min bil har bara översta och nedersta läget bak. Vad kan vara felet?   Mikael: Det stag som sitter på krängningshämmaren bak har troligtvis lossat eller fått sig en törn. Du nämner inte om bilen ställer sig i högsta eller lägsta när spaken står på normal. Om den går till lägsta har staget troligtvis lossat bara.

  Hege 2001-05-22: Bakhjulene på TRSen har låst seg i høyeste posisjon! Om jeg bruker høydereguleringsknappen så hever og senker den seg kun fremme. Jeg har luftet hovedakkumulatoren uten at det hjalp. Hva kan feilen være?   Anders (DK): Nogenting i länkerne omkring højde regulatoren eller højderegulatoren selv er gået i lås. Vanligt pga. af rust. Kolla på den lange länka fra højde indstillingsmotoren og bagud. Den er spiral udført der den går over bagvognsrøret, og trykker da sammen her, om noget er igensat. Det er mest sandsynligt at länker og sager ret omkring højderegulatoren er igensat af rust. Men vær forsigtig! Det er ikke roligt at få bilen ned i hovedet om du får løsnet sagerne, når du ligger under bilen. Palle op bilen, eller kør den over en smøregrav. Pluk især hele mekanismen, tvætta, fedte godt og samle igen. Om du plukker af länken fra torsionsstangen, skal du mest sandsynligt indstille grundhøjden i bag igen. Det er ikke noget kompliceret arbejde, men kan være svært at plukke især, da alt kan være igensat af rust. Om du har svært at se hvordan det skal funke, kan du titta på sagerne for fremvognen. Det er eksakt samme sag her, og vanligt i god skick pga. olielækage fra motor.

Höjer sig inte bak (efter hydraulrörsbyte)
  Citroenn 2006-08-24: 1. Läcka bak, vänster fjäderdon. Plockade bort donet för att undersöka vad som var felet (har kollat damasken och det verkar inte läcka från den). Lyckades inte se nåt fel, men hydraulröret till donet gick naturligtvis av.
2. När jag skruvade loss röret i den andra änden, strax bakom bensinpumpen, började det läcka i ett annat rör, motsvarande på andra sidan grenkopplingen, verkade det som.
3. Satte dit ett nytt rör, startade bilen, drog åt luftningsskruven på reg, och bilen höjer sig fram, men ingenting bak! Nu hade det läckt en hel del LHM också, men eftersom den inte reste sig bak så borde det ha berott på något annat än lite vätska?!
- Någon som har någon idé?
  Påberg: Testat Citaerobics? Om det finns någon luft någonstans kan detta göra att systemet "kommer igång" igen. Fem-sex gånger upp och ner kan hjälpa.
    Bosse: Det kan mycket väl vara så att den reser sig fram men inte bak om du har för lite vätska. Vätskan räcker till fram (som normalt höjer sig först) men inte till bak. Kolla det först innan du börjar skruva mer. Annars kan det vara mycket gegga i bakre höjdregulatorn som gör att den inte höjer sig. När du bökade där bak kan det där ytterligare lilla som behövdes för att den inte ska höja sig ha kommit dit. Har den uppförts sig konstigt tidigare, t ex när du ska upp på högsta läget skulle jag misstänka den.
    Kjell H: Verkar vara någon typ av ventil som stänger av bakändan efter stort läckage. När jag har haft det problemet, har det hjälpt att öppna bypasskruven på regulatorn och stänga den igen.
    Millgard: Prioritetsventilen+låg nivå/luft=avstängda sekundära organ.

Reser sig inte bak
  Piet B (NL) 2001-03-16: This morning my GTi S2 refused to raise. That means: frontside of the car raised, but the rearside stayed asleep. Pushing the heigth control switch in maximum heigth position the car raised both sides and then I could lower it to normal drive position. This evening the same: frontside up, stern stayed down. What will be the reason from this strange behaviour?   Gary D M: Didn't hit anything under the car about in the middle of the length did you? Check the arm on the height motor between the motor and the rods going to the front and back of the car. This you know is below the passenger's door under the car a little way in from the door sill, well on left hand drive cars. There is a little clip I think if I remember correctly that holds the pieces together. The arm is nylon I think. Mine came off in Florida but the front and rear were the same. might be just one of the long wire rods came loose, you know the metal rods, like, well like what??? About how big..... I don't remember....... bigger than hangers...... smaller than a ball point pen. Just one idea from an experience.
    Peter D: I have had just the same experience as you described with my CX 2200 from 1976. It means that your heigth corrector on the backside is probably a bit rusty/dirty. You just have to clean this regulator and you have a big chance that your problems are gone. The front corrector is mostly a bit oily so there you won't get that kind of trouble.
    Alan D: A common cause of failure to raise rear end in that way is gunge around the rear height-corrector. If you can not get the car to a hoist, support it after lifting to high position, and squirt oil (an aerosol is a good way) around the height corrector to soften the mud/dirt.... Exercise the suspension movements, by moving the height up and down, to work the oil into the blockage. The height-control linkages are probably not the source of the problem, because they do not move during an overnight parking, but the link from control motor or lever to height-corrector has a spring built in near the rear end. This may allow dirt to stop the HC reaching its normal operating position after an 'over-night drop'. Jiggling the height control will break the jam temporarily. When you can get the car hoisted clean the area more thoroughly - don't be too fussy, it will soon be dirty again - and check that covers and sheilds are in place.

Baken går inte riktigt ned
  EMK 2005-09-18: När jag skall sänka bilen märker jag att baken inte riktigt vill gå ner. Jag körde upp och ned ett par gånger med hydrauliken, men baken ville inte riktigt gå ned till lägsta position. Vad kan detta vara för problem? Förslag på åtgärder?

