Citroën CX mekartips -> Hydraulsystemet
Hydraulsystemet
  uppdaterad 2009-05-25
Citroën CX GTI Turbo2
"Bläckfisken" Länkar:
 • Beskrivning av hydrauliken - Citroën-skrift på 65 sidor.
 • Citroën CX teknisk beskrivning - Citroën-skrift på 65 sidor.
 • Frenchies hydraulschema - oumbärligt för att förstå hydraulsystemet!
 • Australiska Citroënklubben
 • Citroën BX do-it-yourself
 • Ted´s hydraulik-sida
 • Ted gör egna hydraulrör
 • Jon gör rör på beställning
 • Genomskärningsbild av pumpen
 • Genomskärningsbild av säkerhetsventilen
 • Hur man kan få upp trycket om motorn inte vill starta


 • Citroënakuten
     -källan till
     det mesta här på sajten!


  Filmen visar en av de stora fördelarna med gashydrauliska fjädringen! Kursstabilitet!
  Så funkar det:
  Det tekniskt största som skiljer en Citroën från en vanlig bil är hydraulsystemet. Det infördes på DS-modellen (premiär 1955). Man hade ambitionen i utvecklingen att allt som kunde drivas hydrauliskt skulle göra det, men stannade för bromsar, fjädring och styrning. Dessa system är alltså annorlunda på en CX jämfört med en vanlig bil. I motorrummet sitter en hydraulpump som drivs av bilmotorn via en kilrem. Hydraulvätska utan tryck lagras i en behållare i motorrummet och returneras dit efter användning. En ackumulatorklocka placerad i motorrummet lagrar hydraulvätska under tryck och håller den bestämda trycknivån i systemet. Detta gör att hydraulpumpen inte behöver arbeta ständigt utan kopplas in och ur allt efter behov (ca var trettionde sekund). The main accumulator collects high-pressure fluid from the pump and distributes it to the subsystems. It is fed directly from the main pump through a pressure regulator switch. When pressure is low, e.g. at start-up time, pressurized fluid from the pump is sent into the accumulator. When the accumulator achieves adequate pressure, the switch diverts fluid from the pump directly back to the reservoir. The pump is sending pressurized fluid at all times. It sounds as if it is only engaged intermittently because it makes a chugging noise when the fluid is under load, but is silent when the fluid is being diverted effortlessly back to the reservoir. http://web.actwin.com/toaph/citroen/work/accum.html Fjädringen är gashydraulisk. Varje hjul fjädras av en fjädringsklocka. Denna innehåller kvävgas ovanför ett gummimembran och hydraulvätska under membranet (se bild). Det är gasen som fjädrar och ger den mjuka behagliga komforten. Hydraulsystemet gör att man får en nivåkontrollerad bil. Det går inte att lasta ned en Citroën, nivåkontrollen håller den alltid på samma nivå oavsett last. Det ger också möjlighet att justera markfrigången. Man har valt att ha två lägen för körning: normal och förhöjd. Dessutom finns servicelägena hög och låg, men då får inte gasen utrymme att fjädra och bilen blir helt ofjädrad. När bilen stått stilla några timmar sjunker trycket i systemet och den "lägger sig" långsamt på marken, d v s sjunker ned till lägsta läget. Kvävgasen i klockorna är en förbrukningsvara som byts eller fylls på cirka vart femte år - en del föredrar att byta hela klockan iställer för att fylla gas. Ett försök till förklaring av vad gashydraulisk fjädring går ut på: Istället för att som på de flesta bilar använda någon form av stålfjäder består själva fjädern av kvävgas (luft består till ca 80% av det) som är instängt under högt tryck i gasklockor. Den ursprungliga principen är en klocka vid varje hjul men modernare system är mer komplicerade. När hjulet fjädrar in (upp)trycks gasen ihop och ju högre upp hjulet trycks desto mer trycks gasen ihop. Ju mer gasen trycks ihop desto högre tryck får den och desto svårare blir det för hjulet att fjädra in ännu mer. Principen är ungefär samma som om man håller för hålet på en cykelpump och försöker trycka in handtaget. När luften i pumpen trycks ihop fungerar den som en fjäder. Stötdämpningen är integrerad i fjädringsklockorna. Hydraulvätskan strömmar genom ventiler med olika storlek så att fjädringsrörelsen dämpas på rätt sätt. Det finns flera olika klockor med olika ventiler avsedda för olika modeller av CX (Break, Turbo, Pallas, Prestige) beroende på vilka stötdämpningsegenskaper man vill ha. Bromsarna är hydrauliska. Det är de på varje modern bil, skillnaden är att bromspedalen i en Citroën påverkar en ventil som släpper fram hydraulvätska under tryck medan i en vanlig bil byggs hydraultrycket upp genom att pedalen trycks ned. Bromsarna är i övrigt likadana som på en vanlig bil. Styrningen är hydraulisk. Ratten påverkar ventiler som släpper fram hydraulvätska under tryck och påverkar styrmekanismen. Anm: Alla CX i Sverige fram till mitten av modellår -77 saknade detta pga vår trafiksäkerhetmyndighet som menade att diravi var farligt - bilen svängde för mycket när man vred på ratten. När myndigheterna övertygats kom det på alla modeller utom CX2000. Säkerhetssystemet i hydrauliken fungerar så att frambromsarna försörjs först, sedan styrningen, sedan bakbromsarna och sist fjädringen. Om man får fel på hydrauliken märker man det alltså (förutom att en stor röd varningslampa tänds) på att bilen sjunker och blir mycket stötig, sedan blir styrningen mycket trög och sist slutar bromsarna fungera. Hydraulvätskan är en grönfärgad mineralolja kallad LHM (liquide hydrauliqe minerale), det finns flera fabrikat av denna produkt. Hydraulvätskan skall bytas var 6.000:e mil. Filtren i behållaren skall rengöras var 3.000:e mil. Alla komponenter i hydraulsystemet är målade i grön färg.

  Säkerhetsråd:
  Millgard 2006-05-13: 
     Ibland händer det att någon läser mekartips och gör något tokigt med sin bil och risken för skador eller värre blir uppenbar. Nu senast läste jag om någon som missförstod ett tips, släppte på by-passventilen på en Citroën DS med HA-växellåda så bilen blev trycklös och körde iväg av sig själv...
     De flesta bilmärken har sina egenheter, likaså Citroën. Dock är det några saker man skall tänka på när det gäller Citroëner med högtrycks hydraulsystem (DS/ID, GS/SM/CX/XM/Xantia) eftersom ett felaktigt handhavande kan innebära svåra olyckor.
     Det innebär inte att Citroëner är svårmekade, utan man måste bara ha en grundläggande förståelse för systemet och dess funktion.
     Jag vill därför uppmana alla att inte göra några ingrepp om man inte förstått vad som händer och varför - inga frågor är för dumma, och ingen kan allt. Därför försöker vi hjälpas åt så att vi kan äga och köra våra Citroëner så billigt, säkert och bekvämt som möjligt. Jag räknar upp några saker att tänka på med hydraulcittra (det finns massor och jag gör inte anspråk på att veta allt):
  1. Det är HÖGT tryck i systemet. Det innebär att man vid arbeten på hydraulsystemet SKALL göra systemet trycklöst. Hur man gör det finns beskrivet - och det skall inte göras innan man förstått exakt hur (beror på modell).
     2. En hydraulcittra kan höja sig själv, MEN man måste ALLTID använda pallbockar eller liknande om man skall under bilen och göra något. Tappar man trycket sjunker bilen mycket snabbt, och den sjunker ned i ändläget vilket är ca 5 cm ovanför marken. Ligger du under är det kört med andra ord!
     3. Handbromsen skall ALLTID dras åt vid parkering, även om växeln läggs i. Annars rullar bilen när du startar och har inga bromsar förrän bromstrycket byggts upp.
     4. Varningslampor för hydraultryck, motortemperatur och liknande samt STOP-lampan finns där av EN anledning: Föraren skall stanna bilen OMEDELBART för att inte riskera haveri eller svår olycka. Det finns inbyggda säkerhetssystem, men med ålderns rätt kan saker hända, liksom på andra gamla bilar. Starta motorn igen först när felet lokaliserats och åtgärdats. I bästa fall blir det bara motorhaveri, i värsta fall en dödsolycka.
     Är man det minsta osäker finns det bästa av forum till allas hjälp, Citroënakuten, dessutom finns det i Citroënvärlden så kallade orakel som kan fylla klockor och hjälpa till med alla hydrauliska trollerier på bilen. Svenska Citroënklubbens medlemmar är en stor källa till kunskap och det finns många som gärna ställer upp och hjälper till med guidning, råd och stöd om problem uppstår.
     Alla är barn i början och dumma frågor finns som sagt inte.

  Hydraulcylindrarna Till toppen av sidan
  Hydraulcylinder höger bak
  Hydraulcylinder höger bak inkl. gasklocka

  Foto: Jason
  Hydraulcylinder höger bak på plats
  Hydraulcylinder höger fram
  Hydraulcylinder höger fram utan gasklocka
  Hydraulcylindrar bak
  Bakre hydraulcylindrar

  Läckage bakre hydraulcylindrar
    Peter Å 2005-05-02:  Det droppar lite från bakre fjädringscylindrarna, båda sidor. Eller droppar - det snarare fuktar lite och ibland kommer en droppe. Jag undersökte idag och såg att gummidamasken inte sitter rätt. Se bild nedan (smuts och LHM avtorkat). Finns något sätt att få damasken i rätt läge, kränga den över falsen där den skall smita åt - utan att demontera fjädringscylindern? Det är trångt och det känns inte som det går att komma åt runt om. Och, skall damasken vara fastklämd med Ligarex eller något?
  Vänster hydraulcylinder
    Peter Å:  Thanks Paul for the good instruction! Now I know what I`ll have to do. I think I will have a go in a week or two, after all it is not any emergency case. There is not a lot LHM dripping on the ground, one or two drops a day, sometimes nothing at all.
     But - are you sure? When I look at boots at Western Hemispheres it looks like mine (picture at the right). Nothing extra as far as I can see. But I´ll have to check under my car. Removing the cylinder seems to be the right thing anyway for finding out!
    Peter Å:  Tog ut några bilder ur reparationshandboken (nedan). Det ser ut som damasken skall sitta klämd mellan cylinderstången och fästet i svängarmen. Det är nog nödvändigt att lossa hydraulcylindern i fästet för att få dit damasken igen.
    Cgat:  Would be loads easier with the ram off but with patience it can be done, its not clipped in place; maybe it's split?
    Paul R:  The boot is torn. This is designed so that it goes down into the socket and is held in place due to the shape, and the pin passes through the rubber. You need a new boot!
     To replace it is fairly simple:
     - Put the rear end off the car on stands on both sides, remove the wheel on the affected side. Put the suspension in low and release the pressure at the regulator.
     - Using long nose pliers remove the locating pin from the arm and socket. Loosen the clamp at the top of the boot. Remove the two plastic lines coming from the boot, take note of which one goes where.
     - Remove the link rod and socket from the arm and remove the arm and boot together from the cylinder. Now, remove the old boot from the socket. Put a small amount of LHM inside the boot and around the small end for the socket. Push the arm and socket into the small end until everything is seated. Align the holes in the boot with the holes in the socket.
     There should be about 5 CCs of LHM in the boot, IIRC (check the manual). Now assemble the boot and arm to the cylinder, take care to locate the clamp around the pipe 'nib'. Clamp the boot to the cylinder, put the socket in the arm and reinsert the pin.
     Re-install the return lines (those plastic lines). The line with the 'square' plastic retainer goes into the large 'nib' sticking out of the boot. Take care not to cut the line, use LHM to lubricate the end and a plier to help push it all the way in.
     Refit the wheel, close the regulator bleed screw, start the engine and put the car back on it's feet! :-) Look for any further leaks and correct as necessary. Good luck!
    Sturla:  Forstår ikke helt at det skal være noe gjennom damasken som holder den, mener den skal holde seg selv.
    Lars H:  Damasken har ett spår som ska ligga motsvarande profil på fästet i svängarmen. Du kommer att misslyckas med att återmontera om du inte lossa cylinderfästet.

    Red anm: Läs här hur man byter hydraulklockor bak och ibland behöver lossa hydraulcylindern.
  Klicka för större bild
    Peter Å:  Någon gång i somras krängde jag damasken på vänster sida över den lilla kanten och in i spåret så gott jag kunde. (Utan att lossa något mer än bakhjulet!) Med hjälp av en cykeleker (huvudet på en sådan är bra att få tag på små gummikanter med) och lite pillande fick jag damasken någotsånär på plats. Det blev inte perfekt, men tillräckligt bra och det slutade läcka. Tänkte förstås göra likadant på höger sida vid tillfälle men det blev inte av. Nu besiktade jag förra veckan - och fick nedslag på läckande hydraulcylinder höger bak. Dumt att jag inte fixade den sidan också..... det tog inte många minuter att kränga den rätt på vänster sida....
     (Hmm, måste komma ihåg att spruta på rostskyddsolja också när nu LHM:en inte längre skyddar mot rosten....)

  Läckage vid bakhjul - fjädringscylindern
     Leif 2000-04-25: Vid det årliga bytet till sommardäck hissade jag upp bilen till maxläget och stängde av motorn. Men innan en enda hjulbult var lossad så hade bakändan sjunkit ner och lagt sig på marken igen samt en rejäl oljepöl bildats under ena bakhjulet. "Jaha, ett rör nu igen, tydligen på trycksidan", tänkte jag i mitt stilla sinne. Men en snabbtitt gav att rören såg ut att vara hela - däremot var undersidan på fjäderbenet väldigt kladdigt. Så till frågan: Är det vanligt att själva tryckklockan går läck? Eller vad kan ha hänt? (Det är en CX GTi - 86)    Pelle N:  Vad som troligen har hänt är att fjädringscylindern korroderat sönder vid klockans infästning. Inte så kul, men inte direkt ovanligt.
     Leif: Jämrans elände, ska demontera rasket i helgen så får vi se. En ny cylinder låter ju inte billigt direkt. Någon som vet vad en dylik pjäs kostar, både ny och på skrot?    Ivar:  Problemet med dem på skroten är att de ofta har levt ett snarlikt liv, de är också korroderade. En ny cylinder är nog inte att tänka på. De kan kosta hur mycket som helst. Försök att hitta en fin cylinder på skroten. Sida av bilen spelar ingen roll. Det gör det däremot om det är en Break eller sedan. Min lokala skrot vill ha 200kr/fjäderben bak (Cylinder+gasklocka) om jag demonterar det själv. Jag köpte de bakre bärarmarna från en frontsmälld T2 -88 för 1000kr. Då fick jag dock lämna in den ena på renovering vilket slutade på 1300 kr.
     André 2000-09-18: Har en -87 CX25 GTi. Det lekker hydraulikkolje bak bakhjulene, på begge sider. Ikke så veldig mye, men det blir mer og mer. Får ikke sett hvor det kommer fra ... noen ideer?    Herman:  Har hatt lignende problem. Hver morgen var det en oljeflekk på ca 20 cm i diameter ved ett av bakhjulene. Fikk byttet fjærings sylinderen, og lekasjen stoppet.

