Citroën CX mekartips -> Tändsystemet
Tändning CX25
    uppdaterad 2006-08-30
Tändstift
Citroënakuten
   -källan till
   det mesta här
   på sajten!

Så här funkar det:
   CX 20 har tändsystem med fördelare, beskrivs på CX20-motorn.
   CX 25 har helelektroniskt tändsystem utan rörliga delar. Ingående komponenter är tänddator, en eller två tändlägesgivare, vakumsensor, två tändspolar med varsin kondensator, fyra tändstift och fyra tändkablar. Det finns ingen fördelare.
   Tändpunkten bestäms av tändlägesgivaren. Vakumsensorn ger uppgift om insugningsvakum för att tänddatorn skall justera rätt tändförställning. Turbo-motorer har också en knack-sensor som sänker tändförställningen tills knackning upphör. Knacksensorn finns på motorns högra sida framför kamkedjekåpan, en varningslampa lyser om den är ur funktion.
   Varje tändspole försörjer två tändstift. När tänddatorn skickar signal till tändspolen att tända cylinder 1 tänds även cylinder 4. Eftersom cylinder 4 då är i avgasfasen är gnistan "bortkastad". Efter ett motorvarv tänder samma tändspole igen, men då är cylinder 4 i tändfas och cylinder 1 i avgasfas. Detta system gör att fördelare inte behövs. Systemet har i många år använts på Citroëns tvåcylindriga motorer och är vanligt också på motorcykelmotorer för att minska antalet rörliga delar. Tändspolens sekundärlindning är inte jordad, utan gnistan går genom båda stiften. Är det avbrott i kretsen försvinner alltså gnistan på två stift.
Anm: Rekonditionerade delar går att köpa från ATP Electronic Developments LTD i England.

Gnistkontrollverktyg
  Hank 2006-08-30: 
Tändningsprovare, Biltema artikelnummer 15-142, pris 29,90.
- En kanongrej när man vill kolla om det finns gnista men undvika att få sig en stöt! På Citroënakuten brukar tipsen gå ut på att prova mot gods med skruvmejslar el dyl i tändhatten, men den här grejen är betydligt behagligare att arbeta med.
  

Till startsidan Till huvudsidan med mekartips Till sidans topp Till toppen av sidan