Citaerobics
  Robban: Kollla så den inte är kobent i högsta läget. Annars är det väl bara att motionera upp och ner så kanske det rättar till sig.
    PÅ:  Som sagt, motionera bilens hydraulik, speciellt om den stått still länge. Citaerobics: Kör hydrauliken fem gånger från högsta till lägsta läget. Upprepas några gånger i veckan tills du tycker den verkar normal. Sedan räcker det med någon gång i månaden för att allt skall hålla sig rörligt och smidigt. Bry dig inte om att grannarna tycker du är knasig när du håller på. Kvarterets barn, som inte är så stelnade i sinnet som oss vuxna, brukar tycka det är kul!
    Frenchie:  Jag har för vana att alltid höja bilen till max när jag tankar (gäller alla hydraulcittror jag kör). På så sätt får inte stagen den vändkant av rost som bildas p.g.a. av för liten rörelsemån. Dessutom är jag ganska lång och tycker det är bekvämare att tanka när bilen är "i min höjd".
    Jank:  PÅ, den flotte bilden din er inte riktig. Når høyden endres , endres også akselavstanden. Det vil si at hjulene på minst en av akslingene må rotere. Dette må du ordne på.
    PÅ:  Helt rätt Jank, jag har också noterat detta! Bilden är dock inte min - jag kan inte ta åt mig äran att ha gjort den. Jag har "lånat" den från italienska CX-klubbens hemsida. Funderade på att justera just det du påpekar men har inte haft engagemanget ännu. Måste också lära mig om rörliga gif:ar... Men ett länktips då alltså om man behärkar italienska: www.cxclub.it   "Benvenuti nel sito ufficiale del club italiano degli amatori della CX" övers: "Välkommen till den officiella sajten för den italienska klubben för älskare av CX".
  EMK: Tack för alla goda råd... verkar som PÅ hade rätt... bilen behövde uppenbarligen lite gymnastik efter att ha fått stå still alldeles för länge. Nu är allt i sin ordning.

Trøbbel med å heve seg bak
  Vidar (N) 2004-03-06: CX 25 TGI, 1990. Bilen har problemer med å heve seg til normal kjørehøyde bak. Den hever seg normalt foran, men intet skjer bak. Om en hever den til maks høyde for så å ta den ned på normal kjørehøyde går det mye bedre. Når den først har kommet opp i normal høyde, er alt OK og bilen siger svært langsomt ned, faktisk fortere foran enn bak. Har kjørt noen runder med "Citaerobics" uten at det har hjulpet på problemet. Alle hydraulikkrør bak er nettopp byttet, ut over dette er det ikke gjort noe med hydraulikksystemet av meg, med unntak av at jeg helt opplagt må bytte akkumulatorkulen er alt OK. Er det høydekorrektøren som er treg?   Anders (DK): Nej det er stænger (länkar) som er rustne. På CX'en sidder faktisk en plastplade til at beskytte bagre høydekorrektøren mod skidt/sprøjt. Men plasten bliver sprød - og forsvinder en dag bag ud under kørsel.
    Jon (N): Etter at du har sjekket staget bakover til høydereguleringsventilen og smurt det opp med f. eks. 5.56 og problemet fremdeles er der (det kan faktisk hende), har jeg en idè. Har hatt dette problemet på to av mine biler. Årsaken var at det var dritt i høydereguleringsventilen. Det er en dyse som skal slippe ut luften fra "innsiden" av "membranen". Denne er veldig liten og det skal lite till for å tette den. Kan nok ordnes med ventilen på plass, men det beste er å ta ut ventilen for rengjøring.
  Vidar: Plasten rundt høydekorektøren var vekk (som forventet, Anders), men alt virker fritt og fint både før - og etter jeg smurte dem opp. Så det er nok ikke der problemet ligger. Den dysen som du nevner, Jon, hvor sitter den? Er den tilgjengelig fra utsiden (ser ikke hvor det skulle være) eller må høydekorrektøren demonteres? Høydekorrektører har jeg uansett ikke plukket fra hverandre så om det er nødvendig blir det første gangen... Er det rimelig enkelt? Er det i så fall nødvendig med pakninger/repsett?   Anders (DK): Dysen Jon omtaler sidder indvendigt i HC'en. Det er efter min mening skidt enkelt at overhale HC'en - største arbejde er faktisk at få den ud/ind. HC'en kan bedst sammenlignes med en lille moped-karburator (forgasser) i kompleksitet - værre er det ikke! Det er bare at bruge sine øjne og omtanke for at adskille den. Indre membran fastholdes af en stålring - som kan være godt rusten. passe på at presse den af lidt efter lidt - hele vejen rundt - at den ikke deformeres. Siden gøres alting rent i benzin (IKKE gummi dele !), blæses rent/tørt, smøres med frisk LHM og samles. Evt. rust/korrosion pudses ned - selve stemplet (kolven) kan poleres hvis anløbet - med metal polering. MEN - er den indvendige/midterste del af stemplet anløbet - går det ikke. Da må du hitte en anden HC. Vær MEGET forsigtig med de tynde stålskiver på stemplet. Dysen Jon omtaler kan ikke pilles ud - men ses som gul-metal indsats - med et meget lille hul. Kan være svært at hitte en nål eller tråd som passer for rengøring. Findes ikke rep sæt til HC'en. Bare de indre gummi membraner og de ydre gummi kapper fås som dele - og det er alt som findes af gummi i HC'en. Alt andet er metal. Det er værd at vide at HC'en er EKSAKT samme sag på alle hydraul Citroener - både frem og bag. Eneste som skiller er montering af store studs (eller ej) for returen - og hvilken ende kuglen sidder i for tilslutning til stag/länkar. Og så selvfølgelig lidt små design ændringer under de mange års produktion. FØR du adskiller - er det værd at ridse på huset et mærke (nummer) for hvert rør - og dén ende kuglen er monteret. Tilsvarende mærker du rørene under bilen - så du er sikker hvor de skal sidde. Men endda er rørene jo tydeligt bukket/bøjet så de faktisk bare kan sidde på én måde ved gen-montering. Til slut er det fint at anvende rust beskyttelse på hele HC'en og rør.
  Vidar: Takk for svaret og din gode beskrivelse av overhaling av høydekorrektøren Anders. Det høres jo ud som om det kan la seg gjøre å overhale dem uten for store problemer! Det blir nok ikke gjort noe mer med det før neste helg. Men da er det i hvert fall meningen å få tatt denne og noen andre småfeil på bilen. Skal komme med en oppdatering når problemet er løst!