  Droppar höger bak - BX
    Johan F 2005-04-26: Sitter med läckage i utrymmet gasklockan är inskruvad i, i höger bak fjädring (fjäderben?). BX 19 GTI -90 22.000mil. Byta bil eller reparerbart ? Jag har hört att man kan renovera säger en del och andra att det säkert är genomkorroderat och allt måste bytas. Ingen har tittat men tydligen är det inte ovanligt med sipprande läckage från bakvagnen. Försökte hitta ett vettigt svar om det är något för en händig karl eller för ett händigt proffs men det var inte lätt . Vad tycker ni som pysslat med likartat? 1 l LMH i veckan/50 mil är förbrukningen. Kostnad?    Håkon:  Sjekk om det er returslangen som lekker. Den slangen som er nermest akkumulator kula av de to slangene i fjäderbenets belg. I så fall må du bare sette på en klemmering rundt festet. (Slangen kan bare dras av.)
     Olle:  Det behöver ej vara fjädercylindern som är genomkorroderad! Jag har själv vid två tillfällen haft läckage orsakat av att packningen mellan fjädercylindern och klockan läckte. Vid ett av tillfällena orsakades "packningsraset" av en alltför snabb färd över en jättevägbula. Plocka av klockan och byt packningen innan du vidtar mer omfattande åtgärder.
     Johan F: Låter hoppfullt. Den ligger nu på magen och är trycklös i systemat. Är det bara att lyfta med domkraften och gänga bort kulan , eller kommer den som skjuten ur en kanon mitt i fejset..... Det finns säkert en länk i hur man får bort den med näsan i behåll. Är det något lurt med gängan (Gasolgänga /felgängad) eller liknande?    Senmathal:  Försöker mig på ett svar. Men först vad än felet är är det reparerbart för en lagomt händig. Ditt problem nu är att bakvagnen är trycklös det försvårar möjligheten att få bort klockan. När bilen är trycklös är cylindern som den sitter i helt lös. Om man vrider i klockan är risken stor att man knäcker hydraulröret. Har du tur och klockan inte sitter allt för hårt kan du kanske hålla fast cylindern på något sätt. Annars om den bara läcker lite kan det vara ide att fylla olja och köra upp den på högsta läget. Om det inte går att vrida loss klockan med kedjetång eller jätterörtång brukar den återstånde möjlighet vara att slå i ytterkanten med huggmejsel och stor hammare. Men OBS är fjädringen trycksatt får du bara lossa den en aning. precis så den börjar vrida på sig annars blir det livsfarligt, trycket är inte hälsosamt för människor. Sen måste du göra bilen trycklös, lägsta läget och öppna 12 mm skruven på regulatorn. I övrigt är det inga konstigheter att montera bort klockan. Behöver du byta cylinder är det stora problemet att få bort röret. Spraya ymnigt med en bra rostolja i god tid och flera gånger innan du skall lossa. Clas ohlsson har rörnyckelsats med 8 mm nyckel. Ett bra verktyg för citroenägare.
     Johan F: Då är det hopp om livet. Trycklösheten är självvald för att spara LMH . Jag har gort av med 4 liter den här veckan och kört ca 35 mil så det går att hissa upp den i översta läget. Intressantare är om jag drar av något, för då blir hon trycklös på alvar och får hämtas på vagn. Jag får väl pröva och trixa med damen. Skall köpa en packning på vinst och förlust så får vi se.

  Byta hydraulcylinder, några tips:
     Jonas Å 2005-05-14: Angående bytet av bakre fjädringscylinder på XM:
  - sprinten som håller "kolvstången" fast i bärarmen är som bekant en fasa att få loss på äldre bilar. Lyckades inte vare sig med milt våld, värme, kyla, CRC eller is-sprayen (Ice-rost off) så jag borrade istället ett 10 mm hål i rambalken mitt för sprinten och då fick jag den till sluta att börja röra på sig genom att knacka lätt med hammare direkt på den. Gäller förstås att inte slå för hårt eller använda nåt vasst som deformerar sprinten så att den inte går igenom hålet. Utan nämnda 10 mm hål slipper man inte att slå på sprinten. Litet vaselin i borrhålet efteråt håller rosten borta. För att slippa åt att borra måste man givetvis avlägsna bakre ljuddämpare.
  - hydraulrören till cylindrarna (tjockare HA-rör i mitt fall) sitter lika besvärligt fast i cylindrarna. Jag höll på länge med all världens verktyg med fick ge mig till slut. Fick sen tag i begagnade rör till nästan överkomligt pris så dom gamla kapade jag av på plats med bladet till en bågfil. Inte så roligt då man vet vad nya rör kostar men man besparar sig nog från en hel del besvär på detta vis. Kapar man originalrören jämnt med M16 mutter i cylindern så ryms cylindern precis ut genom sin öppning i rambalken.
  - i mitt fall så gick vänster sidas bromsrör av under operationen. Ifall dom redan är åtgångna eller så fastrostade att man inte får loss dom från oken så lönar det sig säkert att skaffa nya förrän man sätter igång. Dom kostar inte så mycket.

  Hydraulcylinder från break till 20TRE?
    Vulpes 2005-09-16:  g en bakre hydraulcylinder från en break(-89) på skroten.. men passar den till min 20 TRE-88 som läcker?   Frenchie:  Så vitt jag minns är det skillnad på kolvstorleken mellan Sedan och Break, vet inte om det skiljer mellan 2.0 och t.ex. CX25...
    Gelgamesh:  Så vitt jag också har för mig så är det så att grövre cylindrar sitter på alla kombimodeller och klenare på alla sedanmodeller.
    Error:  Alla sedaner har likadana cylindrar bak: diameter 35mm (42mm på kombi). Fram däremot är det den lätta motorn (CX 20 TRE/Reflex) som kräver mindre cylinder (35mm) på både sedan och kombi. Medans vagnar med tunga motorn har en cylinderdiameter på 37mm.

  Ärgade fjädringskolvar på XM
    Jonas Å 2005-04-10:  Bytte i höstas fjädercylinder höger bak på min XM -91 efter att det börjat läcka LHM. Fick ett tips att kolven förmodligen var ärgad och det visade sig stämma: ett par cm från kolvens nedre kant var kolven helt rostig ungefär upp till 5-6 cm från nedre ändan. Efter bytet blev det betydligt bättre flyt i bakvagnen så jag bestämde mig för att fixa vänstra sidan också (för att vara säker). Det har ännu inte blivit bytt men delarna ligger och väntar och det verkar vara befogat för den sidan är definitivt styvare då man gungar för hand. (Kan förstås vara bärarmslagret också men åtminstone hörs det inget från det. Tänker för övrigt byta lagret också på samma gång. Så slipper man ligga vaken och fundera...). Det har dock inte börjat komma ut nån LHM ännu från det suspekta stället.
     Det är många som tycker sig ha styv/hård fjädring. Min teori är att det här med ärgade kolvar kan vara ett större problem än man skulle tro, speciellt på ålderstigna bilar. Inte många kollar en sån sak eftersom det är ganska knepigt. Och man ska vara "sakkännare" för att föstå att något är galet med fjädringen - den verkar funka någorlunda normalt men något av fjäderbenen går för trögt och det påverkar hela bilens gång på vägen. Och symptomen kommer smygande vartefter det rostar mera. Ett möjligt tecken på att något är åt skogen är kanske ifall fjädringen blir mjukare efter litet "gymnastik" som smörjer det ärgade området? På ett system som är i skick ska väl inte gymnastiken ha nån större inverkan. Någon som har mera erfarenhet av dylika saker?
     Mitt aktuella problem gäller bakvagnen - men hur är det där framme? Fjädercylinder-konstruktionen är litet annorlunda, främre kolvens nedre ända är kanske aningen bättre skyddad än den bakre men nog är det väl ändå risk för rost? Har inte kollat men ser man möjligtvis kolven om man kör upp bilen på högsta och pillar upp skyddsdamasken? Frågan är alltså, har någon haft rost på främre fjäderkolvarna?
    CTA:  Problemet med bakre fjädringscylindar brukar vara att de oxiderar utifrån så till den grad att det faktiskt går hål i dem och då fär man ett läckage av LHM. Att kolven inuti cylidern skulle rosta verkar inte särskilt troligt dock....den går ju hela tiden i ett bad av mineralolja. En höjdregulator som är rejält smutsig invändigt kan ge dessa symtom, likaså ett kärvande reglage till dito. Totalkassa bärarmslagringar bak är åxå ett alternativ.
  Foto: Jonas Å Foto: Jonas Å
  Bilder på ärgade hydraulkolven från Jonas Å
    Jonas Å:  Eftersom jag startat denna tråd tänkte jag avsluta den också. Har nyligen också fixat fjädringen vänster bak så nu är hela 2-års storyn avslutningsvis denna:
  Styv fjädring höger bak:
  - bytte lagret, bakvagnen blev som ny (ett tag)
  Problem med bl.a. att bakvagnen blev och hänga efter större gupp:
  - kollade höjdreglering, putsade och smorde: ingen effekt
  - bytte bakre hårdhetsregulator: ingen effekt
  - bytte mittenklockan bak: ingen effekt
  - kollade elektroventilen och tog bort den ärgade kontakten, lödde trådarna direkt på stiften: ingen effekt
  - bytte sedermera båda klockorna ute vid hjulen: ingen effekt
  - har kört två omgångar Hydraurinçage: ingen effekt
  LHM-läckage höger bak:
  - bytte fjädringscylindern, kolven angripen av rost, se bilderna ovan.
  Vänster sida börjat styvna:
  - misstänkte samma typ av kolvrost som på högra sidan så jag bytte cylinderpaketet men det visade sig vara fel, kolven/cylindern ser helt ok ut
  - bytte bärarmslagren på vänster sida; dom var helt slut, det var förmodligen en stor orsak till dom senare problemen, kärvande bärarm.
  Sammanfattningsvis var felen alltså:
  - en rostig kolv
  - båda sidornas bärarmslager
    Då jag tidigare bytte lagren på höger sida tänkte jag också byta på vänster sida men verkstan ansåg det vara onödigt (det var ju "så mjukt") så det lämnade ogjort. Men eftersom högra sidan fick nytt liv blev det också mera rörelser i resten av bakvagnen vilket efter ett tag gjorde slut på vänster sida. Min rekommendation är således att har man en äldre Citroen som man vill vara säker på att den funkar så ska man byta bärarmslager. Dom håller inte i evighet och trots att dom kanske känns någorlunda ok och det inte finns nå symptom på "galna kobenssjukan" (dvs däcken står snett) så är lagren högst sannolikt inte helt ok. Mina originallager hade ca 14 år på nacken och det var inte så mycket annat än rost och s-t kvar av dom. Trots det så såg man inte att däcken skulle ha stått snett. Invändigt rostiga kolvar/cylindrar kanske inte är så allmänt problem trots allt? Verkar som om väldigt få råkat ut för det. Well, allt det där är historia - nu svävar jag igen!

  Kärvande fjäderben på BX.
    Barney 2005-04-25:  Jag hade en frågerunda härförleden angående min hårda BX trots nya klockor. Jag kunde inte komma fram till annat än att det mest sannolika är kärvande fjäderben. Killen på Citroenverksta´n hävde sig på bilen fram och tyckte den var mjuk och bra. När jag kör så är det skarvar o dyl i vägbanan som "smäller till". Alltså kan man säga mjuk i stort men hård i smått. Finns det renoverade fjäderben att köpa? Eller får man chansa på skroten eller köpa nya? Finns det möjligen andra tips?   Göran W:  "Smäller till"? Är det ljudet mer än känslan? I så fall kanske det handlar om stabilisatorstag eller ngt annat som glappar? Sen ligger det ju i Citroëns natur att klara stora gupp perfekt men de små kan det vara lite sämre med.
    Barney:  Det är inte ljudet utan hårda stötar. En person jag talade med sa att man kunde hälla olja längst upp på fjäderbenet så att den trängde in. Denna smörjeffekt skulle möjligen mjuka upp fjädringen. Det skulle inte vara fett. Kan det stämma?   Roger W:  Tror inte det! Fjäderbenet är i praktiken en hydraulkolv/cylinder som är full med hydraulolja. Denna hydraulkolv är i karrossen fäst via en stålförstärkt gummibussning (där sitter gasklockan) och att hälla olja på utsidan av detta är bra onödigt och dumt. Vad den personen tänkte på är nog ett vanligt fjäderben med insats stötdämpare, om dom skramlar lossar man fästmuttern till dämparen innanför fjäder och häller i olja. Det skall dämpa radiella rörelser mellan stötdämpare och fjäderbenets insida. Så fungerar det INTE på Citroen!
    Göran W:  Om du ska hälla något där så är det LHM! Kan förbättra ibland - det beror på fjäderbenets skick.
    Senmathal:  Om du styr upp damasken som går på fjäderbenen kan du komma åt att smörja på fjäderbenet, Jag har precis gjort det på min med gott resultat. Det kanske var det han menade med ”längst upp på fjäderbenet”? En annan metod är att suga upp LHM i fjäderbenet genom returslangarna som stoppas i en burk med LHM. Jag har inte provat men de som gjort det menar att det är det bästa sättet attt smörja upp fjäderbenet. Oljan skall naturligtvis tryckas ut igen innan man sätter tilbaka slangarna.
    Barney:  Personen jag talade med har jobbat med egen auktoriserad Citroenverkstad i närmare 20 år. Vad kan han då ha menat? Det var tydligen någon del av cylindern som stack ut längst upp under bälgen.   Brede:  Han har helt rett, Barney! Men metoden Senmathal beskriver er enda mer effektiv - og ikke minst mer sikker. Ved å dryppe LHM inn fra toppen er risikoen stor for at det også renner ned på bremser, og med nesten all bremseeffekt på frambrems blir det en ubehagelig opplevelse når du oppdager dette. Sett bilen i høyeste posisjon, trekk gummidamasken rundt fjærbenet så langt opp som du klarer. (Den kan sitte litt hardt fast, er strammet rundt sylinderen med en eller annen slagt ring-sikring, men det lar seg godt gjøre.) Damasken lar seg ikke trekke helt opp til toppen, men det holder der den stopper/ikke lar seg presse mer sammen. Viktig: Gjør rent sylinderen så det ikke finnes smuss. Deretter tar du litt fett på fingrene og smører rundt sylinderen, bare et tynt lag. Trekk damasken ned på plass igjen, heis bilen opp og ned et par ganger, kjør en liten tur. Ved kjøring/fjæringsbevegelser vil den delen du ikke kom til, øverst under damasken, også få sin del av fettet. Dette gir samme effekt som tipset du fikk av din bekjente, men er mer effektivt - og trygt!
    Guss:  Jeg pleier selv smøre fjederbena med jevne mellomrom ved å sprute 5 -56 inn i hullene på festene til fjederbena. Jeg mener det var Anderes (DK) som anbefalte bruk av 5 -56 eller lignende (mindre søl enn ved bruk av lhm).... Bilen bør være på laveste nivå når du sputer inn 5-56. Hev så bilen, senk på laveste og sprut på nytt.
    Frenchie:  Inte för att jag tror att det spelar så stor roll men; lösningsmedlet/oljebasen i 5-56 är knappast agressiv mot gummi i stort men heller inte byggd på mineral-olja, så som LHM-vätska är. Alltså, en vätska som inte bör användas till att smörja upp det gummi under en Citroën som är designat för att klara kontakt med just mineral-olja. Av samma anledning är det ingen som häller syntetisk motorolja i sin hydraulbehållare och kommer undan med det. Prova gärna att dränka en gummipackning till en hydraulrörsanlutning i 5-56 och vänta ett par veckor. Börjar den svampa upp något är det ett bevis på att 5-56 inte bör användas alls för att smörja fjäderben på Citroën.
    Beatrix:  Sen är ju frågan hur tålig den oljefilmen är från 5-56 eller liknande medel. Man kan ju inte direkt använda den istället för motorolja, och i ett fjäderben har man belastningar "alla vägar". Så den bästa(?) lösningen är nog att plocka isär och renovera fjäderbenet, näst bästa lösning att smörja med t.ex. lagerfett. - Så länge det inte har kärvat HELT ihop borde man nog kunne renovera, och slippa att byta fjäderbenet, med de kostnader det medför.

  Tryckregulatorn Till toppen av sidan
  Renovera tryckregulatorn
    Mattias 2005-04-17: Finns det någon som har eller vet av någon bra beskrivning hur man renoverar/går igenom sin tryckregulator? (BX 16 TZi -92).

  Tryckregulator med ackumulatorklocka
  Tryckregulator med ackumulatorklocka
    Jennsjö:  Kanske några tips här: "Rebuilding the pressure regulator" under Suspension på http://www.tramontana.co.hu/citroen/
     Zeljko NASTASIC:  Release the hydraulic pressure pressure and undo all the conduits leading to the pressure regulator (have a rag handy, there is going to be a lot of LHM leaking out).
    Remove the regulator coupled with the main accumulator. If the retainer ring does not come out easily from the regulator, try to use some special tools (looks like a miniature crowbar) and a jig to press the plug inside and you might be able to take the ring out without any further intervention. This ring holds a lot of pressure, hence it is very strong and will not be too willing to come out. Get something hard and pointed, and a small hammer. Press the plug in (a C-clamp works great for this), 1 mm will suffice. Be sure to keep the small missing section of the ring, where the ends meet, free of dirt and obstruction. Now wedge your pointed tool against one end of the spring and give it a tap with the hammer. If the ring moves, you can probably dislodge it this way.
    If not, you will have to use more creative measures. Put some sort of plug into the conduit holes to avoid dirt getting inside. You need a good hacksaw or even a grinder to make a narrow incision radially, at an angle, where the blue part is shown. Before you do that, notice that the spring has a small section missing. Your hacksaw or grinder will have to grind right into that missing section, until you practically touch the 45 degree beveled outer edge of the plug. After you have made the incision, you need to use the hard pointed tool with the hammer to get even just a little bit of the ring to cover the incision. Then, you put something pointed, such as a large needle or even a nail, into the incision under the ring, and pop it out. After that you can get it completely out with a small flat-blade screwdriver or similar tool. Of course, you need to press the plug in to be able to get the ring out. However, do not pop the spring out just yet.
    Clean the outer surfaces thoroughly, be careful not to get cleaning fluid inside yet. Use a brass wire brush or old toothbrush to get all the rust and debris out of the inner lip and around the spring that holds the plug in, otherwise it will be very difficult to get the plug out.
    Separate the accumulator from the rest of the unit. Have a clean glass or jar filled with gasoline handy before proceeding with the next step. You'll also need a 6 mm socket wrench.
    Remove the rear plug carefully, its spring is very strong. If it doesn't come out on its own, do not remove whatever tools you used to press it in with, just loosen it and tap on the regulator a few times, or even on the plug. It should eventually come out. Put the parts into the jar, everything except the O-ring, a new one has to be used. You should have the plug, the spring, a small part like a plate and possibly one or more thin rings.
    Peek into the other end of the regulator, where the accumulator were. There is a small piece of metal inside secured by a 6 mm bolt, partially covering two holes. Take it out carefully, do not turn the regulator over, otherwise you will lose the ball. When you have removed the bolt, cover the opening with your hand and turn over the regulator. A bolt, a small piece of sheet metal and a small ball will land in your palm. Also, you might get the cut-in piston, too, but this is unlikely because the dirt will probably hold it in its place. Place all parts into the jar.
    Push in the bottom end (where the plug was) of the piston, it should pop out the other end sufficiently for you to take it out. Again, put it into the jar.
    Unscrew the two hex bolts, a little at a time to maintain balance of the plastic cover, opening up the cut-off spring, plate and piston assembly. Note that there is an O-ring under the plastic. Take all the parts out, including the thin rings at the bottom of the plastic cup, and put them into the jar. Leave the plastic outside.
    Now you should be able to carefully pull out the piston with your fingertips. If you have to use pliers, do it gently (that part of the piston does not touch anything so scratches are not a problem). Remove all the conduit seals from inside the holes, you will need new ones anyway. Remove the pressure release bolt as well but be careful, there is another small ball inside and it is different from the one from the cavity where the accumulator goes, don't mix them.
    Clean everything that remains thoroughly with gasoline or brake pad cleaner. When you are done, immediately douse everything with fresh LHM, if the housing is exposed to air, it will rust right away. Pay special attention to the hole where the little ball was, there should be no deposits left there. Clean the plastic parts with detergent and water, then dry them thoroughly. Clean all parts in the jar similarly with gasoline or brake pad cleaner. Be careful to get all deposits off the little ball. When you are done, get a small container and fill it with fresh LHM, and submerge the two pistons and the O-rings in it.
    Now you can start re-assembling everything. Get a thin piece of brass first. When you put the ball back into its place, hold it there with the brass, and give that a good tap with a hammer. Get the ball out, put it back in, and do it again. Remove the ball once more. Pour some fresh LHM into the accumulator side of the regulator, replace the ball and while holding the other end shut with a finger, slide in the thick piston. It should go in without any resistance at all. Now put in the piece of sheet metal and secure it with its bolt.
    Assemble the cut-out piston assembly. Douse the hole with LHM before putting the thin piston inside and remember to replace the O-rings. Don't worry if the thin piston slides way into the hole, it is more or less self-adjusting. The spherical end should stick out of the hole. Again, when tightening the hex bolts, do each a bit at a time, keeping the plastic cup parallel. Assemble the cut-out parts, starting with plate, spring and plug. It is very inmportant to replace the O-rings with new ones, otherwise the regulator will leak. Douse the inside rim with fresh LHM to help the O-ring slide in without getting pinched. At first, it is enough to just aim the plug in the right general direction. It is very difficult to press it in by hand!
    Press in the plug slowly, and at the right moment, slip in the ring. Put the other small ball and pressure release bolt back into their place. Refit the accumulator and refit the whole unit to the car. Start engine and tighten the pressure release bolt.

  Klick-klick-klick?
    Errolf 2006-09-19: Jag är alldeles nybörjare på CX, vilken fanatstisk bil! Det dyker hela tiden upp konstruktionslösningar som jag inte trodde fanns. Det är spännande att meka med en sådan bil, man vet aldrig vad som dyker upp! Nu börjar jag i alla fall få någotsånär få ordning på min GTI T2 men funderar på klickljudet från hydraulpumpen. När jag startar bilen så är det inget klick förrän bilen har nått rätt höjd men väl där så börjar den att klicka ungefär en gång i sekunden, eller kanske varannan, ska det vara så?   Göran W:  Nej, det ska det inte! Byt eller fyll H-acc (ock kolla alla övriga när du ändå är igång)!
    Errolf: Ursäkta mig, men kan du förklara lite närmare? H-acc?   Jarre:  Han menar huvudaccumulatorklockan. Det är den som sitter monterad fram på motor/växellåda. Den gröna gasklockan hänger nedåt och är monterad på tryckregulatorn (svart). Denna klocka skall accumulera tryck för systemet, så att pumpen inte behöver aktiveras stup i kvarten; som den gör i ditt fall. Innan du skruvar bort denna, måste du göra systemet trycklöst. Detta gör du genom att stänga av bilen och öppna 12mm skruven som sitter på tryckregulatorn. Skruva bara upp denna 1 varv, då denna endast trycker fast en kula som håller tätt. Gör man MISSTAGET att skruva ut den helt, kan kulan fara ut och tappas bort. Klockan som sitter fram i hörnet nedanför kylare o batteri är bromsaccumulatorn. Denna ger reservtryck till bromsarna pga att hydraulstyrningen (DIRAVI) kräver en hel del vätska i sitt arbete. När du sedan skruvat på en frisk accumulatorklocka med handkraft, startar du motorn och låter den gå några sekunder. Sedan stänger du 12mm skruven (luftskruven).
    Göran W:  Huvudaccumulator dvs den klocka som håller reservtryck till hela systemet. Lite olika placeringar finns men någonstans till vänster om mitten långt fram. Sitter på tryckregulatorn och i dess omedelbara närhet finns en 12mm skruvskalle (tryckutjämningen). Finns två klockor i det området och du kan med fördel byta (fylla) båda. Den andra är "bromsacc", även kallad DIRAVI-acc. Båda är av samma typ dvs utan ventil och båda ska ha 62,5 bar i tryck. Klockorna vid hjulen bör säkert också kollas. Dessa har olika ventiler och tryck beroende på modell!
    Errolf: Tack, nu kanske jag börjar förstå. Det skulle tydligen finnas en "klockfyllare" här i mina trakter. Jag får väl försöka kontakta honom. Förresten byta klockor, e inte det jäkligt dyra grejor?   Göran W:  Runt 400/styck hos exempelvis Autofrance i Helsingborg. Skickar snabbt och lätt. Var noga med att ange fullständig/korrekt modellbeteckning om du beställer!!!!!

  Hydraulrör Till toppen av sidan
  Kolla hydraulrören!
    Sturla B (N) 2004-07-15: Jeg skulle sette på nye bremseklosser før ferien i går, høyer bilen opp i øverste posisjon, og går ut for å palle den opp, så kommer den (uheldigvis) velkjente hvislelyden, og lhm tåken stiger ut fra under bilen... Det ble ingen bremseklosser men to av de tre langsgående høytrykksrørene som går under hele bilen... det tredje skiftet jeg for et par år siden. De delte seg i flere deler når jeg dro dem ut under bilen... Vel, moralen er, sjekk rørene før langtur med barn og bagasje, det er ikke festlig å skifte slikt i veikanten, det var flaks nok at det skjedde foran garasje med verktøy og bukker.

  Byte av läckande hydraulrör
    Björn J 2000-08-15: När jag häromdagen tittade under bilen droppade det; visade sig vara framifrån kommande bromsröret (rostigt) som läckte vid vänster bakhjul - vanligt ställe har jag fått veta. Vad göra? Köpa nytt? Skarva? Kostnad? Köpa var?    Ivar S:  Om röret verkar fräscht och bara är dåligt någon centimeter vid nippeln, kan röret förkortas en bit och sedan få en ny nippel monterad. Detta brukar gå bra på de längsgående rören, då de brukar vara lite längre än nödvändigt. Denna metod är bara aktuell om röret verkar friskt. Vid minsta antydning till gravrost bör hela röret bytas ut - besvärligt. Jag får nya rör tillverkade eller friska rör kortade av Michael Andersson Bil och maskin i Åkersberga, men det finns även andra firmor som gör jobben. Där kostar ett nytt rör i kopparnickel (håller bilen ut) ungefär 100kr/m. Det finns alltid en risk att andra rör går sönder när man börjar härja i flervägskopplingar. Man får därför vara beredd på mer jobb...

  Hur byta trasigt hydraulrör själv?
    Rickard 2002-03-12: Nån som vet om man kan byta rör själv eller om man måste lämna in bilen på verkstan? Om man kan hur svårt? Röret som är paj sitter mellan framhjulen på vänster sida (har inte hunnit kolla under bilen ännu). Var kan man köpa rör? Vad kostar det det? Byte hos verkstad kostar?   Anders (DK):  Byta af hydraulrør er ganske som byta af bremsrør, du har bare flere rør på en hydraul Cit. Enkelt for hemmemekkeren, men det kan blive bökigt, da andre svage rør kan skades under arbejdet med bare et enkelt rør. Observera at normaltrykket i systemet (og rørene) er ca. 150 bar under køring, så det er vigtigt at rørene er i god skick.
      Gummislangerne i systemet kan byttes ud med vanlig benzinslange, som modstår mineralsk olie (LHM). Inom diameter skal være 3 mm for at sidde godt på studser og dyl for de små slanger. Men observera at der findes flere olika dimensioner i systemet. Kolla først på slangens studs, og beregn da ca. 0,5 mm mindre diameter storlek. Du kan anvende ganske vanlige slangebindere (endast rustfri!) i olika storleker.
      Rørene fås originale enkeltvis til rimelig pris hos Citroen, det er de sortmalede metalrør. Men der findes flere fabrikater "piratrør" som dog mest sælges i hele satser. Prisen går på om det er kobberrør eller rustfri stål rør. Satserne fås i flg typ: A: Helsats hele bilen. B: Bakre bremserør. C: Fremre bremserør. D: Bakre fjedringsrør. E: Fremre fjedringsrør.
      Observera at rørene til DIRAVI, til regulator og til pumpe vanligt ikke fås som pirat, men bare købes originalt. Rekommanderer de danske "piratrør" i rustfri stål. De har även større gribeflade for nøglen på rørmutteren. Leveres dog foruden pakninger så vidt jeg mindes?
    Armada:  Byta hydraulrör är lika svårt/lätt som att byta ett bromsrör.
  1:   Hissa bilen. Palla upp den säkert!
  2:   Lokalisera felande rör, spraya rostlösning/olja på nipplarna, köp ett nytt rör hos Citroën.
  3:   Gör systemet trycklöst, demontera felande rör (klipp av det vid nipplarna och använd en hylsa eller ringnyckel av god kvalitet för lossning).
  4:   Montera nytt rör.
  5:   Citrojumpa!

  Att lossa gamla rör
     Mats 2000-04-25: Om du skall lossa ett gammalt trasigt rör går det lättast om du klipper av det precis vid nippeln och sedan använder en sexkantshylsa. Dra sedan inte åt de nya rören för hårt.


  Anm: nyckelstorleken är 8 mm för Citroën-rör!
    Scott R 2001-11-21: The ideal tool for removing hydraulic fittings is available at least from fancy tool places. In the USA it's called a Flare Nut Wrench. It's a 6 point ring spanner with a section missing so you can get it onto the fitting without cutting the pipe. To loosen a corrode fitting, here's what you do:
  1) Using a propane or MAPP gas torch, heat the thing you are trying to get the fitting out of rather than just the fitting itself. The advice I got from my neighborhood French Citroën mechanic years ago concerning how hot was too hot was this: "If you get it red hot, ze car catch on fire". So toast away!
  2) Use the flare nut wrench. Off she comes.
    This is all easier if you haven't trashed the fitting with a end wrench first. You only need about three sizes of flare nut wrench, and the cost is absolutely worth it!
    PÅ: Heter på svenska ”öppen ringnyckel”.

  Att lossa gamla rör 2
    Armdada 2006-03-23: Fungerar på alla upp till 14 mm - har köpt en och är över förväntan nöjd. Smiter åt fint kring trilskande nipplar och får dem att losna utan att deformera. Köpt på Bauhaus i Uddevalla. Märket är Stanley artnr: 4-87-988. De hade andra varianter på temat, men denna kändes mer gedigen och var dyrare (vanligt samband..). Det har visat sig att den fungerar - fick ur en lätt deformerad nippel ur ett gammalt bakbromsok.


  Rörtätningar
     Boppen 2005-05-22: Nu har min Pallas gett upp och ligger och vilar sig på marken. Så nu då jag ska till och skruva bort lite hydraulrör undrar jag vad packningarna/tätningarna heter som sitter på ändarna på rören (vid gängen alltså) och om dom finns att köpa? Eller kan man bara fara till närmaste hydraulikförsäljare och köpa sådana?   Göran: Jag brukar kalla dem för hydraultätningar. Finns i olika storlek beroende på diametern på rören. Finns hos citroënnasaren eller i storpack hos exempelvis Deésse. Man behöver inte dra åt nipplarna hårt alls, tack vare dessa.

  Hydraulrörstätningen är den lilla svarta gummihylsan med grön målning på som sitter på röret innanför nippeln.
    Cta: Sealing is achieved by the deformation of the sleeve under the action of pressure. The seals must be replaced every time a pipe is disconnected. Do not forget to remove the old seal, then clean the bore before rebuilding. Always fit the seal to the pipe dry, so that about 2 mm of the pipe projects through the seal. Centralise the pipe in the bore and ensure that the pipe goes fully home. The swelling near the end of the pipe holds the seal in place. Start the union nut by hand and tighten moderately (1 mkg) (15 ft lbs).

  Läckage hydraulrör Till toppen av sidan
  Fuktar vid rör
     Alvar 2005-02-09: Framför min motor (BX19 TZI) sitter en enhet med ett gäng tunna rör som är anslutna. Är det bromsrör eller hydraulrör, eller bådadera? Jag ser ett litet läckage (det fuktar) vid ett av rörens gänganslutning till enheten. Vad är detta? Kan jag prova att dra åt sexkantmuttern som fuktas eller är det känsliga grejor som ska dras väldigt försiktigt?   Mats: Rören tillhör bilens hydraulsystem som är gemensamt för fjädring, bromsar och servostyrning. Framför motorn sitter en fördelningsventil och en tryckregulator samt hydraulpumpen. Röranslutningarna tätas av en tätning. Röret skall inte dras åt särskilt hårt, inte i botten så att säga. Men du kan säkert dra åt lite på nippeln men inte för mycket bara.
     Kjell H: Du kan möjligen täta det tillfälligt genom att dra åt skruven något. Kan hjälpa att byta tätningen. Men om du är beroende av bilen,köp hem ett nytt rör innan du börjar. Dom brukar vara utsatta för skakningar och vibrationer som med åren ger metallutmattning. Kan vara ett litet hål eller röret kan tom vara av.

  Läckage i rör vid bakre höjdregulator
    PÅ 2005-10-05: Skulle byta bakre bensinslangar på min CX 20 TRE idag. Hissade upp bilen och plötsligt kom ett pysande ljud och ett grönt dimmoln underifrån. Vet inte om jag kom åt ettt hydraulrör med pallbocken eller vad som hände. Åkte till GDS-hallen i närheten för att se ordentligt var läckan uppstått. Läckan är inte så stor eftersom det gick att komma både dit och tillbaks utan att fylla på LHM. Men visst är det ett spår av gröna droppar så man kan lätt följa min resa. Och på gatan utanför har det blivit en ny stor fläck intill den från i våras när främre bromsoksröret gick sönder.... hoppas grannarna står ut med min inkontinenta gamla bil... Nåväl, visade sig vara ett av rören som går in i nivåregulatorn bak som det pyste från. Visade sig vara det rör som fortsätter framåt längs rambalken. 2,80 långt mätte jag upp. Kände på kopplingarna, i framänden fick kopplingen lätt att lossa men där bak satt det fast. Sprayade på rostlösning och lät den vara tills vidare. Nu är frågan, skall man beställa ett rör från www.cta.a.se eller skall man köpa en hel sats för 692:- från Mekonomen? Någon som köpt Mekonomens rörsats och vet hur den är? Är rören tillräckligt långa, är nipplarna ok, ingår nya tätgummin?
  Hydraulrör
    Jonsto: Kjøp det første. Det er i koppernikkel og ruster ikke. Jeg lager slike rør for den Norske CX klubben. For at du skal slippe og måle exakt legger jeg ut målene her.

  Se bild till vänster! Vær oppmerksom på at rør 8 og 7 er feilplasert på tegningen og står motsatt på høyderegulatoren. Altså 7 bakerst og 8 fremst.
  Rør nr. 1: Fra fordeler blokk v. side til skjøt med bremserør h. side. 108,0 cm
  Rør nr. 2: Kommer fra bremseventilens fremste uttak under til ford. Blokk v. side. 264,0 cm Break: 298,0 cm
  Rør nr. 3: Går fra ford. Blokk h. side til løftecyl. H. side. 60,0 cm
  Rør nr. 4: Går fra ford. Blokk h. side til løftecyl. V. side. 98,5 cm
  Rør nr. 5: Går fra ford. Blokk h. side til bremseventilens øvre fremre uttak. 315,0 cm Break: 340,0 cm
  Rør nr. 6: Går fra ford. Blokk h. side til høydereg.ventil. (Det uttaket som står alene på ventilens h. side). 30,5 cm
  Rør nr. 7: Fra trykkalarmfordelingsboks til høydereguleringsventilens bakre tilkoblingspunkt. 298,0 cm Break: 321,0 cm
  Rør nr. 8: Returrør fra høydereguleringsventil til slangeforbindelse. 280,0 cm Break: 301,0 cm
  Rør nr. 9: Bremserør fram v. side. 51,5 cm.
  Rør nr.10: Bremserør fram h. side. CX 22: 110 cm. CX 25: 95 cm.
  Rør nr.11: Fra forre uttak forre høydereg. ventil til øvre venstre uttak trykkalarmblokk. 83cm.
  Rør nr.12: Returrør fra forre høydereg. ventil til slange v. side under alarmblokk. 65cm.
  Rør nr.13: Fra bremseacc til skjøt ved alarmblokk. 118cm.
  Rør nr.14: Fra hovedacc. til bremseacc. (4,5mm. rør) CX 22: 106cm.
  Rør nr.15: Fra ford. blokk ved sentrifugalreg. til alarmblokk. (4,5mm. rør). CX 22: 64,5 cm.
  Rør nr.16: Fra bremseacc til ford. blokk ved sentrifugalreg. (4,5mm. rør). CX 22: 104,5cm. CX 25: 120cm
    PÅ: Tack för info! Tittade också på Frenchies förnämliga hydraulikschema på Citrotech där man kan se de olika kretsarna separat eller tillsammans om man kryssar i rätt rutor. Tror mig ha förstått att det är matningsledningen nr 7 som går från säkerhetsventilgen till bakre höjdregulatorn som jag behöver och att det röret skall vara 298 cm långt. Men nu har jag beställt hydraulrörsatsen från Mekonomen. Tänker att det kan vara bra att ha ett par extra rör med sig när man skall under bilen och byta ett av dem. Försäkrade mig också om att jag inte behöver lösa ut beställningen om rören inte passar och kommer att ta med en lös höjdregulator med rör till butiken för att se att det verkligen passar med nipplar och tätningar innan jag betalar. Samt ett måttband inställt på 298 cm! Jag är skeptisk, men är rören rätt är ju priset bra. Att rören rostar lättare än CTA-rören kan jag stå ut med - detta är en bruks-CX i slutet av sin bana som egentligen redan går på övertid. Målet nu är att få ut tre månader ytterligare brukstid ur den - risken finns att de dömer ut den helt vid besiktningen i december. (Trösklar, handbroms, kulleder, CO-halt, oljeläckage från hydraulcylindrar, osv, osv...) Men man kan ju ha tur också.....   Anders H:  Hos mig på www.ds-reservdelar.se kostar rör 40 kr/m, nipplar (2 st) 20 kr, packningar (2 st) 16 kr och koningen 50 kr. Dvs. för ett enmetersrör 126 kr.
    PÅ: Nu har jag hämtat rören. Ser bra ut, rätta nipplar och gummitätningar. Fabrikat OJD Quick Brake AS, danska epoxilackerade stålrör. Det var fem st rör i paketet. Artikelnummer 04-13204H på Mekonomen. Kostade 693:-. Innehåll:
  - Högtrycksröret från säkerhetsventilen till bakre höjdregulatorn. 285 cm långt = mitt trasiga rör (nr 7 på figuren ovan).
  - Returröret från bakre höjdregulatorn. 285 cm långt (nr 8 på figuren ovan), saknar nippel i ena änden - jag gissar att gummislangen till ”bläckfisken” skall träs på där.
  - Röret från höjdregulatorn till fördelningsblocket. 21 cm långt (nr 6 på figuren ovan).
  - Två rören från fördelningsblocket till hydraulcylindrarna. 84 cm och 49 cm långa (nr 3 och 4 på figuren ovan).
  Bromsröret Bilden visar en bromsrörssats från Quick.
    PÅ:  Röret bytt. Men vilken pärs!
      Det började med att nippeln förstås satt som berget. Hade sprayat rostlösningsmedel förra veckan. Försökte lossa den med ringnyckel efter att jag klippt av röret. Funkade inte – kanske har jag för dålig kvalitet på min 8 mm ringnyckel – skallen blev rund. Tog i med polygripen – funkade inte. Satt fullständigt fast. Att värma hade jag ingen utrustning till. Tog en promenad till järnaffären för att köpa en skruvutdragare – då var de förstås slut! Bestämde mig för att borra ut nippeln. Funkade faktiskt, men mycket pill var det innan alla metallspån plockats ut. Några måste ju ha kommit in i höjdregulatorn - jag får hoppas att den klarar det. Godset blev lite skadat också, så jag var orolig att det inte skulle bli tätt.
      Att lossa nippeln fram var inga problem, den satt löst och bra utan fastrostning. Att montera nya hydraulröret var sedan tämligen enkelt. Passade utmärkt.
      Så var det dags att starta motorn och se hur resultatet blev.
      En tydligt sprtssssccchhhhh hördes och en grön pöl bildades på golvet. Tröttsamt.
      Visade sig nu vara ett annat rör som gått sönder - det lilla korta röret från höjdregulatorn till fördelningsblocket, nr 6 på bilden ovan. Det hade väl fått sig en påkänning när jag borrade ut första nippeln och gått över gränsen.
      Jahapp, upp med bilen igen och känna på nipplarna till det röret. Satt som berget.... Då var bilen billig om man säger. Den som hade kommit fram och sagt ”Vi byter jämnt – ta den här glassen och gå upp och sätt dig på en bänk i solen så tar jag din bil” hade kunnat göra affär direkt! Nu kände jag att det fick vara nog, skroten nästa. Men jag måste ju få bilen därifrån. Kunde ju inte lämna den i gör-det-själv-hallen. Så jag provade en provisorsk lagning = en bit bensinslang träs runt röret och kläms fast med en slangklämma. Det funkar ju inte – det visste jag ju! Sprutade lika friskt fast i andra riktningar. Bortkastad tid.
      På det igen. Klippte av röret, hoppade över ringnyckeln och tog stora polygripen direkt. Då lossade fördelningsblocket ur sitt lilla snäppfäste. Hepp. Tog en stor skifnyckel och klämde runt blocket och drog åt vart sitt håll med polygripen och skiftnyckeln. Och en rörelse förmärktes! Nippeln lossnade ur fördelningsblocket! Hurra! Det finns hopp!
      Fick loss nippeln och tänkte att då skall det väl kunna gå att lossa nippeln i andra änden också, i höjdregulatorn alltså. Jo, med polygrip och stor men försiktig kraft lossade även den. En lättnad! Så dit med nya röret, enkel match men lite trångt att komma åt, och starta motorn och höja bilen.
      Yess! Den höjer sig och inte en droppe kommer ut någonstans! Hurra!
      Fixat alltså! Men det tog fyra timmar i GDS-hallen så kostnaden blev 400:- + rör 711:- = 1.100:-. Och dessutom fick jag stå halva dagen i ett skitigt garage i underjorden den soligaste och vackraste oktoberlördagen. Undrar om det var värt det egentligen...? Nå, nu är det gjort och det känns bra att ha klarat av det.
    JonSto:  Klarer man ikke å få opp nipplene med nøkkel må en ha en slik:
  Polygrip
  Ellers er de originale nipplene meget svake for nøkkelbruk. En må i alle fall bruke en nøkkel med sekskant og ikke en med 12 kant (stjerne). Jeg bruker en slik.
  Fasta nycklar
  Har en først knekt av røret kan en jo like gjerne bruke en som ikke er åpen, men fremdeles en med sekskant. Min åpne nøkkel er 5/16" og ikke 8mm. Før man går til det skritt og brekke nippelen bør man forsøke med varme. Har man ikke gass/propan går det å prøve med varmt vann.
    Borgis:  Jag har en liten 6-kants hylsa som jag brukar använda om nippeln sitter så fast att det inte funkar med en öppen nyckel. Då måste man givetvis klippa bort röret, men det gör inte så mycket om det redan är avrostat, eller hur. Hittills har jag bara misslyckats med en nippel. Då sprack i stället anslutningen på hydraulcylindern trots värme, rostlösning, rost-off-ice och allt vad det heter.
    PÅ:  Nettopp en slik var det jeg brukte! Hade också blått skaft och det stod Biltema på den...
     5/16" ringnyckel skall jag skaffa för att använda nästa gång! Det är aningen mindre än 8 mm förstrår jag av http://www.csgnetwork.com/wrenchsizetable.html. Jag tycker 8 mm ringnyckel glappar för mycket, även fast det var sexkant jag använde, och förstår att den lätt drar nippeln rund. Nippeln är inte gjord i speciellt hårt material heller - det märkte jag när jag borrade ur den.
     Borgis - 6-kanthylsan du använder, är det 8 mm?
    Borgis:  Ja, till små vanliga nipplar är det det.
    JonSto:  Et lite tips til slutt. Etter at nytt rør er instalert (husk å smøre røret gjennom nippelen samt gjengene) så ha på noe tykk seig gris rundt nippelen. Da tåler den både salt og vann, og det er mulig å løsne den igjen.
    Pilsner:  Puh - sådant här känns både avskräckande och uppmuntrande på samma gång...
    PÅ:  Jo, hade jag vetat hur besvärligt det var skulle jag kanske inte gjort det. Men då hade jag inte kunnat sväva till jobbet idag heller - så det var ju värt det. Eftersom det lyckades.... Men ett bra tips tror jag är att värma nipplarna ordentligt. Då brukar ju grejorna lossa sedan. Så slipper man få det så besvärligt som jag fick det. Fast hålla på med öppen låga under bilen i närheten av bensinledningar och precis under tanken där höjdregulatorn sitter känns det inget kul att göra. Kanske inte heller att använda värmepistol egentligen. Mekanisk kraft är nog det bästa ändå. Plus rostlösningsmedel förstås! Allra bäst är nog att klippa alla ledningar vid höjdregulatorn, ta loss den och lossa nipplarna på arbetsbänken. Där kan man ju också värma tryggt. Sedan återmonterar man den och så i med nya rör i höjdregulatorn, tre st. Att lossa rören från fördelningsblocket gick ju faktiskt om man bara håller fast blocket ordentligt med en kraftig skiftnyckel - blocket har en form som gör att det är lätt att få grepp. Men man behöver ta iiiii! Kanske är det lättare för en starkare person som inte sitter på kontor på dagarna som jag gör.
  Green pool
  Vad man kan hitta på webben om man söker på ”green pool”.
    Göran W:  Grattis till ett väl utfört arbete! Är det där förresten personalpoolen i Citroëns himmel?

  Främre bromsrör innanför oken
     Mats 2005-04-01: Naturligtvis började det läcka på bilprovningens parkering i morse. Och bra var väl det. Det vill man ju inte åka med. Åkte till Autojouren , Trollhättan. Där konade man ett "nytt" rör åt mig. Visst!! Jobbar de med Citroen eller? Det är ju inget vanligt rör utan ett special som utgått har jag nu förstått. De hade noll koll. Jag med. Nu håler jag på att plundra ett från en CX GTI 88 hemma på går´n. Har redan haft sönder rörets anslutning (det som kommer från motorrummet) som övergår till slangen ute i hjulhuset så jag vill inte sabba mer. Slangen är släppt vid det korta rör vi talar om. Den bakre infästningen är också fri. Kvar är klamman på okets baksida samt den främre infästningen. Den skall väl delas? Det sitter en tämligen platt bultskalle nr 24 på insidan av "öglorna" som håller infästningen på oket. Törs som sagt inte ta i för knug och fosterland. Den är duktigt inoljad nu över natten. Ge mig ett MEKTIPS. Det fanns ju inte på P Åbergs eminenta sida.   Andreas: Jag fick det här tipset ....Skruva av röret och ring sedan Clarino Johansson 0456-504 23 så löder han in ett fint kopparnickelrör i dina gamla kopplingar.
     Mats: Nu har jag fått bort alla delar. Detta var sannerligen inte lätt vilket det kan tyckas. Alla muttrar som har med bromsslangen att göra var rejält fastrostade på båda bilarna. Små bultar som håller klipsen för röret likaså. Mycket 5-56 som fick stå och jobba samt försiktigt värma med gaslåga. Mycket trångt för nycklar att komma åt. Rörtången var nödvändig som bastant mothåll. Inte kul. Men tack för tipset om hårdlödning av kopparnickelrör på de gamla infästningarna. Låter som något att göra direkt så man har fina rör när olyckan är framme nästa gång. Skall genast ringa honom.
     Litet tillägg: Anslutningen mot oket, dvs det en cm höga runda med hål i som har en genomgående bult med ventilhål för oljan och en styrpinne och som sitter i bakkant på oket, höll inte tätt efter återmonteringen. Jag lade då en koppartätningsbricka emellan ok och anslutning. Intressant att det inte fanns någon där vid avmonteringen, men höll tätt ändå. Då satt endast en dylik bricka mellan bultens skalle och ovansidan på anslutningen. Nu sitter det en över och en under. Undrar hur det skall vara i original?
    PÅ:  Läs mera här.
  Bromsröret Vita bromsröret innanför oken

  Pöl på golvet
     Torbjörn E 2001-03-04: Jag behövde plötsligt en andra vinterbil och gav mig åstad till den lada där "Silverfisken", min CX 20 Pallas 1984, stod inne i dunklet. Efter div. pyssel med att byta batteriet mot ett uppladdat startade jag. Gick igång utan krångel, dock tyckte jag att det ångade mycket om motorn med huven uppe, berodde nog mest på frost som dunstade. Misstänkte dock att det var en vattenläcka och stannade motorn och tittade under motorn. En pöl. Men inte vattenpöl, utan LHM i stora mängder. Det droppade vid tvärbalken, inget läckage synligt i själva motorrummet. I det dåliga ljuset i ladan kunde jag inte göra en noggrannare koll, utan suckade, stängde huven och gick hem, djupt deprimerad. Nästa helg blir det att åka tillbaka med en garagedomkraft och pallbockar, lyfta upp "Silverfisken" och syna henne underifrån. Min fråga är,vad har hänt? Är det en returslang eller ett hydraulrör? Är det ett typfel? Vill mest veta vad jag har att vänta så jag tar med rätt grejor.    Anders (DK):  Det er mest sandsynligt, at du har fået en lækage i et af rørene. Selvfølgelig ikke om du redan har byttet til rustfri. Da er det en returslange der er bristet. Havde eksakt samme oplevelse for 3 år siden med min '86-22TRS. En masse klikken uophørligt fra regulatoren og bilen havde svært at rejse sig. Stor grøn pøl under bilen. Havde just højde nok at køre ind på mit verkstad, hvor den synkt helt ned trods kørende og klikkende pump/regulator. Jeg kan sige dig, at de ca. 4L LHM i reservoiret, tager en masse plads op på gulvet i et verkstad!! Det var selvfølgelig rust i alle rørene. De var sprøde som tørre kviste på træer! Det var bare at bytte alle rørene. Efter 12 år, må man sige de havde gjort det godt! Byttede dem ud med rustfri, undtagen den med coil fra regulator til hjørne-kuglen. Dette rør fås ikke rustfri. Bare originalt ved Cit. Tog mig 2 helgener at gøre arbejdet. Alle T-stykker, sikkerhedsventil og bremscalibre måtte jo rengøres i rørtilslutninger. Om du tænker at købe rustfri rør, skal du bestille hjem 4 delsatser, for at få til HELE bilen: 1) delsats fjedring bag. 2) delsats bremser bag. 3) delsats fjedring frem. 4) delsats bremser frem. Da får du 4 kæmpe kasser at bringe hjem! Kostnad omkring 3.000:-kr i S vil jeg tro. Men vente på andre ejeres indlæg, dem kan ha viden om hvor det er bedst at købe i S. Lykke til med arbejdet, ikke særskilt besværligt, men koster lang tid.
     Roy-Arild:  Kan også bestilles i hele eller halve satser fra CTA i Sverige. www.cta.a.se Etter Norske forhold rimelige priser og god service.
    Bosse:  Till skillnad från BX från slutet av 80-talet där rören brukar vara rostiga samtidigt så finns det en hyfsad chans på CX att du kan klara dig med att byta ett rör (eller kanske ett par). Rören är bättre behandlade. Men det kan lika gärna vara en returslang. I det första fallet (om du inte ser en massa rostiga rör) köper du enkelt ett nytt rör på Citroën. Kan kosta upp till några hundra, beroende på längd. Kolla bara noga vilket rör det är. Om det är en returslang, brukar det ofta gå att skarva med en annan slang. Trycket är lågt, så det behöver inte vara så kraftiga anslutningar. På TRI -84 sitter ett knippe returslangar bakom vänster framhjul och precis bakom fjäderbenet om jag minns rätt. Där läckte en av mina CX i somras.
    Bert:  Jag vet ju inte vad som läcker, men om det har med fjädring att göra kan du sätta bilen på lägsta läget så läcker det inte ut vätska genom just de kretsarna. Då går det att flytta bilen försiktigt, bromsar och styrning fungerar. Annars har du ju servostyrningen just vid tvärbalken också, + en massa rör tvärsöver. Om det är returrör som läcker kan man laga tillfälligt med nästan vadsomhelst, lite tunn plastslang från macken brukar gå bra. Ur med reservhjulet så ser du kanske.

  Läckagetätare? Till toppen av sidan
  Läckagetätare - "Omega 917"?
     Kristoffer 2002-03-10: Jag fyller på LHM i burken på min XM lite väl ofta. Det läcker mest vid bakhjulen. Några tips om hur jag ställer diagnos?    Anders K:  Jag hällde "Omega 917" i min XM/90/V6, läckte som ett såll från styrväxeln. Vilken lycka, inte en droppe vid trottoaren längre. kostar ca. 450 pix men det var det värt. Finns hos Mekonomen. Prova vet ja.
     Tony:  Antagligen är det packningarna (O-ringar) i hydrulcylindern som är dåliga. Det är väldigt enkelt att byta, tar ca 0,5-1 timme.
     Kristoffer A:  Vad säger ni? Är Omega 917 det min bil behöver i LHM-burken för att sluta läcka? Hur funkar det? Geggar inte hela systemet ihop? Vad är alternativet, att byta "fjäderben"?
     Thomas F:  Funkade på mina bakre fjäderdon i alla fall. Det funkar som utlovat: gummit blir mjukt och kan åter hålla tätt. Jag har haft det i två säsonger - inga problem än så länge.
     CTA:  Omega 917 & Slick 50 är helt olika produkter. Omega 917 har endast effekt på gummimaterial, mjukar upp & avkristalliserar så att de återfår lite av sin forna spänst & flexibilitet. Har ingen som helst annan effekt på andra material, ingen som helst smörjförbättrande effekt. Inga fasta partiklar som kan påverka genom slitage. Omega 917 har rapporterat ha mycket goda effekter på automatlådor & vanliga servostyrningar samt hydraulsystem i industriell användning. Omega har ett enormt urval av mycket speciella smörjprodukter som används mest rent industriellt. Att några av deras produkter har kommit ut på marknaden i kundanpassade förpackningar är ju bra och detta beror säkert på att medlen har fått gott rykte genom rekommendationer. Slick 50 däremot är ett friktionsnedsättande medel som innehåller PTFE (ett teflonliknande medel). Dess ev goda effekter vet jag ingenting om - det påstås ju att seriösa undersökningar har gjorts men det kan man förstås alltid säga i sina fina fyrfärgsbroschyrer, det kollar väl den genomsnittlige konsumenten inte upp i alla fall. Teflonoljor hade väl en storhetstid under 70 - 80 talet, men sedan blev det ganska tyst. Total Hydraurincage däremot är bara ett sköljmedel för Citroëns hydraulsystem, inga undergörande tillsatser alls, bara detergenter (tvättmedel) & lite mineralolja.

  Läckage returslangar Till toppen av sidan
  Läckagetätare - "Liquisole"?
     Klasse 2006-07-03: Bytte bakre bärarmslagringar och lyckades klämma hål på gummidamasken med de två returslangarna. Kan någon tipsa mig om det finns något starkt lim att täta damasken med eller är det bara att köpa ny damask som gäller?    Lennart W:  Liquisole finns på macken. Perfekt att laga med. Detta medel är gjort för att laga skor med samt att bygga upp slitna klackar! Men är superbt att laga med, dock behövs fukt för att få det att härda, men det fixar du.
    Zebula:  Liquisole hittar du t ex på OK's mackar. Lägg en liten klick och klipp av strängen. När det har härdat är det som gummi ungefär.
    Orust kajak:  LiquiSole från Casco är ett helt otroligt bra lim för att laga våtdräkter, neoprenluckor, våtdräktsskor och liknande, men även kartfodral, packsäckar och andra PVC-saker. Starkt och segt, lättanvänt, hållbart. Minimal mängd lösningsmedel. 60:- för en tub.
    Rusta:  LIQUISOLE SPACKELLIM = Fukthärdande, enkomponent polyuretanlim. Används till gummi, läder, textil, trä, metall, målade ytor, kakel, glas, glasfiber, keramik, nylon, vinyl och alla plaster utom polyeten. Lagningen blir färglös och flexibel och ger god beständighet. Produktinformation

  Spricka i returslangen från tryckregulatorn.
    Påberg 2005-05-30: Märkte en pöl under bilen. Kollade - jo det droppade LHM. Öppnade huven. Ajdå - grönsöligt lite varstans. Lokaliserade läckan till en spricka i returslangen från tryckackumulatorn, alldeles ovanför gummihylsan med slangklämman. Har väl varit många böjningar där under bilens 24.000 mil kan man förstå. Och 17 år gammalt gummi i ett varmt motorrum spricker, det kan jag acceptera.
    Slangen verkade ha tillräcklig längd för att kunna kapas ovanför sprickan och återmonteras på tryckregulatorn. Skar alltså av slangen - men slangen verkar formgjuten med större diameter just för anslutningsstosten på tryckregulatorn! Lyckades inte få dit den! Gammal och hård som den är hade den inte elasticitet nog att tänjas ut så mycket som behövdes. Jaha, får väl byta hela slangen då ända upp till LHM-reservoiren tänkte jag.
    Inhandlade ny slang i metervara på OK. Grönmärkt Trelleborgs-slang, godkänd för olja, bensin och gasol. Monterade på den på tryckregulatorns anslutningsstos. Men det går inte att byta hela slangen upptäckte jag! Uppe vid reservoiren sitter fyra andra tunna returslangar anslutna på denna slang! Denna slang ingår alltså som en del av den berömda Bläckfisken.
    Jaha, får väl skarva då tänkte jag. Hittade i bra-att-ha-lådan ett plaströr från en gammal vinhävert med precis lagom diameter. Detta måste ju vara perfekt för en fransk bil tänkte jag, kapade av nya slangen tio cm från tryckregulatorn och skarvade ihop nya och gamla slangen med röret och två slangklämmor. Det är ju inget större tryck här så det bör hålla. Funderar förstås på om Trelleborgsslangen tål LHM och om plaströret gör det?
    Vad tror ni om min primitiva lagning? Håller det ett tag? Att byta slangen i sin helhet är för mycket jobb och för hög kostnad för denna bil, jag vill bara ha den fungerande dess återstående livslängd vilket troligen är till 1 januari 2006.
    Lars H:  Det kommer att hålla, LHM är = Mineralolja så det bör gå bra.
    Tore T:  När jag fortfarande (1999) använde min T2 som bruksbil akutskarvade jag returslangen på ungefär samma sätt som du beskriver, fast med en gammal billig duschslang i plast och en bit rör (det var det som fanns hemma i källaren just då...). Det höll i åtskilliga månader och mil. Sedan sprang det givetvis läck mitt under semestern ute på östra sidan av Öland, men med lite vulktejp runt sprickan så gick det att ta sig till Borgholm för att inhandla sådan slang som du nu använder. Denna höll utan problem ända till 2003 då jag lät byta även diverse andra hydraulslangar och rör.
    Klasse 2005-09-26:  Upptäckte igår läckage på returslangen till tryckregulatorn på min CX 20 1983. Talade med Janne på Birkaverkstan i Södertälje om denna slang fortfarande finns att köpa. Det gör den, reservdelsnummer 755 323 57, pris 843:-, beställningsvara. Eftersom PÅ tipsat om sin genialiska ekonomilagning besökte jag Hydroscand i Södertälje och köpte en halv meter hydraulslang Hydroscand Multioil 3/8" ID 10 mm WP 2.0 MPa R<1MOmega 1432-50-06 och ett skarvrör 3/8" stål Art.nr 50010906 för totalt 75:-. Nippeldiametern på min, CX 20 Sedan 1983, tryckregulator är 10 mm utvändigt. Slangklämmor köpte jag på ett annat ställe. Jag har nu provstartat motorn, och det verkar tätt. Peppar, peppar. Tack PÅ för tipset!
    PÅ 2006-01-13: Problem har uppstått med min budget-lagning - det har börjat läcka lite där slangen sitter fast på tryckregulatorn och det är även lite LHM-fuktigt i slangskarven. Kanhända det inte är bra med den reducering av slangens tvärsnittsarea som blir där röret sitter inskarvat? Det medger ju mindre flöde såhär. Jag tänker så att den LHM som pumpen trycker fram kanske inte riktigt kommer igenom returledningen p g a att det bildas övertryck i slangen före förträngningen jag åstadkommit och detta gjort att det nu börjat tryckas ut LHM i skarvarna? Jag köpte idag en bit bensinslang med 14 mm inre diameter (grov!) och tänker ersätta rörskarven med en utvändig slangskarv istället. Återkommer!   Billy:  Jag gjorde liknande lagning på min Xantia Activa jag hade fast jag tog och kapade av en bit bromsrör att skarva med....och vad jag vet så håller det bra än idag!
    Pontus:  När det gäller återföringen av hydraulolja fungerar det utmärkta att rengöra allt med T-sprit och sedan helt kapsla in den läckande slangen/detaljen med silikongummi. Det gjorde jag med den så kallade "bläckfisken" förra våren och det är sedan dess fullständigt tätt. När jag skriver "kapsla in" så menar jag också kapsla in, inte bara täta.
    Jonsto:  Et lite tips til harde gummislanger. Varmt vann gjør dem myke mens dere jobber med dem.
    PÅ 2006-01-16: Fixat. Tack för goda förslag! Det visade sig ha uppstått ett hål på den slang jag skarvat i närmast tryckregulatorn. Det sprutade ut en fin stråle ur hålet när man varvade upp till ca 3000 varv. Det skall ju inte vara sådant tryck i den slangen, så uppenbart är att det inte var bra att strypa flödet längre upp med ett insatsrör som jag gjort i skarven. Satte nu dit en ny likadan slang men gjorde skarven med en utanpåliggande bensinslang i grövre diameter istället. Tätt än så länge!   Jonsto:  Tja, si ikke det. ved 3000 omdreininger og ingenting i bruk så er det da en del olje som skal føres tilbake til tanken gjennom returslangen. Men det er klart at insnevring av diameteren ikke er av det gode.

  LHM-kaos
    CitroënCX 2006-06-12: Mil etter mil etter mil...? Joda, men før eller siden måtte det jo hende meg også. Jeg syntes det luktet LHM på vei hjem fra Sverige og plutselig lyste trykklampa og jeg svingte for første gang inn på tollstasjonen på den riktige siden av grensa. For å skjekke. LHM olja randt nedover hoved accen og etterlot seg en våt flekk på asfalten. Tollstasjonen var ikke stedet jeg ville stå. Så jeg heiv meg bak rattet igjen og svingte ut på veien uten trykk, for 300 meter lenger nede var det en bensinstasjon. (en uforglemmelig kjøretur.) Men de hadde bare bleier og pølser og ikke noe LHM. I bilen hadde jeg ikke så mye som en skrutrekker og ikke noe LHM.
     Så jeg etterlot bilen og fikk noen til å hente meg. Etter å ha fått tak i en ny hoved accumelator med regulator og det hele begynte gjengene å krangle. Jeg fikk ikke koblet til røret til den nye pumpa selv om gjengene så bra ut. Ikke på vilkår. Etter 2 timers kamp med gjengene skrudde jeg ut Hoved accen igjen og forsøkte med en annen kobling. Det gikk greit. Når jeg hadde etterfyllt LHM viste det seg at lekkasjen kom fra returslangen og ikke fra hovedaccen. Men jeg sto der fortsatt uten hovedacc for den hadde jeg koblet fra. Så eneste mulighet jeg hadde nå var å by-passe den kula som ligger rett under radiatoren og sette den tilkoblingen som skal inn på denne rett inn på hovedaccen.
    Returslangen plugga jeg igjen i enden og laget en knekk på og la den høyt. Så fikk jeg tak i en drivstoffslange som jeg stappa i påfyllingshullet til LHM containeren o gtredde ned på hovedaccens returkobling. Resultat? Ingen frambremser - svake bakbremser. På vei hjem gikk jeg tom for LHM igjen og jeg hadde ingen annen mulihet en å bruke mineralsk motorolje og jeg helte på ca en halv liter 10-40W
    Men det som undrer meg nå er at den ikke synker. Nå har hun stått 4 timer uten å lee seg en millimeter. I morgen er det påån igjen med rens av systemet og på kobling av ny slange ++++ Huff for en dag. Kaos.
    Jonsto:  Et lite tips til alle i samme situasjon (Ingen LHM), ikke bruk bremseveske, hydraulik olje el. lignende. Bruk mineralsk motorolje så tynn som mulig. Men rens og rengjøring av systemet er nødvendig etterpå.

  Spricka i returslangen från tryckregulatorn.
     Ted Perkins: Bilden visar skarvning av returslangen mot en trädgårdsslang med hjälp av metallrör och ligarexband. Skarven är utförd högre upp än vad jag gjorde (se ovan), detta är alldeles innan stället där de fyra små returslangarna ansluter. Även sugslangen till pumpen är urbytt mot vanlig vattenslang. (Foto: Ted P. Klicka på bilden för att komma till Ted´s websida.)

  citroen bx by cx2400super. En annan metod att byta ut bläckfisken.

  Ny blekksprut?
     CitroenCX 2008-02-11: Slangene i motottrommet har blitt morkne så jeh må trå til å gjøre noe. Jeg har lappet både her og der men nå røk den koblingen med 3 - 4 utak på også...   HL:  Får du ikkje tak i ny får du trø til med sykkellappesaker og gummifornyar. (Og sjølvvulkaniserande tape.)
    citro1cx:  Her er en adskillig billigere løsning:
     CitroenCX Hvor får man denne plast biten?   citro1cx:  det er jeg usikker på, men gutta på TESS har kanskje, om ikke annet vet de vel hvor slike koblinger kan skaffes. Jeg har sett slike i bruk på biler før og de er vel bregenet på vakumslanger. Har forresten sett noe ligende på Plantasjen tror jeg det var, men da som t-stykke, kan tenke meg at det brukes til vanning i drivhus eller noe lign. Ideen er forøvrig rappa fra Ted Perkins, down under... http://tedperkins.com/hydraulics.htm
    Tronde:  www.biltema.no. Eller hvilken som helst gullfiskbutikk. Det er jo ikke noe vanskelig å skjøte mange T-ledd.

  Forgreningsrør for vindusspyler.

  Returedningarna - ”bläckfisken”
    SpiritCX 2005-10-09: Hur lagar man returledningen med 5 stycken slangar lättast som sitter under reservhjulet så man slipper denna konstiga förgrening då jag har fått läckage där?   Millgard:  Byt "bläckfisken" som den kallas.
    Love:  Om du klipper av alla ledningarna och borrar ut bläckfisken. Sen kan du pressa tillbaka ledningaran. Funkar jätte bra och är helt gratis.
    PÅ:  Skarva returslangarna med en bit plaströr och slangklämmor kan funka om sprickan sitter så till. Annars verkar Loves metod väldigt bra (Love - skall man limma slangarna på plats eller räcker det att trycka in dem?). Ellerså kan du längst ned på Ted´s sida läsa hur han ersatte sin bläckfisk med gummislangar och en koppling för vacuumledningar: http://tedperkins.com/suspension_leak_lines.htm. Men det ser väldigt hemmagjort ut och inte Citroën-mässigt. Så här är bläckfisken anordnad: "Bläckfisken" "Bläckfisken." Klicka på bilden för att komma till Ted´s sida där du kan läsa mer!
    Klasse 2005-09-26:  Upptäckte igår läckage på returslangen till tryckregulatorn på min CX 20 1983. Talade med Janne på Birkaverkstan i Södertälje om denna slang fortfarande finns att köpa. Det gör den, reservdelsnummer 755 323 57, pris 843:-, beställningsvara.

  Bläckfisk till kvällsmat?
     Bert 2001-09-26: Åsså rann LHM'en ut på gatan, rakt under reservdäcket nånstans. Det är hemskt vad det är svårt att köra utan hydraultryck, styrningen är faktiskt rätt trög, för att inte tala om hur glapp den är.........bromsarna däremot, dom känns helt nyoljade, tar inte ett dugg. Handbromsen på en CX vet vi ju hur den är. Men varför oroa sig, det är bara några mil hem, inga problem. Det skall bli kul. Hur platt kan en CX bli egentligen? Nu får man gå ner på knä för att komma in.
     Bert: Har tagit mig hem nu. Det läcker ganska långt ner uppifrån sett, lite åt vänster under servoventilen nånstans. Underifrån ser jag inte mycket just nu, försöker som bäst på att få under garagedomkraften. Tvärgående rör ser hela ut. Det verkar vara lite högre upp än framvagnsbalken, men jag kryper inte under än på ett tag, vill ha den lite bättre stående först. Håller på att rigga upp en TV-kamera så kan jag sitta bredvid bilen och titta var det rinner (är tanken...)
     Alessandro:  Har du inget gröna hissen i bilen och gaffatejp eller sitter det för knöligt till?

  Lekkasje fra returslange fra fjærben, venstre bak.
     Geir A 2005-01-31: Kjøpte en 1995 XM TCT i høst. Så er det den velkjente grønne dammen under bilen som jeg også kjenner godt fra BX´en. Fikk endelig tid til å jekke opp å se hvor det kommer fra i går. Det er en av returslangene fra fjærbenet på venstre side bak. Det er to returslager i plast som sitter rett ved siden av hverandre, og de bare smettes på plass i noen hull i belgen som sitter rundt fjærbenet. Den ene (bakerste) virket som den var løs. Akkurat som hullet i belgen ikke tettet skikkelig rundt slangen. Følgelig lekker det fra denne koblingen. Vel da må jeg vel til å skifte hele belgen da?? Noen som har noen kommentarer til dette? Er det vanskelig å skifte belgen?    Hank:  Slangarna ska tryckas i HÅRT i bälgens stosar. Till dess att det liksom klickar till. Det låter lätt, men är faktiskt ganska knepigt. Allting vill ge efter, både slangen och bälgen. Det är lätt hänt att slangen viker sig. Dessutom är grejorna vanligtvis oljiga och hala. Jag har inget bättre råd att ge än att du pallar upp bilens bakända noggrannt, lägger dig undertill och börjar brottas med slangar och stosar. Det brukar lösa sig till slut om man är tillräckligt envis. Jag tvivlar en smula på att du ska behöva byta bälgen. Kanske snarare slangen. Kan det vara så att någon har skurit av slangens ände, som har en liten bula? Och bara stuckit i "rak slang" i bälgen? Då tätar det nog inte så bra. Har du inga andra problem avråder jag från att byta bälg. Det kan vara ett rätt jobbigt arbete (även om det givetvis är alltid är bra att lossa på grejorna ibland för att undvika att de rostar fast). Försök improvisera dig fram till en tätande lösning i stället.
     Geir A: Tror slangen er på plass i stussen på belgen. Prøvde nemlig å dra den ut, og det var temmelig hardt. Fikk den ikke ut sånn uten videre. Det virker heller som den har en slags dødgang i det sporet som bulen på slangen skal kneppe inn i. Kan dra slangen ca 5 mm ut, så er det stopp. Skal prøve å fikle litt mer med det en dag det er litt fint vær. Hvis belgen er problemet kan jeg kanskje prøve å modifisere slangen litt slik at den får større ytre diameter på bulen ytterst, slik at den fyller sporet. Ser temmelig omfattende ut å skifte belg ja, må vel av med hele fjærbenet da. Må faktisk ta en slik jobb på BX´en min nå, for der er begge belgene sprukket    Svend:  Hej, jeg har noget erfaring med D-og CXmodeller. På D-modellerne er der kun en slange, er cylinderen meget slidt kan der lække så meget olie, at bælgen kan ligne en ballon. På CX er der to slanger,-velsagtens også på Xm-,den nærmest cylinderen dræner det olie som lækker forbi stemplet og bliver stoppet af en slags pakdåse, således at det ikke havner ude i selve bælgen,den anden slange ender inde i det tykke rør som er en del af bagbroen og skal kun udligne den volumenændring som opstår fra høj til lav af bælgen. Min erfaring er,at den slange som skal dræne lækolien,sidder i en lille studs på bælgen som beskrevet,men denne studs har en tendens til at revne. Hvis man sætter højderegulatoren i højeste stilling og løfter bagvognen op,så vil man have optimal mulighed for at observere en eventuel lækage,-så er stemplet i sin yderstilling og hydraliktrykket max.
     Birger:  Dra et buntband eller slangeklemme rundt slangeenden og dra godt til. Hadde samme problem for 2 år siden, har ikke merket noe mer til det etter å ha satt på slangeklemme. Oppstår vanligvis på vinteren.
     Geir A: Nettopp! Det er muligens det som har skjedd. Stussen som drenerer LHM olje sitter nærmest gasskulen blir bent bakover av den stive slangen. Det er godt mulig at den har sprukket bak der som jeg ikke får sett før jeg tar av slangen og får rettet ut stussen. - - - - Hei igjen! Ja det tok litt tid før jeg fikk gjort noe, vel har satt på slangeklemme nå, og det ser ut som det ikke lekker lenger. Vanskelig å finne en liten nok slangeklemme. en 9 -13 mm for bensinslanger fikk jeg akkurat lirket på. Hadde ikke før fått tettet den lekkasjen før det begynte å lekke på nytt like ved. Trodde først det var fra samme sted og jeg ikke hadde fått det tett, men det viste seg å være fra det en kan kalle en gummiblokk som samler tre returslanger til en større slange. De tre slangene er bare stukket inn i blokken på samme vis som i belgen. Dette er jo dømt til å lekke etterhvert. Gummien blir jo hard og lite fleksibel med årene. Det er umulig å sette på slangeklemme her, så jeg får vel bare kjøpe en ny sånn gummiblokk.    datmbn:  Se bara upp så att inte returslangen är tät någon stans längre fram för då kommer du att provocera fram nya läckage allteftersom du tätar

  Läckage under baktill
     Peter Å 2005-03-16: Jag har alltså fått en läcka under baktill på min CX 20 TRE. Det droppar en droppe i sekunden, tillräckligt för att bilda en pöl. Är väl inte förvånad direkt, men jag hade förstås hoppats att den skulle funka utan besvär något längre än sex veckor... Nåja, får väl lyfta upp den och titta vad det är, var LHM-en kommer från. Man kan ju hoppas på en returledning.....
    Hällde i en liter LHM och körde hem från jobbet i fredags. Tittade in under bilen när jag kommit hem. Läckaget borta! Använt bilen i helgen och idag. Fortfarande inte en droppe under! Heureka! Jag har fått tag i en av de där självläkande bilarna alltså! Nej, allvarligt talat, måste väl få upp den på en lyft och kolla upp orsaken. Men det måste ju ha varit någon returledning som bråkat - fel på högtrycksledningarna går inte över av sig själv?
     Mats S:  Minns min egen TRE som droppade bak. Höjdregulatorn. Tie spänn på att det är den.
     Peter Å: Kan nog vara den. Inget droppande sedan sist, men bilen har lite hyss för sig ibland: När man bromsat in och står still och väntar vid rödljus sänker den sig plötsligt några centimeter bak för att långsamt pysa uppåt igen. Ibland gör ju CX:en så efter hård inbromsning när trycket jämnas ut, men TRE:ns beteende finns inte på min GTi. Kör nu Citaerobics dagligen, kanske det hjälper. Bilen lär ha stått avställd lång tid innan förre ägaren tog hand om den för ett halvår sedan - det kan ju vara mycket skräp i systemet, och då lär Citaerobics hjälpa. Citaerobics
  Citaerobics!

  Utbyteshydraulslangar
     Jan 2001-03-28: Det finns ju en del slangar i hydraulsystemet och nu undrar jag vilket material dessa är av för att tåla LHM-vätskan.    Tore T:  Jag hade ett brott på stora returslangen och gjorde en paniklagning med en gammal duschslang. Inte bra, hårdnade och sprack (givetvis på semestern i obygden på östra Öland...). Köpte grön bränsleslang på OK i Borgholm, och denna fungerar helt OK (dessutom är den LHM-grön!).

  Läckage i motorrummet
     Hans 2000-10-14: Det droppar en droppe LHM bakom motorn eller vid torpedväggen varannan minut. Är det någon som vet var jag skall börja leta?    Mike:  Lyft ut reserhjulet och kolla sammankopplingen (den så kallade bläckfisken) om inte det är en spricka i en av slangarna. Den som går upp till LHM-burken brukar vara sprucken p.g.a att den liger böjd. Jag fick en bit slang som passade inuti den gamla och skarvade ihop och det funkar bra.
     Mikael:  Kolla nedanför hydraulburken det är många returslangar där som brukar spricka.

  Reparation av returslangar
     Alan D 2000-08-17: The little rubber manifold can be repaired with a bit of brass tube and 'super-glue' (cyanoacrylate) which sticks well to the material. Because the flow-rate is so low, don't worry about restricting the tube size with a brass tube insert, as long as there is a hole.    Abbe 2005-02-25: såvida man inte skarvar med en liten bit hydraulrör och slangklämmor. Trycket i sig blir inte så högt men flödet desto värre när skiten väl spricker...Jag har skarvat returslang med gasolslang som faktiskt passar riktigt bra...

  Trasiga returslangar
    Paul W, Sacramento 2001-08-23: When I was replacing the hydraulic tank (after installing a new ignition switch) I started a domino effect of breaking low pressure return lines to the tank. Thought I got them all patched but The Beast bled all over the parking lot at work (shhhh don't tell). Turns out I broke the brake return line off the master cylinder (probably pulled the slack too tight and the drive to work broke it). It is about the most inaccessible part of the car (and you thought the oil filter was hard, HA!). From under the car I moved one small hydraulic pipe but still couldn't squeeze my hand between the steering gear and all the other piping and frame. Ok, I could remove the safety valve and brake limiter. Way too many pipes to undo. Ok time to point and pay, but my mechanic can't fit me in for a few weeks and I can't rent a car that long.
    So I tackled the project. Attacked it from the top. Lots of pipes and hoses up there. Ok I'll remove the steering governor since I want to check it out (hasn't seemed to work normally for a while but that is a different story). Guess what. Haynes says nothing about the removal or refitting since it must be replaced instead of repaired. All I wanted was a little help. OK, here I go. Undo a few hose and pipe fittings and a couple of bolts and voila. it's out (wasnt' that easy actually). Then I was able to get to the fitting pointing down for the brake return line. Old hose was still held on by hose clamp. A bent wire coat hanger turned out to be the best tool for unscrewing the clamp from under the car. Then I just used the coat hanger to yank the clamp off (won't be reusing that one). Finally got the old bits off and the new hose on (working blind of course since I was reaching from above). Even put a new hose clamp on it.
    Tonight I tackle putting the steering governor back in. Hope I remember where all the hoses and speedo cables go. I dread the bottom pipe connection to the governor. Was tedious 1/12 turns getting it out. If I can get the thing started then it will just take patience screwing it back in. Wish me luck.

  Var köpa nya hydraulrör? Till toppen av sidan
  Måttbeställda hydraulrör:
    Peter Larsson:  Jag tillverkar på beställning hydraulrör till Citroën i dimensionerna 3,5 & 4,5 mm. Ange hur lång ni vill att röret skall vara, ta gärna till några centimeter om ni inte kan mäta upp originalrörets längd precist (bättre med för långt än för kort rör...) Ett tips: en rulle tunn ståltråd är bra att ha för att mäta längden på ett hydraulrör. Lossa röret i båda ändar, för in ståltråden tills den kommer ut i andra änden, klipp av eller märk ståltråden, dra ut den & mät upp längden. Rör kan skickas ihoprullade som brev upp till 2 kg.
  Klicka på bilden för att komma till CTA:s hemsida.
    Anders H:  Hos mig på www.ds-reservdelar.se kostar rör 40 kr/m, nipplar (2 st) 20 kr, packningar (2 st) 16 kr och koningen 50 kr. Dvs. för ett enmetersrör 126 kr.
  Klicka på bilden för att komma till DS-reservdelars hemsida.

  Rör mellan pump och huvudacc
    Turbo88 2006-12-17: Behöver röret som går mellan huvudacken och pumpen! Det är till en XM 122hk automat -92. Vart kan man köpa ett sånt? Måste man till Citroën och beställa?   Anders H: Köp ett original, det har visat sig vara svårt att få rör i CuNi att hålla i denna position.

  Var köpa hydraulrör?
    Rickard 2002-03-12: Var kan man köpa rör?    Anders (DK):  Der finns færdige sæt at købe i rustfri stål i Danmark. De fås i 4 sæt: Bremser bag, bremser for, fjedring bag, fjedring for. Prisen er ca. Dkr 600,- pr sæt. Har selv monteret alle sæt på min CX22TRS-'86. Ikke så galt, man må bare løsne motorophæng i växellåda siden, for at løfte motoren lidt her, for at få plads at bytte rør i denne side. Det største arbejde er faktisk rengøring af samlestykker. Siden er det et hel.... at komme til ved bremsecylinderen. Her er en addresse på en dansk specialist i Citroendelar inkl rustfri rør som skicker meget gerne gratis katalog: Skovgaard & Schmidt, Salbyvej 22, 4600 Køge (ingen website), (+45) 56 66 35 35. Da kan du även se om du har evt. fordelar ved at handle danske priser.
    PÅ:  Mekonomen har rörsatser från danska OJD Quick Brake AS, epoxilackerade stålrör. Nipplar och tätgummin ingår.
    Frenchie:  Jag förespråkar CuNi-rör (koppar-nickel legering). Dessa har inte en förmåga att riktigt så snabbt som t.ex. rena kopparrör ärga till sig och därigenom bli spröda (sprickbenägana). Hur rostfria rör är har jag ingen aning om men jag gissar att dessa är relativt styva. Jmf. med ett rostfritt avgasrör, akilleshällen där är ju just sprickor. Jag har handlat en större mängd rör från Loockwood (100m 3,5mm, 50m 4,5mm). Det blir inte så dyrt per meter.
     Anders (DK):  Har disse rostfrie rør på min CX og min BX 19RD, siden '95 og '97. Inegen problemer overhovedet. Men det er korrekt at de er mer styva end de relativt mjuke original røren. Og de er skrækkeligt dyre (ca 3ggr originalrør pris!) men de holder en evighed, og kan byttes över på næste bil (hvilket jeg påtænker). Holder med dig i, at det er næsten lige godt at anvende CuNi-rør. De kan även slagloddes ved akut problem, og er meget rimelig i pris.

  Böja till rör själv
    Eugen 2002-03-15: Can anyone tell me what company sell a tool for making the ends for hydraulic pipes? They must be from Germany, Austria or France because a friend of mine will go on a bussiness trip trought these countryes at the end of the month and is willing to buy the tool for me.   Jan W: I bought these tools from PLEIADES, in England, on Post Order some Years ago. Good and very fast delivery. Got the Catalogue too for free. Address: 20 Glatton Road, Sawtry Cambs PE7 5SY, England. Tel: (01487) 831239, Fax: (01487) 832444

  Laga hydraulrör? Till toppen av sidan
  Tillfällig lagning av hydraulrör
    Thomas 2000-05-11: Hur lagar man tillfälligt ett droppande hydraulrör? Mindre skada som uppstod i samband med rostlagning.    Bert: Är det en liten skada så kan du lägga på ett tjockt lager vanligt lödtenn på röret över skadan. Det går säkert att skarva på med en liten plåtbit också. Jag gjorde det på högtrycksröret mellan pump och huvudack, det håller 1-2 år mellan varven, sen får jag löda om. Om det bara droppar är det väl inte nåt tryck i röret, mitt sprutar flera meter när det är hål, då håller säkert en lödreparation hur länge som helst.

  Skarvlöda hydraulrör?
    Tore 2002-03-12: Vad tror ni om att ordna med en utvändig skarvhylsa som greppar omlott någon centimeter vid skarvpunkten mellan det gamla kapade röret och en ny bit rörstump, skarvhylsan kan säkert tennlödas (undvika silver/slaglödning). Vet niom detta har gjorts med god hållbarhet?   Cta: Jodå, det går bra att skarva hydraulrör genom att löda. Använd en bit kopparrör med så exakt innerdiameter att originalröret precis går i. Rengjör och se till att det inte kommer fram nån hydralolja under lödningsprocessen. Röret måste vara öppet i någon ända så att eventuell förångad olja kan komma ut. Silverlödning rekomenderas - det är ju högtryck här så tennlödning skulle jag nog inte försöka med. Jag har mången gång repararat hydralrör på detta sätt,dock, det skall ses som en nödåtgärd. Byta ut trasiga rör är naturligtvis det bästa.
    P Larsson: Jag har vid flera tillfällen lagat hydraulrör som bara ett litet parti är rostigt på. Kapa bort det som är dåligt, skarva in en ny bit. Använd korta rörbitar av kvart tum kopparrör och hårdlöda med silverlod. Original hydraulrör passar bra in i dessa kopparrör. Är man noggrann med lödningen så blir det starkt och tätt. Röret måste blåsas rent från hydraulvätska först annars blir det mycket rök. En gassvets att löda med är nog ett måste. Om lödning skall ske på plats i bilen var mycket försiktig - brandfaran är stor när man handskas med heta svetslågor!
    Anders (DK): Det går helt fint at sølvlodde rørene! Specielt går det helt fint at sølvlodde rustfri rør - da ståelet indeholder lidt Nikkel som er lodbart. Jeg anvender saltsyre (30%) som fluss middel - og helt almindelig loddetin. Men forsigtig - dampe (ång) fra saltsyre er ikke just godt at indånde. Men det gælder jo altid at anvende en korrekt arbejdsgang - uanset hvad du foretager dig.
   1: Alle rør er først rengjort og pudset mekanisk.
   2: Jeg anvender en varme-kop med flydende loddetin - såkaldt loddebad.
   3: Jeg dypper de 2 ender af rør som skal loddes sammen - derefter den bøsning som skal samle (skarve) rørene - i saltsyre. Det ligger et par minutter - og derefter dyppes det i loddebadet så det hele bliver flot fortinnet.
   4: Nu samler jeg det - og varmer med en lille butan lodde blæser. Vips - man kan se det pludselig lodder sammen. Evt tilføres lidt ekstra loddetin under opvarmningen.
   5: Blæser lidt vand igennem - derefter masser af luft - derefter skylles med lidt LHM. FÆRDIG!
    Så vidt jeg ved er det præcis samme fremgangsmåde til lodning af kobberrør for vand installation ?

  Skarva hydraulrör?
    Tomas 2008-09-28: Som jag skrev på Xantiavdelningen, har jag fått en spricka i röret till Hö främre ben. Nu skall jag försöka få tag på CuNi-rör med 3,5 mm Id, frågan är, om jag inte hittar CuNi, hur funkar det med ren koppar, vet att Koppar inte tål vibrationer mm, men eftersom det är den sista biten innan klockan, kanske det funkar. Åsikter?   Cta: Kapa det spruckna röret & för in ändarna i en bit 1/4" kopparrör & löd detta med silverlod. 3,5 rör passar in i 1/4" & lämnar en spalt som fylls upp med lod av kappiläreffekten, detta blir väldigt starkt. Eller så byter man ut hela röret mot ett nytt i CuNi....det är ju lätt att göra ett rör om man har verktygen....& har man inte det så finns det andra som kan göra ett rör åt en...
    Tomas: Jo, det var det jag funderade på, nytt rör är omöjligt att fixa fram i dag, så det blir reparation. Eftersom sprickan sitter mitt i "S"-böjen, har jag kapat bort hela böjen, typ 100 mm eller så, och får ersätta den med koppar, gissar jag.

  Skarva hydraulrör?
    Peter 2007-04-06: Ett tips! Om röret går av eller skadas kan man kapa av dem dåliga biten och skarva på en ny bit.
    Cta: Om det inte går att hitta nån kompressionskoppling som passar rören att skarva med så återstår i så fall bara hårdlödning med silverlod. Det är ju högtrycksledningar vi talar om här (utom när det gäller returer då..)
    Frenchie: Peter, vad är det för fel på Citroëns egna skarvkopplingar? Har använt dessa själv när en av "di långe" var kass i ändan mot höjdregulatorn på min XM.
    Cta: De e la inge fel på dom...förutom att folk i gemen vanligtvis inga har när ett rör skulle behöva skarvas. För att använda en sådan må man ju ha det speciella stukningsverktyget för citroen hydraulrör....dessutom behöver man ju tvenne rörnipplar samt tätningar.....Men har man allt det så går det ju bra. Är man hemma på silverlödning så går det åxå bra för eget bruk på eget fordon. but dont try this at home kids!

  Ersätta hydraulrör med hydraulslang? Till toppen av sidan
  Tillfällig lagning av hydraulrör
    Thomas 2006-12-09: En tanke, har slagit mig: Går det att använda nån form av slang med banjokoppling med en konad bult, borde heller inte vara såsvårt att fixa. Var nere på Hydroscand, de har en slangkoppling som är M16x1,5 dvs samma gänga som används på rören. Tänkte dra i denna koppling, täta med Locktite, ev planslipa en tätningsyta och kopparbricka eller dyl. Det vänstra röret, dvs det med t-röret till bromsarna på, får man silverlöda fast nippeln på, och sedan ersätta den resterande biten med slang, samt noggran klammning med gummiklammer, det högra röret är bara att ersätta med slang gissar jag. Totalkostnad verkar bli ca 300:-/sida.
  Fjäderben ovanifrån:
    Millgard: Det är av vikt att alternativa metoder att göra dylika rör utprovas då lagerhållningen av delar till XM knappast lär vara enorm i framtiden. När XM blir veteranbil kommer det att krävas en hel del tänkande för att hålla den i rullande skick.
    Hallstenson: Bravo! Kommer att följa detta med spänning, allt som gör XM-ägandet lite mer skonsamt åt plånboken är välkommet.

  Skarvlöda hydraulrör?
    Tore 2002-03-12: Vad tror ni om att ordna med en utvändig skarvhylsa som greppar omlott någon centimeter vid skarvpunkten mellan det gamla kapade röret och en ny bit rörstump, skarvhylsan kan säkert tennlödas (undvika silver/slaglödning). Vet niom detta har gjorts med god hållbarhet?   Cta: Jodå, det går bra att skarva hydraulrör genom att löda. Använd en bit kopparrör med så exakt innerdiameter att originalröret precis går i. Rengjör och se till att det inte kommer fram nån hydralolja under lödningsprocessen. Röret måste vara öppet i någon ända så att eventuell förångad olja kan komma ut. Silverlödning rekomenderas - det är ju högtryck här så tennlödning skulle jag nog inte försöka med. Jag har mången gång repararat hydralrör på detta sätt,dock, det skall ses som en nödåtgärd. Byta ut trasiga rör är naturligtvis det bästa.
    P Larsson: Jag har vid flera tillfällen lagat hydraulrör som bara ett litet parti är rostigt på. Kapa bort det som är dåligt, skarva in en ny bit. Använd korta rörbitar av kvart tum kopparrör och hårdlöda med silverlod. Original hydraulrör passar bra in i dessa kopparrör. Är man noggrann med lödningen så blir det starkt och tätt. Röret måste blåsas rent från hydraulvätska först annars blir det mycket rök. En gassvets att löda med är nog ett måste. Om lödning skall ske på plats i bilen var mycket försiktig - brandfaran är stor när man handskas med heta svetslågor!
    Anders (DK): Det går helt fint at sølvlodde rørene! Specielt går det helt fint at sølvlodde rustfri rør - da ståelet indeholder lidt Nikkel som er lodbart. Jeg anvender saltsyre (30%) som fluss middel - og helt almindelig loddetin. Men forsigtig - dampe (ång) fra saltsyre er ikke just godt at indånde. Men det gælder jo altid at anvende en korrekt arbejdsgang - uanset hvad du foretager dig.
   1: Alle rør er først rengjort og pudset mekanisk.
   2: Jeg anvender en varme-kop med flydende loddetin - såkaldt loddebad.
   3: Jeg dypper de 2 ender af rør som skal loddes sammen - derefter den bøsning som skal samle (skarve) rørene - i saltsyre. Det ligger et par minutter - og derefter dyppes det i loddebadet så det hele bliver flot fortinnet.
   4: Nu samler jeg det - og varmer med en lille butan lodde blæser. Vips - man kan se det pludselig lodder sammen. Evt tilføres lidt ekstra loddetin under opvarmningen.
   5: Blæser lidt vand igennem - derefter masser af luft - derefter skylles med lidt LHM. FÆRDIG!
    Så vidt jeg ved er det præcis samme fremgangsmåde til lodning af kobberrør for vand installation ?

  Hur få upp trycket om motorn inte startar? Till toppen av sidan
  Trycksättning av hydrauliken när motorn inte går
    Razor 2005-11-22: Tänkte försöka dra in min strandade CX under tak vilken dag som helst. Då motorn inte går funderar jag på det här med att köra hydraulpumpen utifrån med en lång kilrem och med handkraft eller en borrmaskin. Är det ett tungt jobb att få upp lite tryck i systemet? Åt vilket håll ska pumphjulet snurra? Andra rekomendationer? (Nej, startmotorn funkar i nuläget inte heller)   Larsern: Det går utmerket å dra den med en lang rem og en drill eller lignende. Har gjordt det selv et par ganger. Den roterer medurs. Det kan være litt tungt å holde reima stram nok til å dra når trykket begynner å komme opp, så lag deg en anordning som gjør at du ikke behøver å holde med bare armene.

  Få upp trycket med kilrep och borrmaskin!
     Örjan 2002-08-07: Häromdagen skulle jag lyfta en gammal CX som stått ett antal år, och den ville inte starta. Hade läst att det var någon som provat att köra hydraulpumpen med borrmaskin och fick nu anledning att prova. Kunde omedelbart konstatera att detta var en omöjlighet. Jag införskaffade istället ett långt kilrep med måtten 10 x 9,5 x 14501. Lade av hydraulpumpens orginalrem och hängde på den nya långa. Sedan var det bara att fatta tag i ovansidan av repet och dra repet runt. Kan säga att det var ett slit, men efter ungefär sådär 50 drag var vagnen lyftad till normalläge. Ett knep att ta till då man måste under vagnen när motorn inte går igång. Numera ligger detta kilrep som ett extra verktyg i min ordinarie CX. (Långa kilrep köper du på de flesta välsorterade bensinstationer, dessa rep förekommer mycket på amerikanska bilar.)   Bernt: Det er ikke umulig å kjøre pumpen vha. en boremaskin. Ta remhjulet av en gammel dynamo, sett i en bolt med mutter gjennom senterhullet i remhjulet, og spenn denne bolten fast i boremaskinen. Ta en lang rem og legg over remhjulet til pumpen og over remhjulet som står i boremaskinen. Løft maskinen for å stramme remmen og kjør, dette har virket for meg flere ganger, det er raskt og man blir ikke sliten eller svart på hendene;-)))

  Få upp trycket med fettspruta!
    Johan G: Smart! Det var jag som klurade på det där med borrmaskinen. Insåg dock att det dels krävs en riktigt fet maskin, dels ett så litet remhjul som möjligt för att få ner utväxlingen. Då GÅR det faktiskt. Men jag har ett smartare tips som jag provat senare, gäller dock endast framvagnen men med den i högsta kan man ju utan vidare komma fritt upp på t.ex. en trailer;
  1) skruva av klockorna fram, lägg en lagom stor bit gummi (el dyl) som täcker för hålet upp mot klockan
  2) skruva av hydraulanslutningen till cylindern och skruva in en fettnippel istället. (med fördel förbereder man en slang till sin fettspruta med vridbart 90-graders munstycke eftersom det är väldigt trångt vid inloppet)
  3) pumpa upp bilen!
    Örjan: Bra tips att lyfta CX:en med fettspruta, men varför inte fylla sprutan med olja, det går mycket lättare och snabbare.

  Hur få upp bilen från marken?
    Daniel 2000-02-24: Startmotorn lagt av. Kan man byta startmotor utan att komma in under bilen, den står på plan mark och vi får inte in en domkraft?   Notko: Läste om liknande fall i ryska "citroenakuten" för en tid sedan. Killen använde el-borrmaskin med lämplig remskiva påsatt + rem till pumpen. Påstår att han lyckdes att få upp bilen.
    Tore: För att eventuellt kunna ha en högst marginell chans att komma åt startmotorn uppifrån så måste du plocka bort både insugnings- och avgassystem från motorns ovan- och framsida. Troligen hjälper inte detta jättejobb i alla fall eftersom det sedan sitter diverse värmesköldar m.m. i vägen, och dessutom kommer du att skaffa dig ett präktigt ryggskott om du skall jobba i motorrummet med en CX som står nedsänkt. Försök att få låna en - helst två - pall-lyftare från någon affär eller arbetsplats och lyft bilen försiktigt under trösklarna en bit med dem tills du kan komma åt med vanliga domkrafter och pallbockar.

    JanÅke 2001-04-18: Hur få upp en startvägrande CX (stått sen -99) på en släpvagn e dyl? Underredet vilar i princip på marken. Gaffeltruck? Helikopterlyft?   Bert: Ta ur stiften och kör den på startmotorn tills den är uppe. Kan behövas frisk bil bredvid med startkablar. Möjligen kopplar man bort bensintillförseln också. Helikopterlyft verkar vara en trevlig hobby, bra alternativ tycker jag.

  Långtidsförvara bilen utan att den sjunker
    Mårten 2001-04-20: Når den først er opp så kan kulene demonteres for så montere et kort plastrør nede i fjæbenet og skru tilbake kulen igjen. Bilen står da oppe uten fungerende hydraulikk slik at man kan frakte bilen litt letter omkring.    Anders (DK): Skulle gå fint, om du paller op bilen, når den er kommet høj. Det er bare at holde stemplet (kolven) nede, for at holde bilen oppe i højde. Men det kan ikke gå, at afmontere kuglerne, uden at tage trykket. Ellers får du noget, der kan betegnes som en LHM eksplosion ret op i ansigtet, når du drejer kuglen af i sidste tag. Og tager du trykket af, må du først palle op, ellers synker den jo igen!
    Johnny: Om du bara ska baxa upp den på en vagn kan du börja med att hissa upp bilen med domkraft. Ta sen bort gummilocket som försluter bakre tvärgående ramröret (strax framför bakhjulen). Kör in en träbit mellan "fingret" på bakaxeln och stoppen som utgör ändläget för fjädringsrörelsen. Gör likadant fram. Där finns två fyrkantiga hål i ramen mellan framhjulen, ett på var sida. Nu kan du flytta bilen utan klockor och utan hydraulcylindrar om du vill. Jag körde en uttjänt trotjänare till skroten på det viset. Skumpigt, javisst, men det var ju sista resan...
  Se bilder nedan!
  Foto: Mikael. Klicka för större bild. Foto: Mikael. Klicka för större bild.

  Hålla en CX högt utan tryck
     Stew K 2001-09-11: Will someone who has used blocks at the suspension arms to keep the body elevated when the hydraulic pressure is zero please give me some hints on how you did it? We have to get the CX off of a hydraulic lift after removing the head, we can push it, but we have to keep the body at running height at least.    Chris S, (AUSS): Fairly simple really, have a look thru the rear suspension tube & you will see the suspension arm extension and rubber buffers immediately above & below. You need to get something to stop the arm coming down. Same applies on the front. A bit of softwood in there will do the trick (don't use hardwood, it will snap). The front is a little harder to get at & I advise to put some extension strings on them here, as they need to be small & can slip down inside the suspension tower. Of course there is a special metal Tee Cit tool for this job:-)).

  Tips för att bogsera en CX som inte startar
     Bert 2002-04-26: Om motorn är i skick att man kan tillåta att den snurrar med runt så kan man låta den göra det på lämplig växel, 3-5 kan vara lagom. Det håller också bogserlinan lagom spänd. Du behöver inte bry dig om bränsle eller tändning eller sånt, man skall inte ha tändningsnyckeln i läge "på". LHM-pumpen drivs rent mekaniskt av att motorn snurrar med, så du har både bromsar, fjädring och styrning precis som vanligt. När du behöver stanna så kopplar du ur och bromsar ner, trycket räcker en bra stund. Bogserar du långt så behöver inte motorn snurra med mer än då och då, kanske 10-20% av tiden. Håll kopplingen nere däremellan.   Millgard: Om du bogserar med tredje växeln i, har du tryck till bromsar, styrning och fjädring. Stryp bränsletillförseln och ta bort matningen till tändspolen/-arna. Kör med tändningen på så har du dessutom belysning, laddning och allt annat (utom värme). Man behöver inte göra bogsering svårare än vad den är.

  Problem med hydraulsystemet: Till toppen av sidan
  Lysande hydraullampa:
    Lars W 2001-11-07: Har någon ett tips hur man åtgärdar en intermittent lysande hydrallampa. Jag har inga fel mig veterligt på systemet - rätt vätskenivå mm.   Thor Ø J (N): Dette er en nervøs lampe. For meg hjelper det å overfylle tanken, vanlig "full" er ikke nok for å hindre at lampen blinker i svinger ved hard kjøring f.eks.
    Anders (DK): Vanligt på CX med nervøs hydraul lampe. Båda niveau sensor og tryk sensor går på denne lampa. Kolla på 2 ting: 1) korrekt LHM niveau - flyderen inom markeringer ENDAST med bilen i max højde! 2) der fattes et låg i bunden af røret hvor flyderen arbejder, vanligt at hitte i bunden af LHM burken! Låget dæmper flyderens arbejde. For at være helt sikker på, at det ikke er trykket eller tryksensoren som pajer, kan man ganske enkelt tage bort den ene af de 2 spadestik ved flyderen. Har du da fortsat blinkende lampa under kørsel, er det tryk/sensor som pajer.
    Lars H: Det låter för mig som en typisk manokontakt = (tryckgivare). Den sitter under bilen till vänster framme där torpedväggen möter golvet. Den är lätt att upptäcka då den har en enkel elsladd ansluten. Det är ett typfel på CX som visar sig när det blir kallt. Det beror på skit i hydrauloljan som sedimenerat i kontakten. Den är lätt att byta. Om felet har att göra med hydrauloljenivån så är det bara att kolla så att flottören har lättat i synglaset. Den kan ibland fastna.

  Varningslampan lyser:
    Ylva W 2001-05-10: Har en CX pallas -85 sedan några månader tillbaka. Varningslamporna till hydrauliken lyste i förrgår, handlade LHM och slog i. Men lamporna slocknade inte. Hällde i mer, för mätaren fungerar tydligen inte. Men resultatet detsamma. Lamporna slocknar och tänds lite hur som helst. Och vätskan blev det tydligen för mycket av så det kom ut igen. Så vätska finns och den hissas upp och ner. Men som sagt lamporna lyser. VAD ÄR DET FÖR FEL???? Ska in med den på besiktning på måndag och detta godtar de väl inte? Hjälp!   Bert: Ryck bort en kabel från mängdmätaren, sitter på sidan av plastbubblan. Då borde lampan slockna. Hur mycket LHM det är kan du enklare se genom locket än att titta på mätaren. Är du riktigt energisk kan du ta ur hela paketet i mitten på gröna burken och göra rent och laga upp. Eller spara det till nästa LHM-byte, fast det dröjer kanske ett tag nu när du redan har fyllt på så mycket ny vätska. Lycka till på SBP.
    Peter: Lampan varnar även för lågt tryck, och den givaren brukar ibland ge upp under vintern. Givaren sitter mot torpedväggen under reservhjulet, men är man inte så noga kan man sticka ner handen och rycka bort kabeln från givaren, så slocknar lampan i alla fall. Vill man byta givare så går det mycket lättare underifrån.

  Varningslampan lyser 2:
    Chris H (GB) 2001-07-07: The warning light for the hydraulics is staying on for some time after I have started up the wee beastie and I cannot find any reason for it. I have checked the level which seems to be ok, and I did top it up a little while ago just to make sure. It seems to stay on until I apply the brake for the first time. Any ideas anyone?   Richard: If you have checked the fluid level and its ok and no leaks anywhere, try bleeding the system. If that fails its probably your hydraulic pressure switch located on the pressure block under the bonnet near the passenger footwell.
    Roy: Check main accumulator & bleed all brakes!
    Adrian H: That sounds like some air in the system. Have you tried bleeding the system? It's very easy. Just put the height control on low and then unscrew the bleed screw on the side of the main accumulator a turn or two, put the height control in high and run the engine for a few seconds and then tighten the bleed screw. That's it!

  Bilen sjunker långsammare när det är kallt
    Michael H 2001-02-06: En liten udda fråga: Min CX 2500 diesel 82:a brukar hålla hydraultrycket utan problem ca 20-30 timmar. Det är ju bra, men det som förvånar lite är att nu när det är ca 10 grader minus så har biljäkeln inte sjunkit en dm på 48 timmar. Jag har kollat så den inte har "frusit fast" eller så. Den bara står glatt med full höjd, mjuk och fin och förvirrar sin ägare ganska mycket. Någon som varit med om detta?    Mikael: Min CX håller sig också "uppe" mycket längre när det är kallt. Det beror troligen på att vätskan blir trögare när det är kallt. Även styrningen blir rätt mycket tyngre och har lite svårt att gå till rakt fram läget.

  Bilen sjunker för snabbt
    Alex 1999-09-30: Min CX har en tendens till att lägga sig till ro på backen efter redan 3-4 timmar. Ska jag bli oroad? Eller är det normalt för ett 15 år gammalt hydraulsystem? Hur lång tid pallade bilarna när de var nya? För övrigt så reser den sig snällt efter 10-15 sekunders tomgång. (Polarens kommentar: "Var f-n har du köpt den bilen nånstans? Saturnus?!!   Hans H: Beror på så mycket det där. Generellt är det så att pumpen inte ska jobba för mycket då den inte är konstruerad att arbeta mycket utan bara intermittent. Så så länge pumpen bara jobbar med minst sådär 15-30 sekunders intervaller vid tomgång så är det inget att bry sig om. Men om bilen sjunker fort OCH pumpen jobbar nästan jämt så finns det risk för internt läckage och det kan ju om inte annat ta död på pupmen i förtid. Inte så den RASAR direkt utan den får kortare livslängd helt enkelt. Fast 3-4 timmar tycker jag låter ok. Man behöver nog inte oroa sig förrän bilen sjunker efter 5 minuter eller så. Ackumulatorklockan har en liten del här också, men den kan ju inte motverka läckage.
    Lars H: 3-4 timmar är helt normalt! Sväva lungt vidare. Möjligen kan den stå kvar någon timme längre mad ny hydraulvätska.
    Valle: Gubbarna som är duktiga på hydraulik rekommenderar också att man, så där en gång i veckan, omväxlande skiftar mellan högsta och lägsta läge. En tre-fyra gånger upp och ned. Detta mår systemet bra av, tydligen av flera skäl.
    Bert: En Citroën skall sjunka ihop efter kortare eller längre tid, det är helt normalt. Det är bara när en massa järnfjädermänniskor får tag i Cittror som det blir problem. Eller motorjournalister. Akut blir det när inre läckaget är så stort att bilen inte reser sig med motorn igång, eller om hydraulpumpen måste pumpa hela tiden för att hålla bilen på svävhöjd. Jämför med ett flygplan, det är helt normalt att det har sjunkit ihop och står på marken ibland. Oftast flyger det, men inte alltid, och aldrig när motorerna står still. Jag tycker att man borde ha ventiler som släpper ut trycket när motorn stängs av, men i brist på sådana får man sätta bilen i lägsta läget när man parkerar. Det är härligt att vid varje start få uppleva sin egen och omgivningens förundran över hur bilen intar svävläget och taxar ut på vägen och sakta glider iväg.
    Jörgen: Visst är det en härlig syn att se en fin CX huka sig platt i väntan på nästa start? Minns en gång i min ungdom en vit DS som stod parkerad i kvällsdimman i gräset på en campingplats. En magisk syn.

  Bilen sjunker för snabbt bak
    Hålger 2001-04-09: Har akurat kjøpt en CX25 TRD turbo2 -87. Når motoren stoppes siger bilen straks ned bak.   Bjørn E R: Med hensyn til at den faller fort sammen bak, så er det antagelig slitne fjærben bak. Men hvis den reiser seg o.k. og ellers er tett, så bytt gasskuler og kjør videre!

     Oskar 2000-05-18: På min nya CX sjunker bakdelen ganska snabbt efter att jag stängt av motorn, ca. tjugo min. Är det något som inte är bra?   Kent: Detta fenomen beror på internt läckage, troligtvis främre bromssliden. Ta bort lhm-returen och kontrollera om det rinner från den. Om det porlar har du hittat felet.

  Bilen reser sig inte bak
    Fredrik L 2003-03-17: Efter 9 månaders rostlagning vill baken ej upp. Jag har haft av bakvagnsbalken och jag har bytt två av de längsgående rören. Stagen är anslutna och fram nästintill skuttar den upp och ner(när jag vill). Bakre höjdregulatorn går ej trögt och det läcker ingen olja. Jag har gympat ordentligt och fyllt på olja. Servot och bromsen fungerar som det ska. Vad ska jag göra? Kan detta vara resultatet av felmonterade rör?(om de 2 tillvänster i färdriktningen på höjdregulatorn bytt plats). Har inte haft den uppe på fjädringen själv då jag köpte den i okörbart skick.   Anders (DK): Om hjulene hænger frit - vil den ikke høje sig. Har du forvekslet rørtilslutninger kan det være svært at gætte på hvad som hænder - enten vil den straks høje sig til max - og blive dér uanset. Eller den vil ikke høje sig overhovedet. Du har 4 lange rør under bilen: Dét rør som sidder ensomt (midt) på HC'en skal lede ud til fjedringscylindrene via en 4-fordeler. Fra denne 4-fordeler går det 1 rør til hver sides hævecylinder - og 1 rør tilbage til bremse (pedal) ventilen (trykfødning til bagre bremser). De 2 rør som sidder nær hinanden på HC'en: Det ene er tryktilgang fra sikkerhedsventilen - Det andet er retur over i gummislangen fremme nær motoren. Siden har du 1 rør fra bremse (pedal) ventilen til en 3-fordeler - til hver sides coil-rør til bremser. Har du IKKE identificeret de gamle rør FØR afmontering - er det meget let at forveksle tilslutningerne. Jeg ville først sikre mig at hjulene er trykket op i bunden af bilen (sæt klodser under hjul) - siden ville jeg gympe lidt på selve HC'en direkte på den lille forbindelseskugle - altså sikre mig at HC'ens stempel (kolv) kan bevæge sig ved påvirkning fra stænger (länker). Funker det fortsat ikke - ville jeg først da have mistro til nymonterede rør tilslutninger.
    Fredrik L: Efter att ha tittat runt på tidigare inlägg och hittat en ritning på HC'n kan jag konstatera att jag har förväxlat rören. För övrigt står bilen på egna ben, hjulen altså. Annars har man väl fått lära sig att det är tidsvinnande att vara noga med markering av sladdar, rör, slangar och skruvar när man stormeckar!

  Sjunker bak vid inbromsning
    Andreas 2005-03-08: Vid inbomsning sätter sig bilen ca 5-10 cm bak - någon som vet varför eller någon ide?   Millgard:  Eftersom bakbromsarna tar sitt tryck från bakre fjädringskretsen så sätter sig bakvagnen när man bromsar. Normalt skall det upplevas som om bilen suger fast vid underlaget, den står alltså inte på näsan som vanliga bilar gör. En frisk CX skall nog hålla sig i princip parallell med underlaget vid inbromsning och det kanske är så att frambromsarna kärvar lite grann?
    CXfrälst:  Jag vågar påstå att sänkningen av bakvagnen vid inbromsning ej var avsiktlig vid konstrueringen. Bilen ska inte sjunka särskilt mycket, då är det internt eller externt läckage någonstans. Bakbromsarna får tryck från bakfjädringen men inte ska det väl behövas ett flöde? Om du gör långa jämna inbromsningar kan dock höjdregulatorn sänka bakvagnen då den tror att bilen är mindre lastad. Om du har haft igång motorn precis och trycker på bromsen en himla massa gånger så står bilen till slut på backen där bak. Jag har provat detta för länge sedan och vad jag minns krävdes det ca 50rejäla tryck på pedalen.

  Höjer sig bilen för sakta?
    Tørres 2000-07-08: Når jeg starter min 88'CX TRI Break om morgenen, etter at den har stått hele natten, så bruker den ca 30 sek. før den er i kjørbar høyde. Er det normalt at det tar så lang tid?    Andreas: Jag bytte precis gasklockor på min bil, det tar ca 1 sek för lamporna att slockna och 5-15 sek innan bilen har körläge. Jag har pratat med flera cittramekar, när det tar ca 1 minut skall man byta klockor. Jag bytte alla fem på min, alltså även ackumulatorklockan som lagrar trycket, jag blev rekommenderad att byta den när jag ändå skulle byta de andra fyra.

  Höjer sig bilen för sakta?
     Jan (CZ) 2001-01-18: Jag har en CX 2400 GTi -79 sedan två år och är mycket nöjd med den. Jag är dock lite osäker på hydraulpumpen. Det tar cirka 30 sek. för att få upp trycket i systemet och höja bilen; dessutom känns styrningen trög när motorvarvet är lågt och varningslampan för lågt hydraultryck tänds ibland. Jag har hittat några metallfragment i hydraulvätskebehållaren, kan dessa härröra från skadad pump? Vad är acceptabel tid för att få upp trycket och hur kontrollerar man pumpen?   Shane L: 30 sekunder är en bra tid för bilen att höja sig från bottenläget. Det låter som du behöver fylla upp hydraulvätskenivån och möjligen byta ackumulatorklocka. Varje hörn av bilen skall vara mjukt när du trycker ned det (alltså ge efter lätt). Om något hörn är stenhårt behöver du en ny klocka, om det bara är lite hårt kan det räcka med gasfyllning. För att kolla hydraulvätskenivån skall du sätta bilen i högsta läget och sedan fylla på med LHM. Om hydraulvätskan verkar att alltid vara i högsta nivå, knacka lätt på flottören och se om den plötsligt ramlar ned, ibland fastnar flottören.
    Wendham: Testa två saker innan du funderar på att byta pump. Skölj ut systemet med Hydrorincage och byt sedan till ny LHM efter 50 mil. Rengör också filtren på toppen av LHM-behållaren.

  Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan