Mekartips Citroën CX
  uppdaterad 2009-07-20
Citroënakuten
-källan till
det mesta
här på sajten!
Sajten besökt
hit counter
gånger sedan 2011-01-01.
Rubriker:
Länkar:
1975

Säkerhetsråd:
   Börja med att kolla på den här lilla filmen så förstår du en av riskerna: byta hjul.
   Arbeta aldrig under en CX utan att palla under den på ett säkert sätt! Lita inte på att hydraultrycket i fjädringen håller bilen uppe - om trycket faller sjunker bilen på någon sekund!
   När man vill lyfta bilen, kan man sätta fjädringen i högsta läge, ställa pallbockar under och sedan sänka fjädringen. Sänk inte fjädringen när bilen står på hjulbytardomkraften - man kan lätt deformera domkraftsfästet. Innan du sänker, kontrollera att pallbockarna står säkert. Vill du ha upp bilen högre än övre fjädringsläget får du lyfta den på traditionellt sätt med bilens domkraft eller garagedomkraft. Underramens längsgående balkar eller tvärgående rambalken mellanframhjulen får inte användas för lyftning eller uppallning - de kan böjas!
   Pallbockar är livsviktigt om du skall krypa under bilen. Arbeta aldrig under någon bil som inte är korrekt uppallad - man läser varje år om olyckor där någon fått bilen över sig för att domkraften gett vika. De fyra domkraftsfästena under trösklarna är inte så stadiga att man kan lita på dem och de är dessutom ofta försvagade av rost. Pallbockar är billiga och är en engångskostnad - de slits aldrig ut. De placeras baktill under det kraftiga röret som går mellan (strax framför) bakhjulen och framtill bakom den punkt där främre fjädringsarmarna är infästade i underramen (under framvagnsbalken där den är förstärkt). Se bild till höger!
   Det finns också små flyttbara ramper som man kör upp bilen på, kan vara besvärliga, glider på underlaget, ett bra tips här (klicka).
   Ytterligare ett sätt är att lägga under ett par hjul, ger stor och säker viloyta för bilen och det finns ingen risk som helst att den glider av.
   Handbromsen verkar på framhjulen! När främre delen av bilen hissas upp, se till att bakhjulen är blockerade så bilen inte kan rulla.
   Arbeta aldrig på hydraulsystemet (inklusive klockor) utan att göra det helt trycklöst först. Det finns mycket kraft i hydraultrycket och en klocka som skruvas av under tryck kan fara iväg som en projektil.
   Om du inte är säker på hur du går tillväga med arbeten viktiga för trafiksäkerheten (styrning, bromsar, hydraulik) - låt bli! Tänk på att om motorn havererar har du ett dyrbart problem - men om bromsarna lägger av kan det bli en katastrof.
   Alla tips du hittar här kommer från Citroën-entusiaster med erfarenhet och kunskap. Men precis som i trafiken, så ligger dock ansvaret och omdömet hos dig själv. Du mekar alltid på egen risk!

Ett sätt att palla under bilen hittade jag hos en GS-renoverare. Bökigt - men ser tämligen säkert ut:
Till skillnad från den här galningen – gör aldrig så här!
Gör inte så här
Använd då istället en Vechicle Tilter om du kan!

Genialisk konstruktion, men man måste plocka ut batteriet och tömma ur de flesta vätskorna.
Eller lyft upp med en rejäl garagedomkraft och lägg hjul under hjulen - hög säkerhetsfaktor.
Lyftpunkter och pallpunkter


Ramper. Sätts fast i golvet eller med en rem för att inte glida vid uppkörning.

Rubriker:
Sök på sajten:Mail: E-post

CX som donator

"Citrofreni"
 Dr. T-flod: "Psykotiskt tillstånd där pat. ägnar större delen av sitt vakna tillstånd till att i olika stadier av vanföreställning leta efter den perfekta bilen, i detta fall av fransk tillverkning "Citroën".
   I sjukdomsbilden ingår regression och reaktionsbildning och i den maniska fasen kan pat. reagera med hallucinogena föreställningar på t.ex en reklambild eller att ha sett en bil i trafik/på veteranbilsmöte, där pat. reagerar starkt övertygad om att det är just den bilen han behöver. Pat. söker ständig förändring och blir lätt rastlös. Ett ständigt sökande är kännetecknande för diagnosen.
   I svårare fall kan familj, vänner eller arbete offras för att uppnå tillfredställelse. Pat. klagar i depressiva fasen ofta över sitt nuvarande innehav och i den maniska fasen kan pat. bli skrytsam och överlägsen i samtal om sitt bilinnehav. I extremfallen kan pat. bli våldsam.
   Kända läkemedel: Cittramyl Comp, Opronocain 11 mg LHM, Citodon. Medicinering kombinerad med terapi ger tillfrisknande i 3 % av fallen."
Ambulance
Dr. T-flod utanför sin mottagning för citrofrenetiker och citropater strax utanför Grez-sur-Loing.