Bilen är trög med höjningen där bak
  Henrik A 2004-03-11: Jag har också problem med att bilen är trög med höjningen där bak. Räcker det att smörja de där stängerna eller måste man byta ngt?Ska man fila med sandpapper eller så? Jag antar att bilen måste upp på en lyft för att man ska komma åt? Vilket smörjmedel är bra att använda?   Anders (DK): Pudse med sandpapir - NEJ. Rengøre for rust på dele uden fin pasning - JA. Du kan sprøjte rust opløser, WD40, 56 el. hvad som helst til bil - at få gang i tröge/tørre länkar - siden med hånden et dap smørefedt (universal til lejer, drivknuder osv.) henover - at det er smurt et års tid - alle steder hvor "noget går rundt/bevæges inde i noget andet" - så det glider godt og rart. Du skal selvfølgelig kunne komme til under bilen - også hvis fjedringen pludselig bliver flad - ellers bliver DU også flad

Förända körhöjden
   Sondre 2000-07-23: Vet noen om det er mulig å forandre kjørehøyden på CX (Serie 2 GTi) til litt lavere enn det som er vanlig? F.eks 2-4 cm? Er det å anbefale?   Anders (DK): Absolut ikke at anbefale! Den er lav nok i forvejen, og du får en rigtig stor risiko for at smadre bundkarret. Du får heller ikke bedre "racer" køreegenskaber, tværtimod vil de forreste fjederben med stor sikkerhed af og til ramme på gummistoppene. Med den vægt der hviler på CX'ens forreste hjul, kan følgerne blive ganske fatale, om du får fjedrings gennemslag i høj fart.

Elektriska styrningen av höjdregleringen: Till toppen av sidan
Reiser seg ikke
  Sturla 2005-07-06:  Har tenkt å kikke på en CX trs som ikke reiser seg. iflg. eier virker bremse og servo. Hva kan være grunnen? Defekt høydereguleringsmotor? Defekt bryter til samme?   Dagmatti: Kan være flere ting. Men hvis releet som sitter på venstre side av rattet, bak plasten (dashbordet) over tenningslåsen er defekt, vil bilen stå i laveste stilling. Ihvertfall gjorde en annen 22trs jeg kjenner akkurat det (Ifølge eieren er det ikke så morsomt når dette skjer på Kvikne i -30 grader og du skal til Elverum... hehe). Det releet som satt i denne bilen var av elendig kvalitet... (og er sikkert et svakt punkt på flere av s2'ene...)
  Dagmatti: Hva slags rele er dette? Et type ordinært rele som dem fremme ved lysene?   Lars H: Så vidt jeg husker det det samme som det som styrer full hastighet på vifta, og de er vel stort sett like rundt omkring (men jeg kan ta feil her). Var ihvertfall helt standard å kjøpe og sette inn. Ja, angående releet kan du jo først høre om det sier "klikk" når du velger en høyde med bryteren. Setter du på tenninga og skrur av vifta vil du høre det vanligvis. Det kan jo så klart være gåent selv om du hører det, men da virker bryteren ihvertfall.
  Sturla: Er det noen gode "nødløsninger", kan man "vri" høydereguleringen til riktig posisjon med en tang dersom høydereguleringsmotoren faktisk har gitt opp?   Jonsto: Armen sitter på splines og skrudd fast med en mutter. Kan du få bilen inn på ei grav kan du ta av armen, flytte staget manuelt til du har passende høyde og skru det fast på motoren igjen. Da blir det stående der.

Funkar inte
  Ivar 2001-04-28: Jag bytte idag till sommardäck och för att hjälpa bilen upp (den sjönk ihop när jag hissade med en garagedomkraft) ändrade jag höjdläget till det högsta. Bilen säckade då ihop totalt även fram! Reläet klickar inte och det finns ingen spänning på höjdinställningsknappen. På reläet finns spänning på en gul kabel och en underlig spänning på en grön, lite tunnare kabel. Ibland visar den 12V men ibland ungefär 4V. Vad göra? Bilen står nedsjunken ute på gården!   Bert: Höjdinställningsmotorn går ju bara runt åt ett håll. Den har väl stannat i läge låg och vill inte röra sig längre? Den sitter på insidan av höger rambalk i höjd med passagerarsätet. Det är inte så enkelt att komma under bilen nu kanske, men man kan lossa den lilla hävarmen på motorn och dra i höjdregleringsarmarna för hand. Fast orsaken till att inte motorn går är kanske att armarna går trögt. Då får du dra hårdare. Knepigt fall, det gäller att lägga sig platt, bokstavligen nu.
  Ivar: Jaha, jag skruvade loss motorns arm (har varit på elmotorn förut) och bilen reste sig. Senare på kvällen (efter en åktur) fungerade plötsligt elmotorn igen när läget på knappen ändrades. Armen är dock inte åtdragen. Vad kan ha orsakat detta?   Lars H: Kontrollera kabelskorna runt pluspolen på batteriet, brukar finnas oxid där som ger dessa mystiska fel. När du rengjort där så borde det fungera.

Funkar inte II
  Mats 2001-02-22: Har en CX TRE 88 vars elektriska nivåreglering inte funkar. Bilen reser sig fint till körläge men det händer inget när reglaget ändras.   Lennart: Jag hade samma fel på min 86:a. Fönsterhissarna funkade inte heller, dom låg på samma säkring.
    Henrik: Tillsammans med ställmotorn, som sitter under bilen, finns en omkopplare som känner av i vilket läge den befinner sig. Den omkopplaren tillsammans med brytaren på instrumentbrädan styr ett växlande relä. När man ändrar läge så startar relät motorn som går ända tills omkopplaren vid motorn känner av att den "kommit fram" till rätt position. Då stannar motorn. Kikar man på kopplingsschemat i Haynesmanualen så klarnar det nog. Ganska enkelt i verkligheten. Motorn kan bara gå i en riktning vilket förklarar varför man måste passera flera lägen vid växling. Kolla om säkringen är hel. Prova med ett annat relä. Kolla anslutningar och jordning till ställmotorn. Annars återstår väl vanliga CX-elproblem, dvs oxiderade anslutningar eller glapp.
    Bert: Förutom det elektriska, så kan det vara mekaniska problem också. Min motor drar ordentligt med ström men rör sig inte. Har inte haft bilen mer än någon månad, men vid en snabb koll verkar det som om höjdregleringen bak sitter helt fastoxiderad. Möjligen sitter motoraxel eller nåt i utväxlingen också fast. Den står i rätt höjd så det går bra att köra. Väntar på varmare väder för att fixa det.

Funkar inte III
  Hålger 2001-04-09: Har akurat kjøpt en CX25 trd turbo2 - 87 mod. Jeg tror ikke den er normalt høyt under kjøring, og når jeg flytter bryteren for høyderegulering til høyeste nivå høres et klikk men høyden forandres ikke.   Bjørn E R: Du har mest sannsynlig tull med høyderegulerings-motoren. Den sitter inntil "tunnelen" midt i, under bilens høyre side. Hvis den ikke virker så får du heller ikke hevet/senket bilen. Du må få lirket en jekk under bilen, og få den opp på støttebukker for å sjekke under. NB!NB!!§!! Legg deg *ALDRI* under en Citroen med hydraulikksystem og forsøk å "bare skulle" fikse noe. DU kan risikere å bli klemt ihjel hvis den faller sammen under arbeidet. Pall opp ordentlig først!!! Smør alle stag og overføringer til høyderkorrektørene foran og bak, så kan det hende at bilen får normal høyde både foran og bak. Ikke bruk CRC men heller et universal smøre-middel slik som brukes til tråsykler f.eks.

Funkar inte IV
  Hasse 2001-10-20: Jag har en pärla som inte vill lyfta eller ligga på komando, den står bara stilla i normalläge. När man ändrar på knappen klickar det i reläet men inget händer. Har någon en ide var felet ligger?   Michael H: Jag har haft liknande problem. I mitt fall så hade servomotorns låsbricka gått sönder. Under bilen, någonstans i "växelspaksregionen" finns en liten plastlåda som höjdinställnings-stagen går in i. Där sitter servomotorn som gör själva grovjobbet när du ändrar på höjden manuellt. Inte nog med att de har gjort något så onödigt som en eldriven höjdreglering, de har dessutom använt låsbrickor av ganska dålig kvalitet. I mitt fall hade elmotorn lossnat från staget, vilket fick till följd att allt lät bra men inget hände. Ungefär samma betéende som din bil tycks ha. OBS!!!!! Tänk på säkerheten!!! Inget är så förrädiskt som höjdjusteringen på en cittra om man inte tänker sig för. Allt vad domkraft och pallbock heter är helt förbjudet. Riktig billyft och tungan i rätt mun är det som gäller. Detta har du säkert redan förstått själv, men efter att ha hört talas om en stackare i USA som förolyckades under sin SM så har jag bestämt mig för att alltid vara lite beige när det gäller tips som har med höjdjustering att göra.
    Svante: Själva höjdmotorn, kanske? Den bör motioneras med jämna mellanrum, eftersom länkarmar och sånt lätt kan becka ihop. Den sitter på insidan av "högerbalken", precis under passagerarsätet. Be nån ändra på knappen och ligg bredvid (inte under!!!) och försök känna/höra om motorn överhuvudtaget lever... endast de övre lägena! Rekommenderar annars att du inte pillar med detta ytterligare förrän du har ordnat med lyft och verkstad - jag gjorde det och fick ångra mej... den fastnade i bottenläget och det var inte kul/lätt att sedan överhuvudtaget komma in i verkstan med noll markfrigång. Det finns såna motorer begagnade på www.bildelsbasen.se för 700:- (för ett par år sen i alla fall). Det jobbigaste med bytet var att det inte fanns någon delbar kontakt på kabeln.

Funkar inte V
  Bert 2001-11-29: Börjar tröttna på att åka omkring med bara en höjd på bilen, alltså dags att fixa nämnda motor. Den är sedan länge placerad på arbetsbänken, och nu står jag med vinkelslip och slägga i handen. Är det någon som har några förhållningsregler? Den ser rätt ihopgeggad ut med en massa massa, tätnings alltså. Eller är det som vanligt, bara att skruva på så hittar man in så småningom? Går den att renovera (klart, allt går att renovera....), eller? Har någon öppnat motorn/växellådan?   Jerker B: Kletet är bara att ta bort. Har för mej att den funkar ungefär som en elhiss-motor. Där finns en platta att skruva bort vid vinkelväxeln. Under den sitter mässingsbleck, 4 st tror jag, som styr avstängning till rätt läge. Jag drar mej detta till minnes. Plockade isär en för ca ett år sedan. Men visst är den möjlig att ta isär.
  Bert: Tack, det var inga problem. Nu skall jag bara renovera upp den och få ihop igen. Felet var att någon hade bultat med en hammare i 'botten' på motorn och klämt fast rotorn. Jag har bucklat ut den igen, vi får se om jag får det att snurra. Lagringen är ju på andra sidan, botten är bara en axiallagring. Lustig konstruktion, hela rotorn lagrad på ena sidan. Justerskruven för axialspelet gick faktiskt också att lossa (5-56, milt våld, 5-56......) Nu är den ihopskruvad, röd motor på blå plåt, tjusigt värre. Fungerar gör den också. Trevlig hobby med outsinlig källa att ösa arbete ur. Nästa blir tankgivaren, fladdrar som bara den.

Funkar inte VI
   Michael H 2000-04-09: Jag har en CX GTi -86 med elektriskt höjdreglage som precis slutat fungera. Allting gick smärtfritt tills den helt plötsligt slutade manövrera höjden, så jag får f.n nöja mig med förhöjt körläge. Jag skulle behöva veta standardfel, var grejorna sitter etc.

Höjdreglage, elektriskt.
   Ivar S: Det första du bör kolla är elknappen. Den är ganska dåligt konstruerad med tyngdpunkt på billighet och lägger ofta av. Annars kan det vara elmotorn som skurit (hände mig). Elmotorn sitter under handbromsen på höger längsgående balk. Fina motorer finns på krockade CXar på skroten.
    Svante: Den elektriska manövreringen kom på CX serie 2. Problemet ska visst inte uppstå om man kör sagda motor nån gång i veckan och ser till att länkarmar och sånt inte kärvar...
    Botte: Hur det funkar? Jag har en liten knapp på mittkonsolen där jag bestämmer (önskar) höjdläget, knappen överför sedan min önskan vidare till en motor som sitter någonstans därunder, utsatt för allt möjligt vägsmuts, motorn surrar en liten stund och bilen höjs eller sänks - förhoppningsvis enligt vad jag valt på knappen. Enligt Haynes verkar det vara ganska enkelt uppbyggt, motorn påverkar länkarmar som är kopplade till höjdregulatorerna. Din handkraft har ersatts av en motor, förenklat uttryckt.

Först ned, sedan upp
  Hege 2000-08-09: Når jeg skal heve bilen i høyeste posisjon, så detter den først helt ned, før den går opp.   Henrik: Att bilen "dratter ned" när man ska gå till max höjd är normalt - om man har en serie II där höjdreglaget är en liten knapp. Knappen styr en liten motor som påverkar höjdregulatorerna. Konstruktionen medger bara att motorn kan gå åt ett håll och ska man gå till högsta läget måste alltså motorn först passera det lägsta läget.

Sjunker fort: Till toppen av sidan
Synker foran
   Torstes 2001-04-10: CX break `91. Hydraulikken fungerer knirkefritt på alle måter, myk og fin med nyfylte klokker og nye bærearmslager bak. Det som imidlertid er annerledes enn på de andre CX`er jeg har hatt er at denne synker ned med fronten først etter at motoren har stanset. Det går ikke spesielt raskt, men etter 3-4 timer har fronten sunket ned, mens bakparten fortsatt har normale høyde. Det går faktisk et par døgn før bakenden har sunket helt ned. Hva kan være årsaken til dette? En eller annen form for intern lekkasje??    Anders (DK): At den inte synker i bak er bra. Det er indikation på - at den mest vanlige fel på CX (& BX) med baksynk - lekkasje i bromsventilen - inte finns på din CX. Derimod er det bestemt inte vanligt at en CX synker fram. Det er bare BX'erne man ser det problem på. Min egen '86 CX 22 TRS (335Kkm) synker raskt i bak - inom 2-3 minutter - og tränger helt klart en ny bromsventil. Men den synker fortfarende inte fram så raskt - går minnst et døgn før framvagnen er synket helt ner. Jag ville starte at kolla på lekkasje i fremre hevecylindre. De er mye holdbare på en CX båda frem og bak - min har aldrig hatt problemer her. Det ser ut som du har en regulær fel - inte slitage - på ene af fremre hevecylindre. Det kan även vara højdkorrektøren som lekker. Det er bestemt heller inte vanligt - har även aldri hatt problem her på min - men den på din bil kan jo även ha en regulær fel. Jag ville kolla på felen i din bil så her: Sæt kontakten til højden i position MIN - helt flat og "punktert" bil. Dra handbroms - starte motorn og lad gå på tomgång. I det følgende koll på fel - må du INTE gasse på motorn. Åbne huven till motorrummet - senke helt ner fönstret i førersiden. Du måste utföre nedenstående koll utendörs - inte i garage ell verkstad - pga exos gas. Med helt flat bil - har du stängt av hydraultrykket til fjæringen - og derfor kan evt lekkasje i fjæringen inte få betydende for nedenstående koll på fel. 1) Drej nu rattet (styrhjulet) rask fra side til side. Rör INTE bromspedalen. Hør om regulatorn ute i motorrummet starter klikke som rasende - og rattet evt er stötigt at dreje. Er det tilfället - er din akkumulatorkugle (nere fremme på motorn) flat. Er det INTE tilfället - er kuglen derimod i bra skick - og du kan da utføre test 2): Tryk (normalt) og slip bromspedalen fler ggr raskt - i SAMBAND med du fortsat drejer rattet raskt fra side til side. Starter regulatorn nu at rase - og du får støtigt rat - er din bromskugle flat. Bromskuglen finns ner i vä fremme hörnet i motorrummet. Kommer der bare et klik da og da - er din bromskugle även i bra skick. Sæt nu bilen i normal højd på højdkontakten. Hitta et bunnt gamla pappers (aviser), noget at torra upp (og handen din) med og en klar (rengjort) burk ell flask. Hitta även et 4mm borr ell annat rundt med 4 mm diamter - som kan anvendes til at proppe av en liten slang. Stop motorn - när bilen er stabilisert i normal höjd. 3) Sprid ut pappers under slanger og rundt LHM burken i motorrummets vä innre hörna. Ta din burk (ell flask) - plukke af den liten slang nr. 1 (närmest vindrutan) fra LHM burken - og för den ned i burken din. Kolla på flödet fra slangen over et par minutter: Kommer der raskt droppar - evt liten konstant flödande - ut slangen - har du mer ell mindre lekkasje i fjærben. Normalt har du ingen droppar eller flöde her - kanske bare 1-3 droppar pr minut. 4) Har du raskt droppar ell flöde fra slang nr 1 - skal du kolla på luftslanger (nylon rör) på fremre fjærben. Prop enden af slang nr 1 med dit 4mm borr. Luftslanger finns i hver side på overfladen af frembalken - när kuglerne. De slutter blindt med enden ut i luften. Kolla om der ses LHM lekkasje fra disse luftslanger. Kendes tydeligt ved fedtet plamasj af olja. Kolla på at LHM rinner ut ena af disse slanger - et par minutter efter du proppet slang nr 1. Er det tilfället - har du hittet det lekkende fjærben. Du kan även starte motorn - sätte bilen i MAX højd - og da se om lekkasjen forværres. 5) Havde du ingen lekkasje fra fjærben og slang nr 1 - er det bare højdkorrektøren som lekker. Den er placert ner på hö siden af frembalken bakom motorn inom et plast skyddshus. Mye obehageligt sted at arbejde! Hoppas du ved nu hvad som lekker på framvagnen din. Da kan du lätt få pris på verkstadets arbejde - eller selv utföre det.

Sjunka under natten eller inte?
  Alexandra W 2003-09-22: Jag har alltid levt i tron att ju MINDRE bilen sjunker under t ex natten dessto bättre. Nu har jag dock kommit i en argumentation med en annan cittraägare om att det är ett sunhetstecken att de sjunker under natten, och ju mer dessto bättre. Så, red nu ut begreppen här så jag endera kan lämna walkover i frågan eller komma med bättre argument ;) Ursprungen till frågan var att jag suckade lite över att "såfort jag vänder ryggen till" så sjunker min Pärla ner i bottenläge. Iofs höjer den sig snällt (men en aning stötitgt om det är fuktigt ute???). Och möts av "Ja men det är ju bra, det ska de göra!". Jag försökte förklara att jag är ganska övertygad om att de INTE ska sjunka ner i bottenläge för att man varit och handlat i två timmar, men som sagt, den här personen påstår motsatsen.   Stefan (N): Ju raskare den sjunker ned desto sämre är konditionen på hydraulikken, tro inget annat. Sen kan orsaken vara en defekt/igensatt Flow Devider (FD), smuts i hyrdaulikken, slitna fjäderben eller tom huvudacc (men då vill det också klikka ofta).
   Anders (DK): Ikke just et sundhedstegn - men helt vanligt. Problemet er funktionen på de bagre bremser: Alle hydraul Citroen udnytter det faktum, at hydraultrykket til fjedringen bag ALTID præcis modsvarer vægten af bagage/last på bagre aksel. Derfor er hydraltrykket fra bagre fjedring taget ud til bagre bremser også - så få du præcis dosering af bremser på baghjul - uden risiko for blokering. Bremse (pedal) ventilen er derfor 2-kreds, hvor bagre kredsløb tryktilgang kommer fra hydraultryk bag. Og det er hér problemet ligger - idet bremseventilen lækker en aning mod returen til reservoiret. Derfor forsvinder trykket fra fjedringen i bag stille og roligt over natten - og bilen synker bag. Med tiden forværres problemet pga. af slid/skidt i bremseventilen - den lækker mere og mere i bagre kredsløb. På min '86 CX (afstillet '02) med eksakt samme kredsløb - var det så galt til sidst - at du faktisk kunne stå og se bilen synke ned bag med motoren stoppet. Efter ca. 3-4 minutter var den flad bag. Det havde ingen fatal indflydelse på bremserne - heller ikke på prøvning til besigtning - skiver var altid pænt renset ned af klodserne. Det skyldes jo at pumpe/regulator bare arbejder en aning mere for at kompensere tryktabet i bagre fjedring. Man kan faktisk overhale bremse ventilen - der sidder 2 O-ringe gemt inde i cylinderen (til bagre kredsløb) - man kan ikke se disse ved adskillelse - men skal vide de er dér - for at se dem og bytte dem ud. Siden bliver bremse ventilen næsten som ny - og bagsynket forsvinder næsten totalt - går iaf mange timer før det ses.

Olika höjd höger-vänster sida: Till toppen av sidan
Skjev bil
   Håvard 2005-10-28: CX-en min er 2,5 cm høyere bak på høyre side, enn bak på venste side. Jeg går ut i fra at det at bilen er 0,5 cm lavere på venstre side forran, enn på høyre side forran, er en konsekvens av høydeforskjellen bak. Bilen hadde vært sånn som dette i mange år, og da jeg for noen år siden var på EU-kontroll med bilen, fekk jeg beskjed om at bilen måtte avskiltes, da bakstillingen var rustet helt vekk. Jeg skiftet ut rammen med en som var rustfri, bein og fin. Jeg skiftet også bærearmslagerene i begge armene bak. Jeg gjekk da ut i fra at skjevheten var vekke. Jeg tenkte ikke over denne skjevheten mer, inntil jeg skulle justere høyden i dag. Da fant jeg ut at det fortsatt var en høydeforskjell på 2,5 cm. Jeg kan også nevne at hverken bak-, mellom, eller framrammen har skader, og at fjæringssylinderene ligger rett. Er det noen som kan hjelpe meg med tips, så jeg kan finne ut hva det er som feiler bilen min?   Jonsto: Her er det mange muligheter.Men så lenge bakrammen er skiftet går jeg ut fra at den er i orden, og at gummistopperne som sitter i den er intakte. Da må en gå ut fra at problemet sitter i løftesystemet. Er gassklokkene på begge sider like? Er cylindrene like lange? Er stengene fra cylinder til svingarm i orden og like lange? Se på bilen når den hever seg. Kommer den tilnærmet likt på begge sider, eller kommer den først på den ene siden? Tenker i retning lekasje/treghet i den ene løftecylinderen. Går ut fra at du skiftet lagrene i svingarmene og satte i greasnipler når du skiftet ramme. Beste tipset er kanskje å demontere løftesystemet på begge sider for samenligning og rengjøring. Til slutt: Hvilken bil har du og hvor bor du?
  CX-frälst: Om felet ligger i lyftningen borde det märkas då du svänger. Åt ena hållet borde bilen kännas som om det var punktering. Lämpligen när du svänger åt det håll som står högst. Som jag ser det borde inte detta kunna vara orsaken. Höjden styrs av trycket som är samma på bägge sidor om bilen står på planmark eftersom höger-vänster kommunicerar fritt. Följdakligen borde inte olika kulor på de olika sidorna vara orsaken. Det jag missade när jag gjorde samma byte var att lägga in samma distans mellan svingarm och jätteröret som gummidämparna sitter i på bägge sidor. Finns specialverktyg. Detta innan man spänner fast krängningshämmaren ordentligt.
  Jarre: Vi kan börja med att bortse från Hydrauliken med en gång. OK!? Detta därför att vänster och höger bak delar på samma tryck. Vänster och höger fram gör samma sak. Det som bestämmer om bilen är rak (om ramen är det) är krängnings hämmarna!!!!! NOTA BENE.
   Håvard: Det er snakk om ei CX 22 TRS. Alle fire gummistopperene er på plass, gasskulene er helt nye og bak er de like. Jeg prøvde med å skifte plass på sylinderene bak, men det hadde ingen effekt, bilen var like skeiv. Bilen kommer også likt på begge sider når jeg hever han. Lagrene er nye på begge sider, og grisnipler monterte. Bilen var også skeiv når sylindrene bak var ute, og jeg fant ut at det hadde skyld i at "klossene" som treff gummiputene inne i rammesynlinderen, ikke er synkroniserte, den ene klossen treffer puten før en andre gjør det. Men om disse klossene ikke er synkroniserte, skal vel ikke ha noe å si når bilen er skeiv i normal stilling? Etter jeg leste "jarre" sitt innlegg, gjekk jeg å byttet ut krengingshammeren som stod på bilen med en ny en jeg hadde liggende. Det ble ikke noen forskjell. Når jeg nå sitter å leser innleggene om igjen, så begynner jeg å tro at jeg har misforstått, at han ikke mente at det er en skeivhet på krengingshammen som er feilen, men at en kan justere høyden/posisjonen til en og en bærearm, ved hjelp av krengingshammeren? Eller er det nå jeg tar feil?   Citro1CX: Jeg må innrømme at ditt problem høres nokså spesielt ut, og det høres mystisk ut at det fortsatt er høydeforskjell etter at du har byttet både stab staget, kuler og fjærbein. Min teori heller i retning av subrammen bak og mekanismen på hjularm. Som Jonsto var inne på skyver hydraulikkstemplet ei slags vippearm opp eller ned alt etter som bilen fjærer. Den arma har gummistoppere både under og over. Om denne vippearma er skadet går jeg ut ifra at bilen kan bli skjev. Ut i fra bildene klikk her av den gamle og nye rammen ser det ut til at du har byttet over både hjularm og lenkarmsystemet fra den ramma som var rustet opp, og dermed har du fått med deg problemet videre på den nye ramma. Men som sagt dette er bare en teori. Illustrasjoner av bakramme:    klicka för större bild
Klicka för större bild
  Jarre: Vad jag menar är att krängningshämmaren i bak skall skruvas fast när bilen är i RAKT läge. Det är krängningshämmaren som bestämmer lutningen på bilen. Notera även att krängningshämmaren FRAM kan utgöra ett problem också. Är inte den rak, så skevar den bilen också. Krängningshämmaren fram är starkare än den bak!
  Jank: Dette handler om å eliminere og konstantere. Et forsøk kan være å ta bort klammeret som holder krengningshammeren på den ene siden.Løs også litt på den andre bolten.Om du gjør det slik er vel forbindelsen mellom bærearmene gjennom stabilsatorstaget brutt samtidig som høydereguleringen er inntakt.Nå skal vel skevheten være borte om årsaken var feil oppspent stab.stag. Framme kan en vel bare koble helt fra krengningshammeren på en av sidene.
   Håvard: Jeg skiftet lagrene i bærearmene bak, rett før jeg skiftet rammen. Så jeg gjorde det enklest mulig, og tok de gamle bærearmene over på den nye rammen. Det kan være at en eller begge armene er skadet, i så tilfelle har jeg liggende nye som jeg kan bytte med. Skeivheten er uavhengig av hydraulikken, da den var like skeiv når jeg hadde ute fjæringssylindrene. Men først av alt tenkte jeg at jeg ville prøve å justere armene ved hjelp av kreningshammerne. Jeg ser i Haynes, og i manualen på citrotech.se, at jeg trenger et verktøy som heter 6302-T for å gjøre denne jobben. Er det noen som har målene på dette verktøyet, så jeg kan sveise sammen noen plate selv? Er det noen som har foretatt seg denne justeringen, som kan gi meg en veiledning i hvordan det skal gjøres? Hvordan skal jeg gjøre med skimsene, og hvorfor? Er det bare "klavene" som består av to halve deler som skal skimses? Skal bilen være i gang, med trykk i hydraulikksystemet? Skal krengingshammeren kunne bevege seg inne i "klampene" på bærarmene etter at jeg har teitet boltene? Dette er helt nytt for meg, så alle tips vil sikkert være til hjelp!

Høydeforskjell
   Harald A 2001-11-14: Jeg har nettopp kjøpt meg en CX 20 Pallas 1985 modell. Jeg er fornøyd med bilen bortsett fra en ting som jeg undrer på: når bilen står på flatt underlag er den cirka 2 cm lavere på den venstre siden enn den høyre, både foran og bak. Ellers virker fjæringen som den skal, går opp, ned etc. Er det noen som vet om dette er noe å uro seg for?    Thomas: Har du kollat om de bakre bärarmarna är ok? Det sitter lager i dessa som brukar kärva ihop. Det känner du om du trycker ner bilen och sedan lyfer upp den (där bak alltså). Den skall inte kärva eller låta illa. Den skall inte heller fastna i något läge. Är de dåliga måste du plocka isär det hela och byta lager eller köpa ett par renoverade bärarmar. Många har borrat hål och sätt på smörjnipplar vid lagren, då behöver man aldrig mer byta dem.
    Svante: Man kan också göra en visuell inspektion av den sk "galna kobensjukan" - bilen i högsta läge, titta bakifrån. Mer eller mindre inåtlutande bakhjul (typ överlastad bubbla eller RallyRenaultR8 eller gammal Porsche - (fast då hette det negativ cambervinkel och antogs vara något positivt för väghållningen) är ett säkert om än sent tecken på dåliga bärarmslager.
    Thomas: Ja då är det illa. Jag hade en som inte rörde sig alls varken uppåt eller neråt. Det enda som kunde få den att röra sig lite var att köra i full fart i ett rejält gupp och då lät det som om man körde hela bilen i en bilpress. Detta får väl också anses vara ett relativt säkert tecken på nämda fel?
    Anders (DK): Det KAN dog også være en skadet (bøjet) krængningsstabilisator frem eller bag. Eller HELT enkelt: olika dæk / olika lufttryk i dæk! Kolla altid på det enkle først! Mere alvorlige fejl kan være (rust-) skader i undervognen, dér fremre cylindre eller bagre bærearme er monteret. Evt. skader i krængningsstabilisatorens montagebusninger / montagepunkter frem eller bag. Der findes ingen speciel justering i fjedringen, for at optage olikheder I højden sideværts.
   Harald: Fikk løftet opp bilen for å se under den i går. Oppdaget da at den rammen som går under karosseriet, den som både bakhjulsoppheng, forhjulsoppheng og motor er montert på har en stor bulk på venstre side, altså den samme siden bilen er lavere på. Bulken er så stor at det bare er cirka o,5 cm klaring mellom rammen og undersiden av bilens karosseri (rett under førersete). Kan dette føre til at Cx`en får en høydeforskjell??    Svar från Anders (DK): Rammen og karossen udgør tilsammen den selvbærende kraft i karossen, så der er ganske enkelt opstået spændinger og dermed skævheder, som giver højde forskellen. Noget tyder på, at skaden er meget mere alvorlig emd bare en "bulk", idet det har trukket skævt i ophængspunkterne. En sådan skade vil Bilsynet aldrig godkende, der er jo stor risiko for, at bilen ikke kan styres stabilt. Lyder bestemt ikke godt!

Høydeforskjell II
   Øystein 2002-04-18: Min Cx 88 2.2 TRS er skjev. I kjørestilling, er denne 2.5 cm høgere på høgre siden enn venstre siden. Ser jeg på venstre side, går denne i ett med "hjulbuen", slik som den skal. Er dette et kjent problem?   Anders (DK): Du må ha fel et eller annat sted i fjädringen. Evt kan du ha skader på undervagnen, vanligt med sväre buklar på långbalkerne, som förbinder fram & bak balkerne. Evt kan du ha en svär trafik/rost skade i et af hörnerne i undervagnen. Observera at igensatte bakre bärarmslagre kan gi sådan indikation. Skader på krängningshämmere och dess lagring giver även sådan indikation. Det händer at rostskade i innfästningen til framre fjädercylindre (i frambalken), kan trykke upp cylinderen. Det er en aldeles förutsättning at du parkerer på HELT plan undelag, for at bedömme sådan fel.
    Torstes: Istemmer med Anders. I værste fall kan du faktisk ha skader på den langsgående hjelperammen under bilen som forårsaker at lengden mellom for og bakhjul blir kortere på den ene siden enn den andre, noe som igjen vil føre til en høydeforskjell. Sett bilen i høyeste og se etter bulker/skjevheter på hjelperammen.

Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan